selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
27.3.2024
haku päättyy
31.8.2024

Kuvaus

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto syventää alan tietoperustaa ja antaa valmiuksia työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojen kanssa monenlaisissa toimintaympäristöissä.


Suoritettava tutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti. Hän osaa käyttää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä hyödyntää työssään alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemusta.

Tutkinnon suorittanut osaa perustella työssään tekemänsä ratkaisut ja valinnat sekä arvioida niiden vaikutuksia moniammatillisen työyhteisön jäsenenä. Hän osaa huolehtia työhyvinvoinnistaan ja käyttää työnohjausta sekä koulutusta työnsä tukena. Työn laadun kehittäminen edellyttää tutkinnon suorittaneelta kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus sopii henkilöille, joilla on sosiaali- tai terveysalaan, kasvatus- ja ohjausalaan tai muuhun mielenterveys- ja päihdetyön osaamista vaativaan alaan liittyvät perustiedot ja -taidot sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaisiin liittyvää työkokemusta.

Ammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakollisia tutkinnon osia ovat ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lähi- ja läheisverkostossa toimiminen. Valinnaisia tutkinnon osia on tarjolla kaksi: Laajentuvassa yhteisössä toimiminen ja Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen. Valinnaiset tutkinnon osat syventävät ja laajentavat opiskelijan osaamista ja antavat valmiuksia työskentelyyn erilaisin välinein ja menetelmin asiakkaiden, toimijoiden ja yhteisöjen kanssa.

Tutkintoon voi sisällyttää ammatillisen tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta,
toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta vähintään 25 osaamispisteen
laajuisesti.


Koulutuksessa opit

● toimimaan alan tietoperustan, säädösten ja ammattieettisten periaatteiden mukaan
● työskentelemään ammatillisesti asiakkaiden kanssa ja kartoittamaan heidän tilannettaan moniammatillisessa yhteistyössä
● huolehtimaan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista
● toimimaan palvelujärjestelmässä, sopimaan tavoitteista ja työskentelemään lähi- ja läheisverkostossa vanhemmuutta ja lasten asemaa tukien
● toimimaan laajentuvassa yhteisössä ja käyttämään yhteisöllisyyttä ja jaettua asiantuntijuutta vahvistavia työmenetelmiä
● työskentelemään erilaisten mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien mukaan
● kehittämään ja arvioimaan omaa osaamista


Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä alan aidoissa työtehtävissä.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan monimuotoisena ja se sisältää lähi-, etä- sekä verkko-opetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähipäiviä noin 2pv/ kk.

Osallistumismaksu on 300 euroa. Oppisopimuskoulutuksena maksuton.

Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.