selaa koulutuksia
Perustutkinto

Suurkeittiön ruokatuotanto, ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
18.1.2024 - 26.4.2024
opiskelun laajuus
25 osaamispistettä
haku alkaa
9.10.2023
haku päättyy
5.1.2024

Kuvaus

Haluatko lisätä osaamistasi suurkeittiön ruoanvalmistuksen monipuolisissa tehtävissä? Opi suunnittelemaan ja toteuttamaan suurien annosmäärien valmistaminen taloudellisesti sekä hyödyntämään suurkeittiön koneet ja laitteet tehokkaasti. Koulutuksessa opit myös kuljetettavien ruokien pakkaamisen ja lähettämisen tilausmääräysten mukaisesti. Opetuksessa hyödynnetään aitoa suurkeittiöympäristöä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus ei vaadi aiempaa koulutusta tai kokemusta. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan Ravintola- ja cateringalan perustutkintoa.

Koulutuksen aikana suoritetaan ravintola- ja cateringalan perustutkinnon osa suurkeittiön ruokatuotanto (25 osp). Koulutuksessa opit:

-vastaanottamaan ja varastoimaan elintarvikkeita sekä kylmiä tai lämpimiä ruokia
-suunnittelemaan itsenäisesti ruokalajien valmistusvaiheet ja sarjatyön sekä työtehtävien järjestyksen ja ajoituksen
-ottamaan huomioon turvallisuuden ja toimimaan yllättävissäkin tilanteissa
-käyttämään suurkeittiön koneita, laitteita ja työvälineitä monipuolisesti, taloudellisesti ja turvallisesti
-jaksottamaan ruoanvalmistuksen huomioiden keittiön laitekuormituksen
-käsittelemään suurkeittiön ruokien raaka-aineita tarkoituksenmukaisella tavalla
-valmistamaan omatoimisesi suuria annosmääriä niille soveltuvilla menetelmillä ravitsemissuositukset huomioiden
-suurentamaan ja pienentämään ruokaohjeita JAMIX-ohjelmaa käyttäen
-laittamaan ruokalajeja tarjolle omavalvontaohjeiden mukaisesti
-pakkaamaan ja lähettämään kuljetettavat ruoat ja tarvikkeet tilausmääräyksien ja ohjeiden mukaan
-kokoamaan ravitsemissuositusten mukaisen ja terveellisen aterian sekä arvostamaan suomalaista ja kansainvälistä ruoka- ja tapakulttuuria

Koulutukseen kuuluu lähiopiskelua 4 päivää viikossa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisäksi koulutuksessa on etä- ja verkko-opiskelua. Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä etätehtäviä tietokoneella tai kannettavalla. Työelämässä oppimisen aikana suoritetaan näyttö, jossa opiskelija osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä toimimalla suurkeittiön ruoanvalmistustehtävissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa.

Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan itse ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkamista. Tarvittaessa opettaja auttaa työssäoppimispaikan hankkimisessa. Työssäoppimispaikoiksi soveltuvat suurkeittiöt.

Opiskelijalle laaditaan opintojen aikana henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Koulutuksen loppuvaiheessa opiskelijan kanssa luodaan jatkosuunnitelma.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.