selaa koulutuksia
Erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
16.4.2024
haku päättyy
31.5.2025

Kuvaus

Työn ohessa suoritettavissa opinnoissa saat hyvät valmiudet erilaisten uusien ratkaisujen ja palvelujen luomiseen ketterien tuotekehityskokeilujen avulla. Kehität koulutuksen aikana vastuualueesi toimintaa tai luot uusia liiketoimintamahdollisuuksia yhdessä tuotekehitystiimin kanssa. Koulutus alkaa helmikuussa 2025.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Tutkinnon kuvaus

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto sopii erityisesti organisaation tuotteiden, palvelujen tai toimintamallien kehittämisessä toimiville henkilöille, alan esimiehille, projektipäälliköille ja yrittäjille.

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnon osa:
Proaktiivinen kehittäminen

Valinnaiset tutkinnon osat, (valitaan kaksi):
Brändin rakentaminen
Innovaattorina toimiminen
Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä
Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa

Suoritettava tutkinto:
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa. Tuotekehitystyöllä tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai toimintamallin kehittämistä.

Koulutuksessa saat käytännönläheisiä työvälineitä omaan tuotekehitystyöhösi ja opit mm:

● tekemään tuotekehitystä tiimissä
● työskentelemään asiakaslähtöisesti
● rakentamaan ja kirkastamaan yrityksen tai organisaation brändiä
● tuotteistamaan oman tuotekehitystyösi
● tekemään kehitystyötä ketterien kokeilujen avulla
● hyödyntämään palvelumuotoilun periaatteita toiminnassasi
● suunnittelemaan ja toteuttamaan tuotekehitysprojektin
● kehittämään prosesseja

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kysy myös opiskelumahdollisuutta oppisopimuksella.

350 euroa (oppisopimuskoulutuksena maksuton)

Opintojen laajuus 180 osaamispistettä, kesto noin 18 kk