selaa koulutuksia
Perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Viitasaari
opiskelun ajankohta
9.8.2023 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
9.2.2023
haku päättyy
31.8.2023

Kuvaus

Opiskelijat henkilökohtaistetaan ja heille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS. Suunnitelman johtopäätökset määrittelevät koulutuksen lopullisen pituuden aikaisemmin hankittuun osaamiseen perustuen.

Kone- ja tuotantotekniikan teollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja ulkomaan-kaupassa keskeinen
asema. Alan työllistävä vaikutus on suuri, ja yli puolet tuotannosta menee vientiin. Koneiden
ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta
sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden lukutaito ovat alan perustaitoja. Koulutuksen tavoitteena
on antaa tai päivittää ammattialalle tarvittavat keskeiset tiedot ja taidot. Koulutus tuottaa näytön
suorittaneille henkilöille tutkintotodistuksen suoritetuista tutkinnon osista tai koko tutkinnosta.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Metalliteollisuuden parissa työskentelystä kiinnostuneille, joilta puuttuu alan koulutus.

Koulutus valmistaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon tai sen osaan tuotantotekniikan
osaamisalalla. Tutkinto sisältää yhteiset tutkinnonosat, kaksi pakollista tutkinnon
osaa, suuntautumisen mukaisen tutkinnon osan sekä valinnaisia tutkinnon osia.

Pakolliset tutkinnon osat
• Valmistustyötehtävissä toimiminen 25 osp
• Asennus- ja automaatiotyöt 10 osp

Osaamisalan mukaiset tutkinnon osat, (valitse toinen)
• Koneistus (koneistaja) 30 osp
• Hitsaus ja levytyöt (levyseppähitsaaja) 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat
Valinnaisiin tutkinnon osiin on tarjolla useita vaihtoehtoja.
Valinnaiseksi tutkinnon osaksi kelpaa myös osa toisesta alan perus- ammatti tai erikoisammattitutkinnosta.
Tutkinnon perusteisiin ja sen koko sisältöön voit tutustua netissä
osoitteessa: eperusteet.opintopolku.fi
Yhteiset tutkinnonosat 35 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
Toteutus:
Koulutus toteutetaan lähi-, etä- sekä verkko-opetuksena ja työpaikalla tapahtuvana
oppimisena joko koulutussopimuksella, tai oppisopimuksena.
Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Tämän pohjalta jokaiselle
opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa.
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto suoritetaan näyttöinä alan työtehtävissä.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.