selaa koulutuksia
Perustutkinto

Kiinteistönhoitaja - Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
13.12.2023
haku päättyy
31.7.2024

Kuvaus

Koulutus alkaa syksyllä 2024.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan suorittanut henkilö osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistön- ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon ja huoltoon sekä työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut henkilö, kiinteistönhoitaja, toimii kiinteistönhoidon asiakaskohteissa kiinteistöpalvelualalla.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Kiinteistönhoidon osaamisala, kiinteistönhoitaja

Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavia kiinteistönhoitajia ja muitakin osaajia. Alalle koulutettujen tulee olla asiakaspalvelutaitoisia moniosaajia, joilla on hyvien perustietojen lisäksi valmiudet elinikäiseen oppimiseen. Koulutuksen tavoitteena on antaa tai päivittää ammattialalle tarvittavat keskeiset tiedot ja taidot. Tämä tutkintotavoitteinen koulutus tuottaa näytön suorittaneille henkilöille tutkintotodistuksen suoritetuista puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tutkinnon osista tai koko tutkinnosta kiinteistönhoidon osaamisalalta, tutkintonimikkeellä kiinteistönhoitaja.

Koulutus on tarkoitettu kiinteistönhoitoalasta kiinnostuneille, jotka haluavat alan peruskoulutuksen. Kiinteistön huollon parissa työskenteleville, jotka haluavat kehittää osaamistaan, tai alan vaihtajille, jotka etsivät nopeaa väylää perustutkintoon ja työllistymiseen kiinteistönhoitoalalle.

Koulutuksessa opit
• puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen asiakaslähtöiseen suunnitteluun ja turvalliseen tuottamiseen asiakaskohteissa
• huolehtimaan kiinteistön yleishoidosta, - teknisestä kunnosta, - toimivuudesta ja turvallisuudesta niin sisällä, kun ulkoalueillakin
• suunitelemaan ja toteuttamaan kiinteistöteknisten järjestelmien, kuten ilmanvaihtokojeiden, LV- järjestelmien, kiinteistöautomaation hoitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä asiakaskohteessa, sekä paikantamaan kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja tunnistamaan niiden aiheuttajia
• suunitelemaan ja toteuttamaan piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä ympärivuotisesti asiakaskohteessa noudattaen työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
• Opit yhdistämään kiinteistöjen ja ympäristön ylläpidon tehokkuuden ja taloudellisen kannattavuuden ympäristövastuuseen ja vähentämään ympäristövaikutuksia, lisäämään energiatehokkuutta sekä edistämään terveellisiä ja turvallisia elinympäristöjä

Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan monipuolisiin työtehtäviin kiinteistönhoidon osaamisalalta, kotityöpalvelujen osaamisalalta ja toimitilahuollon osaamisalalta.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Nopea perusväylä tutkintoon:
Koulutuksen kesto noin 2. vuotta.