selaa koulutuksia
Perustutkinto

Metsäalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
23.1.2024 - 19.12.2025
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
20.2.2023
haku päättyy
31.12.2023

Kuvaus

Keväällä 2024 alkava koulutus. Koulutus toteutetaan pääosin Saarijärvellä Tarvaalassa.

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsäalan eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Lisäksi hänellä on erikoistuneenpi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Metsuri-metsäpalvelun tuottaja:
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja on metsätalouden ammattilainen, joka toimii metsänhoidon, puunkorjuun, metsien luonnonhoidon ja monikäytön eri tehtävissä. Hän osaa määrittää taimikoiden ja nuorten metsien harvennustarpeen sekä uudistaa metsää. Metsuri-metsäpalvelun tuottaja osaa käyttää metsäalan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja viljelymateriaaleja. He työllistyvät usein yrittäjinä metsäalan tehtäviin.

Metsuri-metsäpalvelun tuottajan työtehtävissä edellytetään hyvää fyysistä kuntoa ja kykyä työskennellä itsenäisesti.

Metsäenergian tuottaja:
Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, korjata ja varastoida suuntautumisensa mukaisesti energiapuuta tai turve-energiaa. Metsäenergian tuottaja on biotalouden ja metsäalan ammattilainen, joka toimii kuljettajana energia- ja ainespuunkorjuun tehtävissä, harvesterilla, kuormatraktorilla tai energiapuunkorjuukoneella sekä turvetuotannon tehtävissä. Metsäenergian tuottaja osaa käyttämiensä koneiden huolto- ja kunnossapitotyöt sekä toimia energiapuun jalostuksen ja lämmöntuotannon tehtävissä. Metsäenergian tuottaja saa koulutuksen aikana suuntautumisestaan riippuen laajat taidot koneelliseen puunkorjuuseen ja metsäkuljetukseen.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu metsäalasta kiinnostuneille sekä metsänomistajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan metsien hoidon eri tehtävissä.

Koulutuksessa opit (metsuri-metsäpalvelujen tuottaja):

● perustiedot talousmetsästä, talousmetsän luonnonhoidosta ja metsän käsittelystä
● määrittämään kasvupaikkatyypit ja kehitysluokat
● mittaamaan keskeiset puustotunnukset
● uudistamaan metsään
● hoitamaan taimikoita erilaisilla kohteilla metsänhoitosuositusten mukaisesti
● suunnittelemaan ja toteuttamaan puunkorjuuta erilaisissa ympäristöissä
● hallitsemaan yritystoiminnan ja yrittäjyyden perusasiat

Koulutuksessa opit (metsäenergian tuottaja):

● metsänkäsittelyä ja luonnonhoitoa
● istutus- ja taimikonhoitotyöt
● valmistaa puutavaraa manuaalisesti
● kuljettaa puutavaraa metsätraktorilla
● valmistaa puutavaraa koneellisesti
● koneiden huolto- ja kunnossapitotöitä
● turvetuotannon töitä
● lämmöntuotannon perusteet

Tutkinnossa voi suorittaa kuorma-autonkuljettajan perustason ammattipätevyyden (metsäenergian tuottajat). Voit muodostaa tutkinnon valinnaisista osista itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi erikoistumalla puutavaran kuljetuksen tai valmistuksen tehtäviin tai turvetuotannon tehtäviin. Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi. Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osp, josta ammatillisia tutkinnon osia on 145 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään koulutuksen alkaessa ja sen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Ammatillinen osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikoilla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

2 vuotta
Laajuus 180 osaamispistettä, mikä muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).