selaa koulutuksia
Perustutkinto

Puuteollisuuden Diplomi, Puuteollisuuden perustutkinon osat

järjestämispaikkakunta
Viitasaari
opiskelun ajankohta
4.9.2023 - 31.5.2024
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
10.5.2023
haku päättyy
11.8.2023

Kuvaus

Kotimaisen puurakentamisen nouseva trendi heijastuu puuteollisuuden alkutuotantoon sahoille,
höyläämöille ja puutuoteteollisuuteen työvoimapulana. POKE tarjoaa erilaisen nopean mallin kouluttautua puualan ammattilaiseksi osatutkintokoulutuksen kautta, joka järjestetään toimialan yrityskumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Järjestämispaikkakunta Viitasaari ja Keitele.

Puualan prosessinhoitajan keskeistä osaamista on toimia turvallisesti valitsemissaan puutuote- tai sahateollisuuden työtehtävissä, suorittaa kunnonvalvontaa ja varmistaa prosessin häiriötöntä toimintaa. Hänellä on kokonaiskäsitys puutuote- tai sahateollisuuden tuotantoprosessista, jatkojalostuksesta ja tuotteiden laadusta, ja hän osaa ottaa huomioon puun työstössä puun rakenteen, ominaisuudet ja viat.

Puualan prosessinhoitajan voi toimia puuteollisuuden erilaisissa valmistus- tai jalostusprosessin käyttö- ja valvontatehtävissä esimerkiksi sahalaitoksen tai sahatuotteiden jatkojalostuksen työvaiheissa.
Keskeisinä kumppaneina tähän koulutukseen on sitoutunut Haka-Wood Viitasaari, ER- saha Viitasaari,
Keitele Group Keitele, sekä Sepa Group Keitele.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu puuteollisuuden alasta kiinnostuneille vasta-alkajille, tai kokeneemmille alan
vaihtajille, jotka etsivät nopeaa väylää työllistymiseen mekaanisen metsäteollisuuden alalle.

Koulutuksessa opit:

• Puuteollisuuden tuotantoprosessityöskentelyn, häiriöttömän toiminnan, ja kunnonvalvonnan.
• Raaka-aineen käytön ja laadunvarmistuksen.
• Puuteollisuuden tuotteiden tuottavat ja taloudelliset valmistusprosessit ja prosessinohjauksen.
• Mekaanisen metsäteollisuuden työympäristöissä ja työyhteisössä toimimisen.
• Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun puuteollisuuden
monipuolisiin työtehtäviin yhteistyökumppaneidemme avustuksella.

Koulutus perustuu Puuteollisuuden perustutkintokoulutuksen seuraaviin tutkinnonosiin, yhteensä 55-60
osaamispistettä, jotka määräytyvät kumppanuusyrityksien Haka-Wood Viitasaari, ER- saha Viitasaari,
Keitele Group Keitele, sekä Sepa Group Keitele, tarpeiden mukaisesti.
• Sahateollisuuden tuotteiden valmistaminen, 45 osp
• Sahaus sahateollisuudessa 15 osp
• Sahatavaran dimensiolajittelu, 15 osp
• Naulalevyrakenteiden valmistaminen 15 osp
• Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 40 osp
• Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5 osp

Toteutus:
Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä oppisopimus
koulutuksena seudun puunjalostusyrityksissä. Lähiopiskelupaikkana soveltuvin osin Viitasaari tai
kumppanuusyrityksen omat tilat. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kumppanuusyritykset, ovat mukana valitsemassa tulevia tuotantoprosessin osaajia työsuhteeseen ja oppisopimuskoulutukseen.Kirjoita hakulomakkeen lisätietoja kenttään mihin yritykseen haluaisit sijoittua oppisopimus opiskelijaksi. POKEn opinto-ohjaus on Sinuun yhteydessä viimeistään elokuun alkupäivinä.

Lisätietoja:
Asiakkuusvastaava
Olavi Piispanen
040-1439222
olavi.piispanen@poke.f

Koulutus on maksuton.

Opiskelujen laajuus 55-60 osaamispistettä, valinnaisista tutkinnonosista riippuen.