selaa koulutuksia
Perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto, SPV-koulutus

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
23.9.2024 - 20.12.2024
haku alkaa
17.4.2024
haku päättyy
30.10.2024

Kuvaus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS (SPV) KOULUTUS

Tilanpidon jatkajalla pitää olla maatalousalan koulutus, eli vähintään toisen asteen luonnonvara-alan koulutus. Jos koulutusta ei ole, riittää vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus maataloudesta ja 30 opintopisteen koulutus, josta ainakin puolet on käytetty talousasioiden opiskeluun.

Käytännön kokemus voi muodostua viikonloppu- ja loma-aikojen työskentelystä tilalla peruskoulun jälkeen.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Sukupolvenvaihdokseen soveltuvan koulutuksen saat hankittua suorittamalla maatalousalan perustutkinnon kokonaan tai SPV-kelpoisuuteen riittävät muutamat tutkinnon osat.

Henkilökohtaistamiskeskustelussa pohditaan opiskelijan tilanteeseen sopiva koulutuspolku.

Esimerkiksi seuraavilla maatalousalan perustutkinnon tutkinnon osilla saat SPV-koulutuskelpoisuuden:

* Maatalousyrittäminen 10 osp (pakollinen)
* Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen 15 osp (pakollinen)
* Luonnonvara-alan työtehtävissä toimiminen 5 osp (valinnainen)

Koulutuksen sisältö:

* Luonnonvara-alan yrityksessä toimiminen 15 osp
- luonnonvara-alan yrityksen toimintaympäristön tunteminen ja vastuullinen toiminta
- toimiminen työelämän vuorovaikutustilanteissa
- työskentely huomioiden luonnonvara-alan yrityksen liiketoiminta ja talous
- lähipäivät:
Yritystoiminnan perusteet: 23.-24.9. klo 9-15, 25.10. klo 9-15
Luonnonvara-alan yrityksen toiminnan suunnittelu: 31.10. klo 9-16, 1.11. klo 9-15

* Maatalousyrittäminen 10 osp
- maaseutuyrityksen liiketoiminnan ja talouden suunnittelu
- yrittäjän, työnantajan ja työntekijän velvoitteiden tunteminen
- lähipäivät: 4.12. klo 9-16, 5.12. klo 9-15, 9.12. klo 10-16


* Luonnonvara-alan työtehtävissä toimiminen 5 osp
- tutkinnon osa koostuu jostain yrityksen toimintakokonaisuudeta tai työprosessista, joka suunnitellaan opiskelijan HOKS-prosessin aikana
- työprosessi voi olla esimerkiksi maatilayrityksen erilaiset työprosessit kuten seosrehun valmistus, lypsytyö, sadonkorjuuketjun yksi työvaihe, kerintätyö jne.
- lähipäivä: 30.10.


Koulutuksen alussa laaditaan opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja arvioidaan opiskelijan olemassa oleva osaaminen. Koulutus koostuu tutkinnon osien sisältöihin perustuvista lähiopetuspäivistä sekä etäopetuksesta verkossa. Opiskeluun kuuluu myös itsenäisiä oppimistehtäviä.

Näyttö: Opiskelija osoittaa osaamisensa eri tutkinnon osiin tutkinnon ammattitaitovaatimuksien mukaisesti. Näytöt tehdään työelämälähtöisesti opiskelijan omaa maatilayritystä hyödyntäen.

Opintojen aikataulu: syksy 2024