selaa koulutuksia
Lyhytkurssi

Tulityökorttikoulutus 25.10.2024

järjestämispaikkakunta
Laukaa
opiskelun ajankohta
25.10.2024
Viimeinen ilmoittautumispäivä
18.10.2024

Kuvaus

Klo 8.00 - 16.00
POKE, Saralinnantie 3, 41340 Laukaa

Tulityökoulutuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä tulityöonnettomuuksien synty. Koulutuksen jälkeen ymmärrät tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen, sekä osaat tehdä työn turvallisesti. Koulutuksessa opit keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Tavoitteena on myös muistuttaa ja ymmärtää tarpeen mukaan vaihtoehtoiset työmenetelmät, jos työpisteeltä vaaditaan kipinätöntä työskentelyä.
Tavoitteena on suorittaa hyväksytysti tulityötutkinto ja saada henkilökohtainen tulityökortti. Vuoden 2016 alusta tulityökorttikoulutus sisältää myös kattotulityökoulutuksen. ennen vuotta 2016 suoritettu tulityökoulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä.

Yhden päivän mittaisen kurssin ja kirjallisen kokeen suorittamalla on tavoitteena saada henkilökohtainen Tulityökortti, joka on voimassa viisi vuotta. Koulutuksessa noudatetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Finanssialan Keskusliiton vahvistamaa tulitöiden paloturvallisuuskurssin opetussuunnitelmaa. Koulutus muuttui myös kansainvälisemmäksi ja uusi tulityökortti on voimassa Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Koulutuksen kohderyhmä:

Sekä tulityöntekijällä että tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva Tulityökortti.
Tulityön tekemiseen tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan aina riskienarvioinnin perustella laadittu kirjallinen, määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvan myöntää työn tilaajan nimeämä henkilö.
Tulityölupaa tai Tulityökorttia ei pääsääntöisesti edellytetä työtehtävässä, jos työ tehdään
 vakituisella tulityöpaikalla
 palovaarattomilla työmenetelmillä
 vakuuttamattomissa kohteissa

Tulityöt ovat erityistä palovaaraa aiheuttavia töitä, joista syntyy kipinöintiä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä, jotka aiheuttavat palovaaran. Tulityöt ovat mm. sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, polttoleikkaustyöt, metallin hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella, sekä kuumailmapuhaltimen käyttö.
Katto- ja vedeneristysalan tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä tai kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö.

Lyhyt kuvaus sisällöistä:
Tulityökortin tavoitteena on ehkäistä tulityöonnettomuuksien synty. Koulutus sisältää seuraavat teemat: - Paloriskien tunnistaminen - Tulitöiden aiheuttamat vahingot ja niiden analysointi, vastuunjako - Tulityöstandardi/Suojeluohje - Vaihtoehtoiset työmenetelmät - Toiminta onnettomuudessa - Alkusammutusteoria ja käytännön harjoitus - Kurssikoe ja palautekeskustelu
Koulutuksessa esimerkkejä ja painotusta voidaan tuoda esille niin halutessa.

Hinta: 140 e (sis. alv 24%), Tulityökortti ja kirja sisältyvät aina kurssihintaan.


Lisätietoja: Työelämäpalvelut puh. 040 7120 923, myynti[at]poke.fi.

ilmoittaudu koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta