selaa koulutuksia
Opiskelijalle

Opintojen rahoitus, tuet ja etuudet

Opintotuki

Opintotuki turvaa toimeentulosi opintojen aikana. Sitä voi saada peruskoulun jälkeisten päätoimisten opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä. Lue lisää kela.fi-sivuilta.

Oletko alle 17-vuotias?

Opintotukea voi yleensä saada vasta 17-vuotiaana. Jos olet 15- tai 16-vuotias ja vanhempiesi tulot ovat pienet, voit saada opintorahan oppimateriaalilisää ja opintolainan valtiotakauksen. Arvioi tuen määrä laskurilla. Laskurissa kysytään arvio vanhempiesi vuosituloista. Opintotuen laskenta kela.fi-sivuilla.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen. Jos et voi käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit saada tukea itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi omalla autolla kulkemiseen. Julkista liikennettä on koulumatkatuessa joukkoliikenne, muu joukkoliikenne ja koulukuljetus.

Kuka voi saada koulumatkatukea?

Ikäsi, tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta koulumatkatukeen. Myöskään vanhempiesi tulot tai omaisuus eivät vaikuta tuen suuruuteen. Lue lisää koulumatkatuen ehdoista kela.fi-sivuilta.

Yleinen asumistuki

Lue lisää kela.fi-sivuilta.