selaa koulutuksia
Perustutkinto

Kiinteistönhoitaja - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
21.8.2023 - 30.5.2025
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
2.12.2022
haku päättyy
30.9.2023

Kuvaus

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan suorittanut henkilö osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistön- ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon ja huoltoon sekä työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut henkilö, kiinteistönhoitaja, toimii kiinteistönhoidon asiakaskohteissa kiinteistöpalvelualalla.

Jos olet työtön työnhakija, katso myös te-koulutukset: koulutukset.te-palvelut.fi. Koulutus tulee keväällä 2023 tarjolle myös työvoimakoulutuksena.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja

Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavia kiinteistönhoitajia ja muitakin osaajia. Alalle koulutettujen tulee olla asiakaspalvelutaitoisia moniosaajia, joilla on hyvien perustietojen lisäksi valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa tai päivittää ammattialalle tarvittavat keskeiset tiedot ja taidot. Tämä tutkintotavoitteinen koulutus tuottaa näytön suorittaneille henkilöille tutkintotodistuksen suoritetuista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osista tai koko tutkinnosta kiinteistönhoidon osaamisalalta, tutkintonimikkeellä kiinteistönhoitaja.

Koulutus on tarkoitettu kiinteistönhoitoalasta kiinnostuneille, jotka haluavat alan peruskoulutuksen. Kiinteistön huollon parissa työskenteleville, jotka haluavat kehittää osaamistaan, tai alan vaihtajille, jotka etsivät nopeaa väylää perustutkintoon ja työllistymiseen kiinteistönhoitoalalle.

Koulutuksessa opit
• puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja turvalliseen tuottamiseen asiakaskohteissa
• huolehtimaan kiinteistön yleishoidosta, - teknisestä kunnosta, - toimivuudesta ja turvallisuudesta niin sisällä, kun ulkoalueillakin
• suunitelemaan ja toteuttamaan kiinteistöteknisten järjestelmien, kuten ilmanvaihtokojeiden, LV- järjestelmien, kiinteistöautomaation hoitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä asiakaskohteessa, sekä paikantamaan kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistamaan niiden aiheuttajia
• suunitelemaan ja toteuttamaan piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä ympärivuotisesti asiakaskohteessa noudattaen työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta

Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan monipuolisiin työtehtäviin kiinteistönhoidon osaamisalalta, kotityöpalvelujen osaamisalalta ja toimitilahuollon osaamisalalta.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Nopea perusväylä tutkintoon:
Koulutuksen kesto noin 2. vuotta.