selaa koulutuksia
Perustutkinto

Digiyrittäjyys, Liiketoiminnan perustutkinnon paikallinen tutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
15 osaamispistettä
haku alkaa
3.5.2022
haku päättyy
31.12.2022

Kuvaus

Tutkinnon osa on paikallisesti tarjottava valinnainen tutkinnon osa, jonka laajuus on 15 osaamispistettä. Tutkinnon osan osaaminen hankitaan liiketoiminta-alan toimintaympäristöissä kevytyrittäjänä.

Tutkinnon osan suorittamiseen liittyy etäopiskelua, lähipäiviä ja näyttö.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on mahdollisuus useilla eri ammattialoilla työskenteleville tai alalle hakeutuville, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan digiyrittäjyydessä.

Tavoitteena, että opiskelija osaa:


- suunnitella omaa työtään, arvioida työnsä onnistumista ja kehittää omaa toimintaansa digitaalisissa ympäristöissä
- tuottaa ja tarjoaa työskentelyssään kokonaisen palvelun tai tuotteen
- toimia kevytyrittäjänä
- käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, digiteknologian mukaisia työvälineitä ja materiaaleja tuottaessaan palvelua tai tuotetta
- hankkia ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa
- toimia vuorovaikutustilanteissa asiakkaan kanssa tilanteen vaatimalla tavalla
- noudattaa annettuja ohjeita ja tehtyjä sopimuksia

Tutkinnon osan edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön kevytyrittämistä aidoissa työtilanteissa (näyttö).

Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon ja osaamisen. Tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset.

Pekka Ouli puh. puh. 050 - 0429 651, pekka.ouli@poke.fi

Koulutus on maksuton.