selaa koulutuksia
Erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
25.3.2024 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
20.12.2023
haku päättyy
31.12.2024

Kuvaus

Henkilöstöhallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista erilaisiin henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyviin tehtäviin sekä palvelusuhdeasioiden hoitamiseen. Hän osaa toimia esimiesten tukena ja asiantuntijana henkilöstöasioissa.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Henkilöstöhallinnon osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon henkilöstöhallinnon osaamisala on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä yrityksissä ja organisaatioissa.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, (valitaan kaksi, joista toisen on oltava joko henkilöstötyö tai henkilöstön osaamisen kehittäminen):

Henkilöstötyö

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Suoritettava tutkinto:

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstötyön osaamisala

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä käytännön työtehtävissä.

Koulutuksessa opit mm. (painotus vaihtelee valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti):

● suunnittelemaan henkilöstövoimavaroja
● kokoamaan lakisääteiset henkilöstötunnusluvut ja analysoimaan niitä
● laatimaan henkilöstöön liittyviä suunnitelmia
● kehittämään henkilöstöprosesseja
● perehdyttämään esimiehiä henkilöstöprosessien toimintakäytänteisiin
● suunnittelemaan ja johtamaan kehittämisprojekteja
● arvioimaan henkilöstön osaamista ja kehittämään sitä
● suunnittelemaan, arvioimaan ja kehittämään yrityksen työsuojelua
● osallistumaan työsuojelun toimintaohjelman toteuttamiseen

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

350 euroa (oppisopimuskoulutuksena maksuton)

Opintojen laajuus 180 osaamispistettä, kesto noin 18 kk.