selaa koulutuksia
Erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
2.11.2022 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
16.8.2022
haku päättyy
23.10.2022

Kuvaus

OLETKO VALMISTAUTUNUT
MUUTOKSEEN?

Työelämän murrosta aiheuttavat digitalisaatio, globalisaatio, työn merkityksen
muuttuminen, sekä työelämään astuva milleniaalisukupolvi. Pääosassa on
joukkue, tiimi sekä organisaation jatkuva oppiminen ja prosessien kehittyminen.
Uuden ajan johtaja luo näkyä tulevasta ja mahdollistaa muiden tekemisen,
onnistumisen ja kasvamisen. Muutoksen tulee tapahtua kuitenkin ensin
ajattelussa, ennenkuin se toteutuu käytännössä. Vain siten on mahdollista
synnyttää uutta toimintakulttuuria.

MUUTOS JA JATKUVA UUDEN OPPIMINEN EI OLE ENÄÄ
POIKKEUKSELLINEN TILA, VAAN VÄLTTÄMÄTÖN TAITO.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Valmennusohjelma johtajille, yrittäjille ja vastuullisille.

Tutkinto ja valmennus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

OHJELMAN RAKENNE

Orientaatiopäivä 6.10.2022
Tutustuminen, prosessin käynnistäminen

Oppimisen johtaminen 2. - 4.11.2022
Ihmisten ja organisaatioiden kyky oppia on keskeinen menestystekijä nopeasti muuttuvassa maailmassa.
Miten siirrytään reaktiivisesta proaktiiviseen kehittämiseen? Miten nopeutetaan ymmärtämistä, oppimista?
Miten jokainen voi jakaa tietoa, jotta syntyisi yhteinen ymmärrys? Miten tätä kaikkea voi johtaa?

Tutkintotyöpaja ja webinaari, tuotekehityksen työkalut

Johtamisen uusi normaali 25. - 27.1.2023
Työkulttuuri on murroksessa. Hierarkkisuus katoaa, itseohjautuvuutta ja kehittävää työotetta odotetaan kaikilta, verkostomainen toiminta lisääntyy. Kuinka luodaan toimintakulttuuri, joka mahdollistaa aidosti ketterän kehittämisen?

Asiakas innovaattorina 22. - 24.3.2023
Asiakas on organisaatiosi lähtökohta. Mikä on asiakkaan tuska? Mitä tapahtuu jos asiakas saisi olla osa
kehitystiimiä ja palvelumuotoilun prosessia? Miten organisaatio rohkaistaan kokeilukulttuurin kentälle?

Tutkintopaja (etä)

Organisaation identiteetti 24. - 26.5.2023
Organisaation identiteetissä on kyse brändistä. Brändi ei ole vain visuaalinen ilme, vaan asiakkaan mielessä syntyvä kokemus saamastaan arvosta. Miksi organisaation identiteetin määrittäminen on tärkeää ja kuinka brändiä rakennetaan?

Valmentajan identiteetti 23. - 26.8.2023
Transformaatio tulevaisuuden kehittäjäksi ja ketterän toimintakulttuurin rakentajaksi. Koko valmennusmatkan kiteyttäminen.