selaa koulutuksia
Perustutkinto

Maaseutuyrittäjä - Maatalousalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
14.1.2025 - 19.12.2026
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
22.5.2024
haku päättyy
8.12.2024

Kuvaus

Tammikuussa 2025 alkava perustutkintokoulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen maatalous- ja tuotantoeläinalan monipuolisiin työtehtäviin.

Koulutus antaa SPV-kelpoisuuden.

Opinnot käynnistyvät tutkinnon pakollisilla tutkinnon osilla, joihin voit tutustua tarkemmin tästä: Maatalousalan perustutkinto - ePerusteet (opintopolku.fi)

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat syventävät osaamista mielenkiintosi mukaan. Voit suunnata opintojasi esimerkiksi kasvinviljelyyn, maatalousteknologiaan, tuotantoeläinten hoitamiseen, maatilarakentamiseen, maaseutuyrittämiseen tai metsäpainotteiseen maaseutuyrittämiseen.

Voit suorittaa koko maatalousalan perustutkinnon tai yksittäisiä tutkinnon osia oman tarpeesi mukaan.

Ota erikseen yhteyttä opinto-ohjaajaan, mikäli haluat suorittaa vain jonkun tietyn tutkinnon osan.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopetusviikoista kampuksella, verkko-opinnoista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoista, itsenäisestä tiedonhankinnasta ja oppimistehtävistä. Koulutuksen alussa on noin 4 viikon lähiopetusjakso, jonka jälkeen lähiopetuspäiviä on noin viikko kuukaudessa.

Lähiviikkojen välissä opiskelija toteuttaa henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti opintoja esimerkiksi työelämässä ja/tai itsenäisenä opiskeluna verkossa.

Voit suorittaa opintoja myös omalla maatilalla työskennellen.


Ennen opintojen aloittamista tutustu opiskelijan toimeentulo, tuet ja etuudet verkkosivuun:

[[Opiskelijan toimeentulo, tuet ja etuudet - poke.fi|https://poke.fi/opiskelijalle/opiskelijan-toimeentulo-tuet-ja-etuudet]]

Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua joustavasti. Lue lisätietoja oppisopimuksesta: https://poke.fi/oppimaan/oppisopimus

Koulutus toteutetaan Saarijärven Tarvaalan Biotalouskampuksella.

Haku on avoinna 8.12.2024 asti, hakijat kutsutaan haastatteluun 31.10.2024 tai 9.12.2024. Kutsu haastatteluihin tulee syksyn aikana.

Mikäli sinulla on kysyttävää opintoihin tai hakemiseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä!

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu maatalousalasta kiinnostuneille, alalla jo työskenteleville tai alalle hakeutuville.

Maatalousalan perustutkinto antaa erinomaisen pohjan jatko-opinnoille ammattikorkeakouluopintoihin esim. agrologiksi: Agrologin korkeakoulupolku | Jamk.

Huomio koulutukseen hakeutumisenvaiheessa mahdolliset terveydelliset esteet alalla työskentelyyn. Alalla työskentely vaatii hyvää fyysistä kuntoa, toimintaympäristössä on erilaisia allergeeneja (pölyt, eläinperäiset hiukkaset), alan työajat vaihtelevat.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa vankka perusammattitaito maatalousalan ammateissa työskenteleville sekä aloille yrittäjäksi aikoville.

Maatilatalouden osaamisalan tutkintokoulutus toteutetaan lähijaksoilla oppilaitoksella sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa työelämässä (koulutus- tai oppisopimus). Etäopinnot sisältävät verkko-opiskelua Peda.net -verkko-oppimisympäristössä.

Ensimmäisen vuoden opinnoissa hankit vahvan alan perusosaamisen maaseutuympäristössä toimimiseen. Toisen ja mahdollisen kolmannen opiskeluvuoden aikana suuntaat opintojasi kohti ammatillista tavoitettasi itse valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti.


Maatalousalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, joka muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Maaseutuyrittäjänä voit työllistyä muun muassa maanviljelijäksi, tilatyöntekijäksi, maataloustarvikekauppaan, hevos- ja maatiloille, maatalouslomittajaksi, karjanhoitajaksi tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

Koulutus antaa erinomaiset valmiudet jatkaa opintoja joko maatalousalan ammattitutkintoon (tuotantoeläinhoitaja, maatalouslomittaja) tai agrologiopintoihin ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmaan.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Koulutus alkaa 14.1.2024 tai henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Keskimäärin opinnot kestävät noin kaksi lukuvuotta. Koko tutkinnon laajuus on 180 ospl