selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa verkkokoulutuksena

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
30 osaamispistettä
haku alkaa
17.4.2020
haku päättyy
14.6.2020

Kuvaus

Haluatko lisätä liiketoiminnan osaamistasi?

Tarjoamme monipuolisen koulutuskokonaisuuden maksutta juhannukseen saakka!

Liiketoiminnan osaamista ja ymmärrystä tarvitaan kaikissa työelämään, kaupalliseen toimintaan ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä. Koulutuksessa saat monipuolisesti tietoa ja osaamista eri liiketoiminnan osa-alueista.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, joihin saat kouluttajan ohjausta ja tukea. Samalla sinulla on mahdollisuus suorittaa yksittäinen tutkinnon osa ”Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen” liiketoiminnan ammattitutkinnosta.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on liiketoiminnan ammattitutkinto?

Liiketoiminnan ammattitutkinto on uusi tutkinto, joka korvaa mm. aiemmat myynnin ja markkinointiviestinnän sekä taloushallinnon ammattitutkinnon.

Koko tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Halutessasi voit suorittaa myös yksittäisen tutkinnon osan.

Liiketoiminnan ammattitutkinnossa opiskelet seuraavat tutkinnon osat:

Pakollinen tutkinnon osa:

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat I:

Valitaan osaamisaloilta (myynti ja markkinointiviestintä tai taloushallinto)

Valinnaiset tutkinnon osat II:

Valitaan osaamisaloilta (myynti ja markkinointiviestintä tai taloushallinto)

Ammattitutkinnon tarkempaan sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/4540525

Koulutus täydentää liiketoiminnan osaamista ja on tarkoitettu kaikille niille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaosaamistaan alasta riippumatta. Tutkinnon osa soveltuu perus- tai ammattitutkinnon täydennyskoulutukseksi.

Koulutuksen sisällöt:

· liiketoiminta (strategia, liiketoimintamalli ja arvot, toimintaympäristö ja kilpailutilanne, laatutavoitteet, kestävä kehitys ja eettiset periaatteet, oman toimialan markkinat)

· tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen (asiakirjan tuottaminen tekstinkäsittelyohjelmalla, taulukkolaskenta)

· yrityksen talous (talousmatematiikka, kustannusrakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, talouden suunnittelu ja seuranta, kannattava liiketoiminta, katetuottolaskenta, hinnoittelun perusteet)

· englanti (kirjallisia ja vuorovaikutusharjoituksia)

· asiakaspalvelu (asiakaskokemuksen varmistaminen, asiakaslähtöinen liiketoiminta, suullinen ja kirjallinen viestintä, asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen)

· säädökset ja turvallisuus (asiakastiedot, tietosuoja ja salassapito, turvallisuussuunnittelu, työsuojelu ja työhyvinvointi)

· työnopastus ja työn kehittäminen (työnopastuksen käytännöt, työnopastuksen suunnittelu, työnopastajana toimiminen, osaamisen kehittäminen, työyhteisön jäsenenä toiminen)

Koulutukseen liittyvä näyttö suoritetaan työpaikalla. Koulutus sopii hyvin myös työn ohessa suoritettavaksi oppisopimuksella. Oppisopimus voidaan solmia sekä yrittäjälle että työnsuhteiselle.

Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta, mikäli sinulla on riittävä osaaminen.

Maksuton, kun aloitat opinnot 14.6.2020 mennessä.

joustavasti verkko-opintoina yksilöllisen aikataulun mukaan, n 3-6 k