selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Laukaa
opiskelun ajankohta
9.8.2023 →
haku alkaa
21.2.2023
haku päättyy
21.3.2023

Kuvaus

Yhteishaku:
www.opintopolku.fi
21.2. - 21.3.2023

Laukaassa toteutetaan Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala.


Mitä ala edellyttää?

- Hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja
- Pitkäjänteisyyttä
- Vastuullisuutta
- Luotettavuutta
- Ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä soveltaa tietoa
- Päätöksentekokykyä
- Positiivista asennetta

Mitä opit yhteisissä perusopinnoissa?

- Edistämään ihmisen kasvua, kehitystä ja osallisuutta läpi elämän
- Ohjaamaan ja avustamaan päivittäisissä toiminnoissa (mm. pukeminen, syöttäminen, liikkuminen)
- Suunnittelemaan työtä ja tekemään yhteistyötä työryhmän kanssa
- Edistämään eri asiakasryhmien hyvinvointia ja toimintakykyä
- Perushoitoa ja huolenpitoa sekä lääkehoitoa
- Kohtaamaan erilaisia, tuen tarpeessa olevia ihmisiä
- Antamaan tietoa palveluista ja ohjaat asiakkaita käyttämään niitä

Mihin töihin?

- terveyskeskukset ja sairaalat
- päiväkodit, esiopetus ja perhetyö
- palvelu- ja päiväkeskukset
- työ- ja toimintakeskukset
- palveluasuminen
- kuntoutusyksiköt
- hoitokodit
- kotihoito ja perhehoito

Lue tulevan lähihoitajan Phatthanin tarina

Hae yhteishaussa

Lisätietoa koulutuksesta