selaa koulutuksia
Perustutkinto

Maaseutuyrittäjä - Maatalousalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
25.8.2020 - 3.6.2022
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
29.1.2020
haku päättyy
31.12.2020

Kuvaus

Syksyllä 2020 alkava koulutus.

Maaseutuyrittäjä on ammattilainen, joka toimii maaseutuelinkeinojen erilaisissa työtehtävissä. Maatalousalan ammatteja ovat mm. maaseutuyrittäjä, maanviljelijä, maatalouslomittaja, maataloustarvikemyyjä, maatilamatkailuyrittäjä ja maataloustuotteiden jatkojalostaja. Kasvavana maaseudun palvelutoimintana ovat koneurakointi- ja alihankintatyöt. Koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja monipuolisen osaamisen maaseutuyrittäjän työtehtäviin.

Maaseutuyrityksissä työskentelevillä tulee olla myös talouden ja kannattavuuden osaamista sekä tarkka työote. Maaseutuyrittäjän työtehtävissä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, liiketaloudellista osaamista, kielitaitoa ja tietotekniikan hallintaa.

Maatilatalouden osaamisalan suorittanut maaseutuyrittäjä pystyy toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu alalle hakeutuville, jo alalla työskenteleville tai alasta kiinnostuneille.

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista 145 osaamispistettä ja yhteisistä tutkinnon osista 35 osaamispistettä. Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 75 osaamispistettä ja valinnaisia 70 osaamispistettä.

Pakolliset tutkinnon osat:
- työskentely maatalousalalla 15 osp
- maaseutuyrittäminen 20 osp
- maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat esim:
- peltokasvien tuottaminen 30 osp
- metsien hyödyntäminen 15 osp

Katso valinnaisista tutkinnon osista tarkemmin: https.//eperusteet.opintopolku.fi

Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Maatalousalan perustutkinto suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Nopea väylä tutkintoon:
Jos sinulla on suoritettuna yo- tai muu toisen asteen tutkinto, on opintojen aikataulu 8.8.2019 - 28.2.2021.
Perusväylä:
Jos sinulta puuttuu toisen asteen tutkinto, opiskelet normaaliväylällä. Opinnot kestävät silloin 2,5-3 vuotta yksilöllisen opinpolun mukaan.