selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Vuorovaikutus ja kommunikointi, vammaisalan ammattitutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
26.9.2022 - 23.1.2023
opiskelun laajuus
45 osaamispistettä
haku alkaa
11.5.2022
haku päättyy
31.8.2022

Kuvaus

Kehitä osaamistasi vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin taidoissa vammaisen henkilön kanssa. Opi tuntemaan puheen ja kielenkehityksen erityisvaikeuksia, sekä käyttämään erilaisia kommunikontikeinoja, sekä selkokieltä. Syvennä ymmärrystäsi aistien merkityksestä vammaisen henkilön vuorovaikutuksen tukemisessa ja opi luomaan toimivia kommunikaatioympäristöjä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Kasvatus-, hoito- ja ohjaustyötä vammaisten parissa eri toimintaympäristöissä tekevät henkilöt.

26.9.2022 Orientaatio opintoihin (1 päivä)
- tutkinnon perusteet, kokoavan oppimistehtävän ohjeistus
- Peda.net-verkkoympäristö, Wilma

17.10.2022 Vuorovaikutus ja kommunikoinnin kehitysvaiheet (1 päivä)
- Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kielellinen kehitys
- Vammojen ja sairauksien vaikutus kommunikaatioon

31.10. ja 7.11.2022 Yksilöllinen vuorovaikutus ja kommunikointi (2 päivää)
- Olemuskieli ja ei-kielellinen viestintä
- Kommunikaation toimintaympäristö
- Iän ja kulttuurin vaikutus viestintään
- Aistien merkitys vuorovaikutuksessa

22.11., 29.11. ja 7.12.2022 Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (3 päivää)
- Viittomakielen kurssi yhteistyössä Versova Oy:n kanssa

19.12.2022 Työhyvinvointi ja turvallisuus (1 verkko-oppimispäivä)
- Työturvallisuus, haastavat tilanteet, ensiapu ja hygienia
- Kestävä kehitys

23.1.2022 Koulutuksen päätöspäivä (1 päivä)

* Ensiapukoulutus ja Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus tarvittaessa

Toteutus
Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle
rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkinnon osan suorittamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla sellaisissa ympäristöissä, joissa tuetaan monipuolisesti asiakkaiden vuorovaikutusta ja kommunikointia.

Voit suorittaa opinnot joko oppisopimuksella tai omaehtoisesti työn ohella.

HUOM: Alaikäisten turvallisuuden, sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssäoppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskelu- oikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö).

100 e. Oppisopimuskoulutuksena maksuton.