selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
8.1.2024 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
5.9.2023
haku päättyy
26.11.2023

Kuvaus

Tammikuussa 2024 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Koulutus toteutetaan Äänekoskella Opinahjon yksikössä.

Suoritettava tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Osaamisalat:
· Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
· Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
· Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
· Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
· Vammaistyön osaamisala

Koulutuksen päättymispäivä määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Opinnot alkavat tammikuussa 2024.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 5.12. osoitteessa: Opinahjontie 1, 44120 Äänekoski. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton, kokeeseen kutsutaan sähköpostitse vkolla 48. Soveltuvuuskokeeseen kannattaa varata koko päivä.

Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen tai saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja työskentelee varhaiskasvatuksessa, vanhus- ja vammaispalveluissa, mielenterveys- ja päihdetyössä, kotihoidossa, terveyskeskuksissa sekä hoidon, kasvatuksen ja ohjauksen erilaisissa tehtävissä.

Lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä. Työssä keskeistä osaamista on ammatillinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja yhteistyö lähiverkoston ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset:
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
 ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, alalla jo työskenteleville tai alalle hakeutuville. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle ja sosiaali- ja terveysalalla vaadittavaa terveyttä. Soveltuvuuskoe järjestetään kaikille hakijoille.

Koulutuksessa opit mm.

• suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kasvun ja osallisuuden edistämistä
• toimimaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
• ohjaamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja toteuttamaan perus- ja lääkehoitoa
• ohjaamaan asiakasta toiminnallisuuteen
• antamaan tietoa palveluista
• ylläpitämään turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia
• perustelemaan toimintaa ammatillisella tiedolla ja kehittämään työtä

Voit muodostaa itsellesi sopivan opiskelupolun suuntaamalla osaamisalaopintoja yhteen seuraavista:
• lapsiin ja nuoriin
• ikääntyneisiin
• mielenterveys- ja päihdetyöhön
• sairaanhoitoon ja huolenpitoon
• vammaistyöhön

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus rakentuu lähiopetuksesta, etä- ja verkko-opinnoista sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksoista. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa näytöissä alan aidoissa työtehtävissä.

Opintoja voi suorittaa opintotuella, työttömyysetuudella tai oppisopimuskoulutuksena. Katso työvoimakoulutuksen vaihtoehdot TE-palvelujen verkkosivuilta.

Lisätietoa: Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö). Opintojen alkuvaiheessa opiskelijan tulee toimittaa rikostaustaote koulutuksen järjestäjälle.

Lisätiedot: Marika Marttinen, puh. 040 5233 471, etunimi.sukunimi@poke.fi

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, n. 2 - 2,5 vuotta.