selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Ympäristöalan ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
15.9.2020 - 13.12.2021
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
5.2.2020
haku päättyy
31.12.2020

Kuvaus

Syksyllä 2020 alkava ympäristöalan koulutus antaa ammatilliset valmiudet ja osaamisen ympäristöalalle mm. ympäristöhuoltoon. Koulutus toteutetaan pääosin Saarijärvellä Tarvaalassa.

Koulutus valmistaa ympäristöalan ammattitutkintoon ympäristöhuollon osaamisalalla. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja mm. ympäristöasioiden hallintaan, suunnitteluun sekä toteutukseen, esimerkiksi ympäristövastaavana toimimisen ja kiinteistöjen jätehuoltosuunnittelun ja -toteutuksen avulla.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on suunnattu ympäristöalan ja -huollon tehtävissä työskenteleville, alalle aikoville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

Koulutuksessa opit

- ympäristöhuollon työtehtävissä toimimista mm. organisaation toimintatavat ja työturvallisuusasiat
- toimimaan ammattitaitoisesti asiakaspalvelutilanteissa
- noudattamaan organisaation viestintäkäytäntöjä
- edistämään materiaalien kiertoa ja tunnistamaan oman työn ympäristönäkökohdat sekä työpaikan keskeiset ympäristövaikutukset
- ympäristövastaavana toimimista
- kiinteistöjen jätehuollon suunnittelua ja toteutusta
- jätteenkäsittelyalueella toimimista ja materiaalien talteen ottamista sekä hyödyntämistä

Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi kiinteistöjen jätehuollon sekä jätehuoltoyhtiön työtehtävissä tai ympäristövastaavana ja ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä. Tutkintoon ja sen koko sisältään voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kuukaudessa. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Ympäristöalan ammattitutkinto suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä työpaikalla.

250 €

Nopea väylä tutkintoon:
Jos sinulla on suoritettuna yo- tai muu toisen asteen tutkinto sekä työkokemusta, voi opintoaika olla lyhyempi

Perusväylä:
Jos sinulta puuttuu toisen asteen tutkinto ja työkokemusta, opiskelet normaaliväylällä. Opinnot kestävät silloin 1,5-2 vuotta yksilöllisen opinpolun mukaan.