selaa koulutuksia
Perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
haku alkaa
20.2.2024
haku päättyy
19.3.2024

Kuvaus

Yhteishaku:
www.opintopolku.fi
20.2. - 19.3.2024

Mitä ala edellyttää eläintenhoitajalta?

- Kokonaisvaltaista eläinten hyvinvoinnista huolehtimista
- Vastuullisuutta
- Sitoutumista työhönsä
- Oman osaamisen kehittämistä
- Yrittäjyyttä
- Asiakaspalvelua

Mitä opit eläintenhoidon osaamisalalla?

- Tuotantoeläinten sekä seura- ja pieneläinten hoitamista
- Käytännön töitä erilaisten eläinten kanssa
- Maatalouden perustöitä
- Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
- Eläintilojen suunnittelua ja rakentamista
- Yrittäjyyttä
- Toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
- Maatalouden ja eläintenhoidossa käytettävän teknologian ja ohjelmistojen hyödyntämistä

Mihin töihin eläintenhoitaja?
- Eläintenhoitoalan yrityksiin
- Eläintenhoitajaksi maatilalle, kotieläinpuistoihin, eläintarhoihin, tutkimuslaitoksiin, eläinklinikoille tai muihin alan yrityksiin
- Lomittajaksi maatiloille

Lue tulevan eläintenhoitajan Minkan tarina

Mitä ala edellyttää maatilatalouden maaseutuyrittäjältä?

- Yrittäjyyttä
- Asiakaspalvelua
- Kiinnostusta maidon-, lihan- ja kasvituotantoon EU:n ympäristötukiehtojen mukaisesti
- Kestävän kehityksen mukaista toimintaa

Mitä opit maatilatalouden osaamisalalla?

- Maidontuotantoa ja kotieläinten hoitoa
- Maatalouskoneiden käyttöä ja huoltoa
- Metallitöitä
- Maatilarakentamista
- Peltokasvien viljelyä
- Yrittäjyyttä
- Maatalouden kestävää kehitystä
- Maatilatalouden metsätaloutta

Mihin töihin maatilatalouden maaseutuyrittäjä?

- Omaan yritykseen
- Maatalouskonekorjaamoihin
- Maatalouskauppoihin
- Eläintiloille ja maatiloille
- Koneurakointiin
- Lomittajaksi maatiloille
- Työskentelemään maatiloilla

Mitä ala edellyttää maatalousteknologian maaseutuyrittäjältä?

- Ongelmanratkaisutaitoja
- Vaihtelevissa olosuhteissa työskentelyä
- Kiinnostusta tekniikkaan
- Rohkeutta ja oma-aloitteisuutta

Mitä opit maatalousteknologian osaamisalalla?

- Käyttämään maatalousympäristön koneita ja laitteita
- Huoltamaan maatalouskoneita ja –laitteita
- Korjaamaan koneita ja laitteita, joissa on hydrauliikkaa, mekaniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa tai jonka huolto vaatii metallin käsittelyä
- Yrittäjyyttä ja kannattavan toiminnan perusteet

Mihin töihin maatalousteknologian maaseutuyrittäjä?

- Huoltoliikkeisiin
- Korjaamoihin

Koulutus alkaa syksyllä 2024.

Hae yhteishaussa

Lisätietoa koulutuksesta