selaa koulutuksia
Perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
9.8.2023 →
haku alkaa
21.2.2023
haku päättyy
21.3.2023

Kuvaus

Yhteishaku:
www.opintopolku.fi
21.2. - 21.3.2023

Osaamisala

Nuoriso- ja yhteisöohjaus
Varhaiskasvatus ja perhetoiminta

Ammattinimike

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja
Lastenohjaaja

Mitä ala edellyttää?

- kiinnostusta ihmisiä ja ohjausta kohtaan
- yhteistyökykyä ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa
- luotettavuutta ja vastuullisuutta
- tasapainoisuutta, psyykkistä kestävyyttä, sosiaalista tilannetajua ja keskittymiskykyä

Mitä opit?

Pakollisessa tutkinnon osassa ammatillista kohtaamista kasvatus- ja ohjausalalla.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisalalla

- Suunnittelemaan, järjestämään ja ohjaamaan eri-ikäisten ihmisten toimintaa
- Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistämistä
- Osallisuuden lisäämistä
- Kansalaistoimintaa
- Monikulttuurista työtä

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalla

- Lapsen kasvua
- Hyvinvoinnin ja oppimisen tukemista
- Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamista
- Monialaista yhteistyötä

Valinnaisissa tutkinnon osissa esim.

- ilmaisun ohjausta
- luonto- ja elämystoimintaa
- liikkumisen ohjaamista
- nuoriso- ja yhteisöohjausta kouluympäristössä

Väyläopintoja

Opintojen aikana on mahdollista hakeutua Humanistisen Ammattikorkeakoulun HUMAKin yhteisöpedagogiväylän opiskelijaksi.

Mihin töihin?

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

- kunnalliseen nuorisotyöhön, esim. nuorisotalot
- järjestöt (esim. 4H, YAD)
- perhe- ja nuorisokodit
- yksityiset yritykset

Lastenohjaaja

- päiväkodit/varhaiskasvatus
- perhekeskukset ja järjestöt

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

- sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma

- muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Rikostaustaote
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi.

Lue tulevan nuoriso-ohjaajan Saaran tarina

Hae yhteishaussa

Lisätietoa koulutuksesta