selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Toimitilahuoltaja (AT) - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
4.1.2024
haku päättyy
31.12.2024

Kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.


Koulutus toteutetaan Äänekoskella Piilolan yksikössä. Seuraava aloitus syyskuussa 2024.

Suoritettava tutkinto:
Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, toimitilahuoltaja (AT)

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on toimitilahuoltaja?

Toimitilahuoltaja – siivouksen ja muiden palvelutehtävien asiantuntija

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimiminen edellyttää asiakaskohteen, palvelutuotteiden ja palvelusopimusten sisältöjen tuntemusta, asiakaspalvelu- ja tiimityötaitoja sekä erilaista turvallisuusosaamista. Toimitilahuollossa on keskeistä hallita asiakastilojen puhtauden ja viihtyisyyden lisäksi työ- ja toimintaympäristön terveellisyyteen, sisäilman laatuun ja imagoon vaikuttavia tekijöitä. Työ edellyttää vastuuta ja uskallusta ratkaista työpäivän aikana eteen tulevia kohdekohtaisia asiakastarpeita.

Toimitilahuoltaja (AT) edistää työllään asiakaan arjen sujuvuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä - käden jälki näkyy asiakastiloissa. Työ koostuu pääasiassa asiakaskohteen puhtaus- ja hygieniavaatimusten mukaisesta ylläpitosiivouksesta, jaksoittaisesta siivouksesta ja pintamateriaalien hoitamisesta. Erilaisten asiakas- ja toimitilojen siivousta tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja erilaisten sidosryhmien kanssa. Työ tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja ammatilliseen erikoistumiseen, työtehtäviin voi kuulua asiakaskohteiden perussiivousta tai kohde-, tilatyyppikohtaista erikoisosaamista. Monipalvelukohteissa toimenkuva voi sisältää erilaisia asiakkaan tarvitsemia palvelutehtäviä, kuten tekstiilien huoltamista, kiinteistön hoitoon liittyviä tehtäviä, huonekasvien huoltamista.

Toimitilahuoltaja (AT) työskentelee julkisella tai yksityisellä palveluntuottajalla erityyppisten asiakaskohteiden siivouksessa kuten esimerkiksi oppilaitoksissa, päiväkodeissa, toimistoissa, urheilu- ja liikuntatiloissa, hotelleissa, kauppakeskuksissa, erilaisissa teollisuustiloissa. Työvuoroista suurin osa tehdään arkipäivisin, mutta viikonlopputyö on mahdollista asiakaskohteen toiminnan mukaan.

Toimitilahuoltajana (AT) olet asiakaskohteesi siivouksesta ja muista palveluista vastaava alan ammattilainen!

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti puhdistuspalvelualalla työskenteleville henkilöille, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto. Koulutukseen voidaan valita myös alan vaihtajia tai muuten alalle soveltuvia, ammattialasta kiinnostuneita henkilöitä. Etusijalla ovat hakijat, joilla on soveltuva alan perustutkinto, alalle ohjaava koulutus suoritettuna.

Puhdistuspalvelualan työtehtävät edellyttävät palveluhenkisyyttä, vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta, luotettavuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä. Koulutus edellyttää riittävää suomen kielen taitoa sekä koulutus- ja työskentelymotivaatiota.

Koulutuksessa
● opit suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelusopimuksen mukaista asiakaskohteen siivousta ja erilaisia asiakkaan tarvitsemia palvelutehtäviä.
● opit käyttämään erilaisia siivouskoneita monipuolisesti.
● opit valitsemaan asiakaskohteen, pintamateriaalien ja tilojen likaisuuden mukaan oikeat siivousmenetelmät siivousaineineen ja työvälineineen.
● opit mittaamaan puhtauden laatua erilaisin menetelmin.
● saat lisäymmärrystä tekemäsi työn ja palvelujen kokonaislaatuun, ympäristövaikutuksiin, kustannuksiin ja kiinteistön arvoon vaikuttavista tekijöistä.
● saat työkaluja siivouksen kohdekohtaiseen erikoisosaamiseen ja asiakkaalle räätälöityihin ratkaisuihin.
● havainnoimaan ja tiedostamaan kiinteistön kuntoon ja asiakas-, työ- ja ympäristöturvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä.
● opit kehittämään ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojasi.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta osasta, yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 150 osp.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Toimitilahuoltaja (AT) suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä työpaikalla päivittäisissä työtehtävissä. Näytössä oppilaitoksen ja työelämän edustaja arvioivat miten hyvin osaat suoritettavat työtehtävät. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutukseen tarvitset alan työpaikan.

250 euroa / koko tutkinto
100 euroa / tutkinnon osa
oppisopimuksella maksuton

Koulutuksen keskimääräinen kesto on noin 1 vuosi.

Koulutuksen kesto suunnitellaan henkilön aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi dokumentoitu osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen, joka osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei aiemmin ole arvioitu ja todennettu.