selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Maatalouslomittaja - Maatalousalan ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
7.2.2023 →
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
10.3.2022
haku päättyy
31.12.2022

Kuvaus

Keväällä 2023 alkava maatalousalan koulutus antaa ammatilliset valmiudet ja osaamisen maatalouslomittajan tehtäviin. Koulutus toteutetaan pääosin Saarijärvellä Tarvaalan Biotalouskampuksella.

Maatalouslomittaja työskentelee eläintenhoitotehtävissä maatilayrityksessä. Hän voi toimia yrittäjänä tai työntekijänä.

Maatalouslomittamisen osaamisalan suorittaneella maatalouslomittajalla on valmiudet työskennellä maatalouslomittajana joko kunnan tai yrityksen palveluksessa. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet ja käsittelee eläimiä turvallisesti. Maatalouslomittajan työkohteet voivat vaihtua lähes päivittäin, jolloin häneltä vaaditaan joustavuutta ja aktiivista perehtymistä uusiin työkohteisiin ja -menetelmiin. Työssä korostuvat hyvät ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaidot. Uuden tiedon omaksuminen, erilaisten koneiden ja teknologian käyttötaito, vaitiolovelvollisuuden nouttaminen ja tarttuvien tautien leviämisen ehkäiseminen ovat työkohteiden vaihtuvuuden vuoksi tärkeitä ammattitaitovaatimuksia. Maatalouslomittaja osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti lomitettavan tilan ja oman työyhteisönsä tavoitteisiin. Hän tuo rakentavasti esille huomaamansa kehittämiskohteet sekä osallistuu aktiivisesti työyhteisön järjestämiin tilaisuuksiin ja huolehtii omasta jaksamisestaan.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu tuotantoeläinten hoitotöissä työskenteleville tai alalle hakeutuville, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan tuotantoeläintenhoitajan työtehtävissä. Ammatin keskeistä osaamista ovat tuotantoeläinten hoito sekä asiakaspalvelu- ja työelämätaidot. Tuotantoeläinten hoitaja vastaa tuotantoeläinten hoitamisesta itsenäisesti tai tiimin jäsenenä. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet ja käsittelee eläimiä turvallisesti. Hän hyödyntää monipuolisesti erilaisia koneita ja tuotantoteknologiaa sekä eläinten hoitamisessa, että hyvinvoinnin seurannassa ja edistaämisessä. Hän osallistuu ja sitoutuu oman roolinsa mukaisesti maatalousyrityksen tavoitteiden ja laatuvaatimusten saavuttamiseen.

Koulutuksessa opit

- hoitamaan työtehtäviä tuotantoeläintiloilla
- hallitsemaan erilaisia eläinten ruokintaan, hoitoon ja lypsyyn tarvittavia koneita ja laitteita
- eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet
- työturvalliset toimintatavat
- asiakaspalvelun ja työelämätaidot

Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun esimerkiksi tuotantoeläinten tilasiemennys ja maidon tuottaminen. Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Maatalousalan ammattitutkinto, maatalouslomittamisen osaamisala suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

300 €

n. 2 vuotta