selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Ympäristöalan ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
15.1.2024 - 13.6.2025
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
25.9.2023
haku päättyy
30.5.2024

Kuvaus

Tammikuussa 2024 alkava ympäristöalan koulutus antaa ammatilliset valmiudet ja osaamisen ympäristöalalle mm. vesihuoltoon ja ympäristöhuoltoon. Koulutus toteutetaan pääosin Saarijärvellä Tarvaalassa.

Koulutus valmistaa ympäristöalan ammattitutkintoon ympäristöhuollon osaamisalalla. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja mm. ympäristöasioiden hallintaan, suunnitteluun sekä toteutukseen, esimerkiksi ympäristövastaavana toimimisen ja kiinteistöjen jätehuoltosuunnittelun ja -toteutuksen avulla.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on suunnattu vesi- ja ympäristöhuollon tehtävissä työskenteleville, alalle aikoville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

Ympäristöhuollon osaamisala:
Ympäristöhuollon osaamisalan tutkinnon osia suorittanut hallitsee perusasiat jätehuollossa ja kierrätyksessä, sen lainsäädännöstä ja määräyksistä, eri toimijoiden vastuista ja velvollisuuksista sekä jätejakeista ja niiden hyötykäytöstä siten, että hän pysyy soveltamaan osaamistaan työssään. Lisäksi tutkinnon suorittaneet hallitsevat asiakaspalvelun sekä moninaisia ympäristöhuollon työprosesseja ja niiden turvallisuustekijöitä suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

Vesihuollon osaamisala:
Vesihuollon osaamisalan tutkinnon osia suorittanut noudattaa vesihuollon perusperiaatteita, lakeja ja määräyksiä ja hallitsee omaan työhönsä liittyvät käsittelyprosessit ja niiden yllä- ja kunnossapitotyöt. Tutkinnon suorittaneet hallitsevat asiakaspalvelun ja osaavat hankkia, siirtää tai puhdistaa vettä sekä huolehtia niihin liittyvistä rakenteista ja hygienia- ja turvallisuusmääräysten toteutumisesta.

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kuukaudessa. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Ympäristöalan ammattitutkinto suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä työpaikalla.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella.

350 €. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Nopea väylä tutkintoon:
Jos sinulla on suoritettuna yo- tai muu toisen asteen tutkinto sekä työkokemusta, voi opintoaika olla lyhyempi

Perusväylä:
Jos sinulta puuttuu toisen asteen tutkinto ja työkokemusta, opiskelet normaaliväylällä. Opinnot kestävät silloin 17 kk yksilöllisen opinpolun mukaan.