selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Maatalouskonehuoltaja - Maatalousalan ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
27.9.2022 - 30.3.2024
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
13.4.2022
haku päättyy
31.12.2022

Kuvaus

Syksyllä 2022 alkava koulutus.

Maatalousalan ammattitutkinnon suorittaneella on maatalousalan työtehtävissä vaadittu ammattitaito.Tutkinnon suorittanut toimii vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. Hän osaa toimia turvallisesti, hyvää työergonomiaa ja työssäjaksamista ylläpitäen suorittamansa osaamisalan toimintaympäristössä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa tuotanto- ja palveluprosesseista. Hän seuraa aktiivisesti toimialan kehitystä ja pysyy kehityksen mukana.

Maatalousteknologian hyödyntämisen osaamisalan suorittanut maatalouskonehuoltaja toimii traktorin, työkoneen sekä maatalous- tai karjatalouskoneiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Valitsemiensa tutkinnon osien mukaan hänellä on laajaa osaamista mobiilisähkötekniikasta, mobiilihydrauliikasta, voimansiirrosta, mekaniikasta ja pneumatiikasta. Hän huoltaa ja korjaa koneita tunnistaen niissä olevat viat, määrittäen varaosa- ja korjaustarpeen sekä valiten oikeat työmenetelmät. Hän hankkii ja myy varaosat, ylläpitää varaosa- ja tarvikevarastoa sekä hoitaa varastokirjanpidon. Hän opastaa ja neuvoo asiakkaita sekä toimii taloudellisesti ja laatujärjestelmien mukaisesti, turvallisia työtapoja noudattaen sekä ympäristön huomioon ottaen.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu maatalous- ja työkoneiden käytön, ylläpidon ja huollon parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai muun teknisen perusosaamisen omaavien alanvaihtajien koulutukseksi.

Koulutuksessa opit:

- työskentelemään asiakaspalvelulähtöisesti ja turvallisesti maatalousalalla, sitä ohjaavien lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
- tulkitsemaan traktorin tai työkoneen huoltoa, korjausta ja asennusta koskevia työmääräyksiä
- huoltamaan ja korjaamaan traktoria tai työkonetta sekä asentamaan niihin lisävarusteita asianmukaisilla työvälineillä ja -menetelmillä
- tuntemaan varastojärjestelmät - osaat hankkia, varastoida ja myydä varaosia
- tunnistamaan ongelmatilanteet ja löytämään niihin johdonmukaiset ratkaisut
- määrittelemään maatalousalan työkoneiden huolto- ja korjaustarpeet sekä tekemään niihin tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet

Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi karjatalouskoneiden huollon ja korjaamisen alalta, eläinten kuljettamisen, kuormatraktorilla työskentelemisen tai maatalousalan yrittäjänä toimimisen alalta. Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi

Koulutus totetutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinto suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

250 €


Koulutuksen kesto n. 1,5 vuotta