selaa koulutuksia
Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen

Askelmerkkejä kestävään yrittäjyyteen

Steps towards sustainable entrepreneurship

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2021 – 28.2.2023

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on verkostoinnovoinnin kautta löytää askelmerkkejä kestävän liiketoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa mukana olevat yritykset saavat valmiuksia kehittää omaa liiketoimintaansa. Opiskelijat lisäävät omaa osaamista käynnistää kestävää liiketoimintaa sekä lisäävät kilpailukykyään työmarkkinoilla kestävän yrittäjyyden osaamisen kehittyessä.

Lisäksi tavoitteena on kestävän yrittäjyyden toimintatavan kuvaaminen. Toimintamallin kuvaamiseksi asetetaan aluksi vaikuttavuustavoitteet. Tavoitteisiin peilaten käynnistetään kokeiluja yritysten sekä opiskelijoiden osaamisen kehittämiseksi. Vaikuttavuusarvioinnin avulla poimitaan hyödylliset toimintatavat ja työkalut.

Hankkeen toimenpiteitä ovat kestävän yrittäjyyden osaamistarpeiden määrittely, webinaarisarja ja innovointi- ja sparrauspajat yrityksille ja opiskelijoille.

Vaiheittaisen kehittämisen lopputuloksena mallinnetaan kestävän yrittäjyyden yhteistyömalli yritysten ja oppilaitosten hyödynnettäväksi. Malli sisältää monistettavissa olevan toimintavan, materiaalit sekä jalkautusmallin oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön ja osaamisen kehittämiseksi sekä kestävän yrittäjyyden globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja osatoteuttaja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE

Rahoittaja

Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen vastuuhenkilö Pokessa

Maa- ja metsätalousalat
Jylhä-Rastas Sarita
matkapuhelin: 040 1325 014
sposti: sarita.jylha-rastas@poke.fi