selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän toimeksianto, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa (verkko- ja etäopinnot)

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
26.1.2022
haku päättyy
31.12.2022

Kuvaus

Haluatko täydentää liiketoiminnan osaamistasi markkinoinnin opinnoilla?

Markkinointiviestinnän toimeksianto –tutkinnon osan opintojen aikana opit suunnittelemaan, budjetoimaan ja toteuttamaan markkinointia tavoitteellisemmin sekä seuraamaan toimenpiteiden tuloksellisuutta. Opiskelet markkinoinnin perusteita ja tutustut erilaisiin markkinointikanaviin. Lisäksi opit mitä digitaalinen markkinointi pitää sisällään ja kuinka tuotetaan markkinointimateriaalia niin sosiaaliseen mediaan kuin printtiinkin.

Tutkinnon osan opinnot alkavat syyskuussa 2022. Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina, joihin sisältyy ohjattua etäopiskelua Teamsilla sekä itsenäistä opiskelua verkko-oppimisympäristössä. Teams-tapaamisia järjestetään kahtena päivänä kuukaudessa syyskuusta huhtikuuhun, joten se sopii hyvin myös työn ohessa suoritettavaksi.

Koulutuksessa suoritat yksittäisen tutkinnon osan (60 osp) liiketoiminnan ammattitutkinnosta. Halutessasi voit suorittaa myös koko tutkinnon. Katso lisää tutkinnosta täältä

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on liiketoiminnan ammattitutkinto?

Liiketoiminnan ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnonosasta: kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Halutessasi voit suorittaa myös yksittäisen tutkinnon osan.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan tutkinnon osia ovat:

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat 1

Markkinointiviestinnän toimeksianto

Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat 2

Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus

Tuoteryhmätyöskentely

Tapahtumamarkkinointi

Tai jokin muu tutkinnon osa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Koulutus täydentää kaupan alan osaamista ja on tarkoitettu liiketalouden alalla työskenteleville tai niille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan markkinoinnin tehtävissä. Tutkinnon osa soveltuu perus- tai ammattitutkinnon täydennyskoulutukseksi.

Koulutuksessa opit:
• Selvittämään markkinoinnin toimeksiannon (esim. markkinointikampanjan) tarkoituksen ja tavoitteet
• Suunnittelemaan toimeksiannon toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet
• Toteuttamaan toimeksiannon
• Analysoimaan toimeksiannon toteutuksen vaikutuksia

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Opiskelijalta edellytetään perusosaamista tietotekniikkataidoissa.

Opinnot sisältävät mm.:

• Verkkotapaamisia (3 h Teams, klo 9-12) kaksi kertaa kuukaudessa
• Itsenäisesti opiskeltavaa oppimateriaalia
• Itsenäisesti suoritettavia tehtäviä
• Ammattitutkinnon näytön työpaikalla

Opiskelijat saavat opintojen ajaksi käyttöönsä Office 365-palvelun. Oppimisympäristönä käytetään Peda.net-oppimisympäristöä.

Verkko-opiskeluun tarvitset:

• tietokoneen hyvin toimivalla verkkoyhteydellä
• webkameran tietokoneeseen tai erikseen
• kuulokemikrofoni (suositeltava mutta ei pakollinen)

Lisäksi joidenkin tehtävien tekeminen edellyttää myös älypuhelimen käyttöä (esim. digikuvien ottaminen).

Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Mikäli sinulla ei ole koulutuksen alkaessa opintoihin soveltuvaa työpaikkaa, voimme solmia koulutussopimuksen haluamaasi työpaikkaan. Tutkinnonosa on mahdollista suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta, mikäli sinulla on riittävä osaaminen.

Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Yksittäinen tutkinnon osa 100 euroa. Koko tutkinto 300 euroa. Oppisopimuksella opiskelevalle maksuton.

Osatutkinnon suorittaminen vie noin 9 kuukautta. Koko ammattitutkinnon suorittaminen noin 1,5-2 vuotta. Tarkempi opintojen laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.