selaa koulutuksia
Perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
7.8.2024 →
haku alkaa
13.12.2023
haku päättyy
19.5.2024

Kuvaus


Ammattinimike

IT-tukihenkilö
Tietoverkkoasentaja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on alan tehtävissä edellytetty ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän osaa käyttää alan sanastoa, selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja viestintäteknisiin tehtäviin liittyen. Hän varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Mitä ala edellyttää?

- Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja
- Kielitaitoa
- Ongelmanratkaisutaitoja
- Loogista päättelykykyä
- Monipuolista kiinnostusta tietotekniikkaan ja tietoliikenteeseen

Mitä opit IT-tukihenkilön opinnoissa?

- Selvittämään tietoteknisiä ongelmia
- Asentamaan ja ylläpitämään laitteistoja, ohjelmistoja, lähiverkkoja ja palvelimia
- Luomaan ja ylläpitämään erilaisia verkkopalveluja ja virtuaalisia ratkaisuja
- Rakentamaan tietoturvallisia toimintaympäristöjä
- Toimimaan osana tietohallintoa kouluttaen ohjelmistojen ja laitteistojen käyttöön
- Auttamaan käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteydellä
- Vähentämään ympäristövaikutuksia ja edistämään kestävää teknologiaa ja viestintäratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti

Mihin töihin IT-tukihenkilö?

- Yritysten ja julkishallinnon sovellus- ja IT-tukitehtävät
- Kaupan alan myyntitehtävät
- Itsenäinen yrittäjä

Mitä opit tietoverkkoasentajan opinnoissa?

- tekemään tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti
- asentamaan ja ottamaan käyttöön tietoverkkoja ja tietoliikennelaitteita
- tekemään valokuitukaapelointeja ja kuitujen hitsauksia
- huomioimaan tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit
- tekemään tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi

Mihin töihin tietoverkkoasentaja?

- tietokone- ja tietoliikennepalveluita tarjoaviin yrityksiin
- teollisuuteen
- sairaaloihin
- itsenäiseksi yrittäjäksi

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan.