selaa koulutuksia
Perustutkinto

Hoiva-avustajakoulutus

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
10.8.2022 - 2.6.2023
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
25.5.2022
haku päättyy
31.7.2022

Kuvaus

Hoiva-avustajakoulutus:

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osat Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp ja Ikääntyvien
osallisuuden edistäminen 35 osp.

Määräyksen diaarinumero OPH-5085-2021.

Opinnot alkavat elokuussa 2022. Ensimmäinen tutkinnon osa (syksyn 2022 opinnot) on mahdollista suorittaa Poken Äänekosken, Viitasaaren tai Laukaan toimipisteessä. Jälkimmäinen tutkinnon osa (kevään 2023 opinnot) järjestetään Äänekosken toimipisteessä. Opintojen kesto noin 1 vuosi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 3.8.2022 klo 9 alkaen osoitteessa: Opinahjontie 1, 44120 Äänekoski. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton ja se järjestetään kaikille hakeneille. Täytä ensin hakemuslomake, pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen saavutaan ilman erillistä kutsua. Ilmoittautuminen oppilaitoksen ala-aulassa klo 8.30–9.00. Pääsy- ja soveltuvuuskoetta varten kannattaa varata koko päivä. Ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen tai saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. Täältä löydät lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisällöstä: https://poke.fi/oppimaan/yhteishaku/paasy-ja-soveltuvuuskokeet

Oppilaitoksen opetuskieli on suomi ja muunkielisille hakijoille järjestetään kielikoe 4.8.2022 klo 9.00. Kielikokeen kutsu ja ohjeet toimitetaan sähköpostitse 1.8.2022.

Opiskelijavalinnan tulokset toimitetaan hakijoille sähköpostitse viikolla 31. Opinnot alkavat 10.8.2022.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, alalla jo työskenteleville tai alalle hakeutuville, erityisesti ikääntyneiden avustamisesta ja arjen tukemisesta kiinnostuneille henkilöille. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle ja sosiaali- ja terveysalalla vaadittavaa terveyttä. Soveltuvuuskoe järjestetään kaikille hakijoille.

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa asiakastyön tehtävissä, jotka liittyvät asiakkaan perustarpeista huolehtimiseen (peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen). Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Hoiva-avustajan työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, ryhmätyötaitoja, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja riittävää suomen kielen osaamista.

Hoiva-avustajakoulutus muodostuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisista tutkinnon osista kasvun ja osallisuuden edistäminen ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen.
Hoiva-avustajakoulutuksen suorittaneet voivat työskennellä avustavissa työtehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tarkoitetuissa palvelutaloissa, hoivakodeissa ja asumispalveluyksiköissä.
Hoiva-avustaja ei saa olla yksin työvuorossa eikä työskennellä lääkehoitoon liittyvissä työtehtävissä.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
· Ihmisen kasvu ja kehitys
· Varhaiskasvatus
· Luovan toiminnan menetelmät
· Ammattietiikka ja ammatillinen vuorovaikutus
· Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät, selkokieli
· Perheiden palvelut ja toimeentuloturva
· Sosiokulttuurinen näkökulma
· Mielenterveys
· Ravitsemus
· Työpaikalla järjestettävä koulutus (6 viikkoa).

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä edistäen asiakkaan kasvua ja osallisuutta toimimalla kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ympäristössä tai asiakkaan kotona lähihoitajan tehtävissä. Näyttöympäristöjä ovat varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt (päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoito), esiopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivähoito, kerhotoiminta, peruskoulu, nuorisopaja sekä maahanmuuttajien erilaiset palvelut sekä ikääntyneiden palveluasumisen yksiköt, sairaala tai päiväkeskustoiminta.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp
· Ikääntyvä yhteiskunnan jäsenenä
· Ikääntyminen eri kulttuureissa
· Toimintakyvyn tukeminen ja arviointi
· Psyykkinen vanheneminen
· Ikääntyvien liikunnan ohjaus ja liikuntapalvelut ja Ikääntyvien seksuaaliterveyden edistäminen
· Ikääntyvien sosiokulttuurinen aktivoiminen
· Toiminnalliset ja luovat menetelmät, yksilö ja ryhmät
· Saattohoito
· Työelämätaidot
· Yrittäjyys
· Kielitaito (ruotsi ja englanti)
· Työpaikalla järjestettävä koulutus (8-10 viikkoa)

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä edistäen ikääntyvien osallisuutta toimimalla ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä. Näyttöympäristöjä ovat kotihoito, palveluasuminen, päiväkeskus/toimintakeskus ja sairaala.

Hoiva-avustajakoulutuksen suorittanut henkilö voi jatkaa opintojaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamiseen (lähihoitaja).

Koulutukseen sisältyvät elinikäisen oppimisen avaintaidot 7 osp :
oppimaan oppiminen/ äidinkielen perusteet, 2 osp orientoivat opinnot, viestintä ja vuorovaikutus, estetiikka, toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
työelämätaidot 2 osp ammattietiikka, terveys turvallisuus, toimintakyky, yrittäjyys
kestävä kehitys 1 osp

Opintoja voi suorittaa opintotuella, työttömyysetuudella tai oppisopimuskoulutuksena.

Soveltuvuuden arvioinnissa selvitetään hakijan valmiuksia sosiaali- ja terveysalan opintoihin ja työtehtäviin. Hakija voidaan tarvittaessa kutsua kielitaidon arviointiin. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla (SORA-lainsäädännön mukaan):
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
• ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
• toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.· aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös jostain oppilaitoksesta.

Opiskelijan tulee näyttää rikostaustaote koulutuksen järjestäjän edustajalle (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot: Marika Marttinen, puh. 040 5233 471