selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Kodinhuoltaja (AT) - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
1.1.2020
haku päättyy
31.12.2020

Kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistö-, kotityö- tai puhdistuspalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan henkilökohtaiseen avustamiseen, kiinteistönhoitoon, kotityöpalveluihin, laitoshuoltoon, tekniseen kiinteistönhoitoon tai toimitilahuoltoon tutkintonimikkeen mukaisesti.

Syksyn aloituspäivä on 24.8.2020.

Koulutus toteutetaan Äänekoskella Piilolan yksikössä.

Suoritettava tutkinto:
Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, kodinhuoltaja (AT)

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on kodinhuoltaja?

Kodinhuoltaja (AT) – puhtaita koteja ja apua arjen tarpeisiin.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla toimiminen edellyttää asiakaskohteen, palvelutuotteiden ja palvelusopimusten sisältöjen tuntemusta, asiakaspalvelu- ja tiimityötaitoja sekä erilaista turvallisuusosaamista. Kotityöpalvelualalla on keskeistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmien, viranomaiskentän ja erilaisten asiakasetuuksien tuntemus asiakkaan neuvomisessa ja ohjaamisessa hänelle kuuluviin palveluihin.

Kodinhuoltajan (AT) työ on ihmisläheistä asiakaskotien ylläpito- ja perussiivousta sekä eri-ikäisten ja –kuntoisten asiakkaiden tukemista arjessa. Kotisiivouksen lisäksi kodinhuoltajan (AT) työtehtäviin kuuluu erilaisia asiakkaan kodin arjen töitä kuten asiakkaan avustamista päivittäisessä hygienian hoidossa, ruoanlaittoa, kauppa- ja virastoasioiden hoitoa ja vuodehuoltoa. Erilaisten asiakaskotien siivousta ja eri-ikäisten asiakkaiden avustamista tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden, heidän läheisten sekä erilaisten sidosryhmien kanssa. Kotityön ydinosaamista on yksityiskodin, asiakkaan reviirin kunnioittaminen ja asiakkaan omaisuuden turvaaminen taloudellisin ratkaisuin. Kodinhuoltaja (AT) osaa organisoida omaa työtään asiakaskodin tarpeiden mukaan, työpäivän aikana ratkaistaan erilaisia pulmia ja ongelmia, joilla varmistetaan asiakkaan turvallinen kotona asuminen ja hyvinvointi.

Kodinhuoltaja (AT) työskentelee julkisen tai yksityisen palveluntuottajan tai erilaisten yhdistysten asiakaskohteissa, yksityiskodeissa mm. kotisiivouksessa, avustamis- ja asiointipalvelutehtävissä, kodin tekstiili- ja vaatehuoltotöissä, pihatöissä. Työvuorot määräytyvät asiakaskotien tarpeista, pääsääntöisesti työ on arkityötä, viikonlopputyö on myös mahdollista.

Kodinhuoltajana (AT) olet turvaamassa asiakkaan asumista ja hänen arjen sujuvuutta omassa kodissaan mahdollisimman pitkään!

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti kotityö- ja puhdistuspalvelualalla työskenteleville henkilöille, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto. Koulutukseen voidaan valita myös alan vaihtajia tai muuten alalle soveltuvia, kotityöpalveluista kiinnostuneita henkilöitä. Etusijalla ovat hakijat, joilla on soveltuva alan perustutkinto, alalle ohjaava koulutus suoritettuna.

Kotityöpalvelualan työtehtävät edellyttävät palveluhenkisyyttä, vastuullisuutta, rehellisyyttä, luotettavuutta, ongelmanratkaisutaitoa sekä hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä. Koulutus edellyttää riittävää suomen kielen taitoa sekä koulutus- ja työskentelymotivaatiota.

Koulutuksessa
● opit suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelusopimuksen mukaista asiakaskodin siivousta ja erilaisia asiakkaan tarvitsemia kodin tukipalveluita.
● opit erilaisten kodin tilojen ammattimaisen siivouksen aseptiikan ja taloudellisuuden periaatteiden mukaan.
● opit avustamaan asiakasta päivittäisen hygienian hoitamisessa, ruokailussa, liikkumisessa, vuodehuollossa.
● opit huoltamaan asiakkaan käytössä olevia apuvälineitä.
● opit asioimaan asiakkaan puolesta, asiakkaan kanssa erilaisissa hänen tarvitsemien asioiden hoitamisessa.
● opit ohjaamaan ja neuvomaan asiakasta hänelle kuuluviin asiakasetuuksiin.
● saat lisäymmärrystä tekemäsi työn merkityksestä asiakkaan kotona asumisen ja arjesta selviytymisen kokonaislaatuun ja kustannusvaikutuksiin.
● saat työkaluja ja kohdekohtaista erikoisosaamista asiakaskodin tarvitsemiin arjen tuen palveluihin.
● opit havainnoimaan ja tiedostamaan asiakaskodin kuntoon ja asiakkaan turvallisuuteen sekä työturvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä.
● opit kehittämään ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojasi sekä työn organisointitaitoja.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta osasta, yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon laajuus on 150 osp.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä


Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kodinhuoltaja (AT) suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä asiakaskodin päivittäisissä työtehtävissä. Näytössä oppilaitoksen ja työelämän edustaja arvioivat miten hyvin osaat suoritettavat työtehtävät. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutukseen tarvitse alan työpaikan.

250 euroa / koko tutkinto
100 euroa / tutkinnon osa
oppisopimuksella maksuton


Koulutuksen keskimääräinen kesto on noin 1 vuosi.

Koulutuksen kesto suunnitellaan henkilön aikaisemman osaamisen pohjalta ja jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi dokumentoitu osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon vaatima puuttuva osaaminen, joka osoitetaan näytöillä siltä osin, kuin sitä ei aiemmin ole arvioitu ja todennettu.