selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lastenohjaaja - Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
7.8.2024 - 31.12.2026
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
17.11.2023
haku päättyy
29.4.2024

Kuvaus

Elokuussa 2024 alkava kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala, antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen lasten kasvatuksen ja hoidon tehtäviin sekä kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin. Koulutus toteutetaan pääosin Äänekosken Opinahjossa, tai oppisopimuskoulutuksena.

Suoritettava tutkinto:
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja

Soveltuvuuden arviointi 7.5.2024, osallistuminen pakollista. Kutsu soveltuvuuskokeeseen tulee sähköpostilla.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on lastenohjaaja?

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Lastenohjaajan työtehtävissä edellytetään kasvatustietoisuutta, hyviä kohtaamisen taitoja, lapsilähtöisyyttä, innostuneisuutta, luovuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Lastenohjaaja osaa suunnitella toimintaa pedagogiset näkökulmat huomioiden osana varhaiskasvatuksen työyhteisöä

Koulutus on tarkoitettu ohjauksesta ja kasvatuksesta ammattina kiinnostuneille peruskoulu-, lukio- tai perustutkintopohjaisille ihmisille, jotka arvioivat terveydentilansa riittävän hyväksi ja soveltuvat alalle sekä kykenevät sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun erilaisissa oppimisympäristöissä. Yhteistyökyky ja hyvät vuorovaikutustaidot, omatoimisuus, kyky kohdata erilaisia ihmisiä sekä luotettavuus antavat erinomaiset edellytykset kasvatus- ja ohjausalan opiskeluun.

Kasvatus- ja ohjausalalla työskennellään läheisessä yhteydessä kaikenikäisten ja monenlaisten ihmisten kanssa. Turvallisuuteen liittyvät kysymykset korostuvat monin eri tavoin. Myös opintoihin sisältyy tilanteita, jotka vaativat psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, sosiaalista tilannetajua ja keskittymiskykyä. Tämän vuoksi jo opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota hakijan soveltuvuuteen alalle sen mukaisesti, mitä voimassaolevat laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) OPH:n määräys (1.6.2018) sekä laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttävät.

Koulutuksessa opit:

● Ammatillisen kohtaamisen taitoja, vuorovaikutusta ja ammattieettistä toimintatapaa
● Ydinasioita lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisesta
● Taitoja suunnitella varhaiskasvatusta pedagogisista lähtökohdista
● Perheiden kanssa toimimista ja monialaista yhteistyötä
● Ohjauksen menetelmiä
● Edistämään kestävää kehitystä tukemalla yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, edistämällä kestäviä elämäntapoja sekä yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia.


Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto suoritetaan opiskelijan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Nopea väylä tutkintoon:
Jos sinulla on suoritettuna yo- tai muu toisen asteen tutkinto, on opintojen aikataulu elokuu 2022 –
Perusväylä:
Jos sinulta puuttuu toisen asteen tutkinto, opiskelet normaaliväylällä. Opinnot kestävät silloin
2,5 - 3 vuotta yksilöllisen opinpolun mukaan.