selaa koulutuksia
Erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
16.2.2023 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
9.11.2022
haku päättyy
31.12.2023

Kuvaus

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on vahvaa myynnin tai markkinointiviestinnän johtamisen ja kehittämisen osaamista. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet yrityksen markkinointi- tai myyntisuunnitelman laatimiseen, suunnitelman toteuttamisen johtamiseen ja tulosten analysointiin.

Valituista tutkinnon osista riippuen opintoja voi lisäksi suunnata digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen tai kehittämisprojektin suunnitteluun ja johtamiseen.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalalla voit valita työtehtäviesi mukaan suuntautumisen joko myyntiin tai markkinointiviestintään. Toisen valinnaisen tutkinnon osan avulla voit suunnata opintojasi vielä tarkemmin osaamisesi ja työelämän tarpeiden mukaisiksi.

Pakollinen tutkinnon osa:

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi:

Myynnin johtaminen

Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen

Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen

Digitaalinen markkinointiviestintä

Digitaalisen myynnin kehittäminen

Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

Suoritettava tutkinto:

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät vaativissa myynnin ja/tai markkinointiviestinnän asiantuntijatehtävissä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä käytännön työtehtävissä.

Koulutuksessa opit mm. (painotus vaihtelee valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti):

● arvioimaan organisaation myyntiä ja markkinointiviestintää
● laatimaan markkinointiviestinnän vuosisuunnitelman
● laatimaan myyntisuunnitelman ja johtamaan myynnin toteutumista
● hyödyntämään markkinointiviestinnän eri kanavia
● toteuttamaan markkinointiviestinnän toimenpiteitä
● analysoimaan seurantajärjestelmistä kerättävää tietoa
● laatimaan projektisuunnitelman ja johtamaan projektin toteutusta
● hyödyntämään digitalisaation tuottamia mahdollisuuksia

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

350 euroa (oppisopimuskoulutuksena maksuton)

Opintojen laajuus 180 osaamispistettä, kesto noin 18 kk.