selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Laukaa
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
18.1.2022
haku päättyy
30.4.2022

Kuvaus

Syksyllä 2022 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Koulutus toteutetaan Laukaassa.

Suoritettava tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Osaamisala: Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala


Koulutuksen päättymispäivä määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.
Hakemuksen jättäneille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe 17. - 19.5.2022. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton.

Jos olet työtön työnhakija, voit hakea koulutukseen te-toimiston kautta > koulutukset.te-palvelut.fi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja työskentelee varhaiskasvatuksessa, vanhus- ja vammaispalveluissa, mielenterveys- ja päihdetyössä, kotihoidossa, terveyskeskuksissa sekä hoidon, kasvatuksen ja ohjauksen erilaisissa tehtävissä.

Lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä. Työssä keskeistä osaamista on ammatillinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja yhteistyö lähiverkoston ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, alalla jo työskenteleville tai alalle hakeutuville. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle ja sosiaali- ja terveysalalla vaadittavaa terveyttä. Soveltuvuuskoe järjestetään kaikille hakijoille.

Koulutuksessa opit mm.

• suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kasvun ja osallisuuden edistämistä
• toimimaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
• ohjaamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja toteuttamaan perus- ja lääkehoitoa
• ohjaamaan asiakasta toiminnallisuuteen
• antamaan tietoa palveluista
• ylläpitämään turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia
• perustelemaan toimintaa ammatillisella tiedolla ja kehittämään työtä


Voit muodostaa itsellesi sopivan opiskelupolun suuntaamalla osaamisalaopintoja yhteen seuraavista:
• ikääntyneisiin


Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa näytöissä alan aidoissa työtehtävissä.

Opintoja voi suorittaa opintotuella, työttömyysetuudella tai oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoa: Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö). Opintojen alkuvaiheessa opiskelijan tulee toimittaa rikostaustaote koulutuksen järjestäjälle.Lisätiedot: Marika Marttinen, puh. 040 5233 471, etunimi.sukunimi@poke.fi

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, n. 2–2,5 vuotta.