selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Tuotantoeläinhoitaja - Maatalousalan ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
6.2.2024 - 19.12.2025
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
30.5.2023
haku päättyy
31.12.2023

Kuvaus

Keväällä 2024 alkava maatalousalan koulutus antaa ammatilliset valmiudet ja osaamisen tuotantoeläinten hoitoon liittyviin tehtäviin. Koulutus toteutetaan pääosin Saarijärvellä Tarvaalan Biotalouskampuksella.

Tuotantoeläinten hoitaja hoitaa eläimiä tuotantoeläintilalla joko yrittäjänä tai työntekijänä. Yritys voi olla myös Green Care -tila, kotieläintyyppinen tai muu matkailua ja elämyksiä tarjoava yritys. Tutkinnon osien valintojen myötä hän voi erikoistua mm. luonnonmukaiseen kotieläintuotantoon ja valitsemiinsa eläinlajeihin.

Tuotantoeläinten hoitamisen osaamisalan suorittaneella tuotantoeläintenhoitajalla on valmiudet työskennellä tuotantoeläintilalla eläintenhoitotehtävissä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu tuotantoeläinten hoitotöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan tuotantoeläintenhoitajan työtehtävissä. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot. Tuotantoeläinten hoitaja vastaa tuotantoeläinten hoitamisesta itsenäisesti tai tiimin jäsenenä. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet ja käsittelee eläimiä turvallisesti. Hän hyödyntää monipuolisesti erilaisia koneita ja tuotantoteknologiaa sekä eläinten hoitamisessa, että hyvinvoinnin seurannassa ja edistaämisessä. Hän osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti maatalousyrityksen tavoitteiden ja laatuvaatimusten saavuttamiseen.

Koulutuksessa opit

- hoitamaan työtehtäviä tuotantoeläintiloilla
- hallitsemaan erilaisia eläinten ruokintaan, hoitoon ja lypsyyn tarvittavia koneita ja laitteita
- eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet
- työturvalliset toimintatavat
- asiakaspalvelun ja työelämätaidot

Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi tuotantoeläinten tilasiemennys ja maidon tuottaminen. Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouslomittamisen osaamisala suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

500 €