selaa koulutuksia
Perustutkinto

Prosessinhoitaja - Prosessiteollisuuden perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
7.8.2024 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
13.12.2023
haku päättyy
19.5.2024

Kuvaus

Prosssiteollisuuden koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen prosessiteollisuuden operaattorien töihin. Koulutus toteutetaan pääosin Äänekosken Piilolassa.

Suoritettava tutkinto:
Prosessiteollisuuden perustutkinto, prosessinhoitaja

Tutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2024, joten sisältöihin voi tulla muutoksia.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on prosessinhoitaja?

Prosessiteollisuus tarvitsee tuotantotehtäviin monitaitoisia ja osaavia ihmisiä. Tuotanto on monipuolista ja pitkälle automatisoitua. Tuotteiden käyttömahdollisuudet ovat laajat, ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen tärkeää. Tuotteita valmistetaan sekä suoraan kuluttajille että raaka-aineeksi muulle teollisuudelle.

Työtehtävät sisältävät prosessien ja niihin liittyvien laitteiden ohjausta, valvontaa ja hoitoa. Tehtäviin kuuluu lisäksi prosessin käytön- ja laadunvalvontaa, häiriötapausten selvittämistä sekä käynnissäpitotöitä.

Prosessinhoitaja erikoistuu POKEssa yleensä kemianteollisuuden tai paperiteollisuuden osaamisalaan.

Tutkinnon suorittanut osaa:
• käyttää erilaisten tuotteiden valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita turvallisuusohjeiden mukaisesti
• käyttää prosessiohjauksen automaatiojärjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa
• valvoa, ohjata ja säätää työalueensa prosesseja
• varmistaa prosessien häiriötöntä toimintaa
• tehdä käyttäjäkunnossapitoa

Prosessiteollisuuden parissa työskentelystä kiinnostuneille, joilta puuttuu alan koulutus.

Koulutus valmistaa prosessiteollisuuden perustutkintoon, joka sisältää kaksi pakollista sekä 1-4 valinnaista tutkinnon osaa. Järjestämme valmistavan koulutuksen seuraaviin tutkinnon osiin:

Pakolliset tutkinnon osat:

• Tuotantoprosessien käynnissäpito
• Tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat (1-4)
• Alakohtainen tuotantoprosessien hallinta (Kemianteollisuus tai paperiteollisuus)
• Osia puualan tutkinnosta (puulevyteollisuuden tuotteiden valmistus ja CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa)
• Muita opetussuunnitelman mukaisia tutkinnon osia

Yhteiset tutkinnonosat:
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Opit edistämään kestävää kehitystä alalla vähentämällä prosessien ympäristövaikutuksia, parantamalla prosessien tehokkuutta sekä huomioimalla työturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Suurin osa opinnoista on oppilaitoksessa, osa verkko-opetuksena. Lisäksi on työpaikalla tapahtuvaa koulutusta yhteistyössä ympäröivän teollisuuden kanssa.

Osallistujan osaaminen kartoitetaan opintojen alkaessa ja hänelle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma opiskeluun. Tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Nopea väylä tutkintoon:
Jos sinulla on suoritettuna yo- tai muu toisen asteen tutkinto, on opintojen aikataulu 12.8.2024 - 30.5.2026.

Perusväylä:
Jos sinulta puuttuu toisen asteen tutkinto, opiskelet normaaliväylällä. Opinnot kestävät silloin
2,5 - 3 vuotta yksilöllisen opinpolun mukaan.