selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Maatalouskoneenkuljettaja - Maatalousalan ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
2.2.2021 →
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
2.6.2020
haku päättyy
31.12.2020

Kuvaus

Syksyllä 2020 alkavan maatalousalan ammattitutkinnon suorittaneilla on maatalousalan työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut toimii vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti. Hän osaa toimia turvallisesti, hyvää työergonomiaa ja työssäjaksamista ylläpitäen suorittamansa osaamisalan toimintaympäristössä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa tuotanto- ja palveluprosesseista. Hän seuraa aktiivisesti toimialan kehitystä. Koulutus toteutetaan pääosin Saarijärven Tarvaalassa sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena.

Agrologistiikan osaamisalan suorittanut maatalouskoneenkuljettaja käyttää traktoria ja työkoneiden yhdistelmiä työ- ja kuljetustehtävissä. Hän osaa lastauksen, nosto- ja kuormaustehtävät sekä kuormansidonnan ja työtehtäviin liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Hän käyttää keskiraskasta tai raskasta kaivinkonetta sekä maanrakennus- sekä kuormanlastauskoneita maansiirron ja kuormauksen työtehtävissä. Hän hyödyntää työkoneautomaatiota ja koneenohjausjärjestelmiä työtehtävissään. Hän opastaa ja neuvoo asiakkaita sekä toimii taloudellisesti ja laatujärjestelmien mukaisesti, turvallisia työtapoja noudattaen sekä ympäristön huomioon ottaen. Hänellä on tehtävään tarvittavat ajoluvat.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu jo maatalous-, maanrakennus- tai logistiikan alalla työskenteleville tai alalle hakeutuville, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan näillä aloilla.

Koulutuksen jälkeen osaat
- varmistaa viranomaismääräykset täyttävät lupa- ja pätevyysedellytykset
- käyttää traktoria ja työkoneiden yhdistelmiä työ- ja kuljetustehtävissä
- lastata ja kuormata koneita ja laitteita
- käyttää maanrakennus- ja kuormanlastauskoneita maansiirron ja kuormauksen työtehtävissä
- tehdä traktorin ja käytettävien maansiirtokoneiden liikkeellelähtötarkastukset
- hyödyntää työkoneautomaatiota ja koneenohjausjärjestelmiä työtehtävissään
- opastaa ja neuvoa asiakkaita

Pakolliset tutkinnon osat:
- agrologistiikka, 50 osp
- maatalousalan työtehtävissä toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat esim:
- kuormatraktorilla työskenteleminen, 50 osp
- maaseudun palvelutuotanto, 50 osp
- maatalousalan yrittäjänä toimiminen, 50 osp
- maatalous- ja karjatalouskoneiden varaosien myyminen, 50 osp
- maatalousalan työkoneiden huolto-, korjaus- ja metallityöt, 50 osp
- paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 0-50 osp
- tutkinnon osa toiselta osaamisalalta, 0-50 osp
- tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosat, 0-50 osp
- korkeakouluopintoja, 0-25 osp

300 euroa