selaa koulutuksia
Perustutkinto

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja - Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
5.8.2020 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
15.5.2020
haku päättyy
31.7.2020

Kuvaus

Syksyllä 2020 alkava kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen ohjausalalle ja nuorisotyöhön. Koulutus toteutetaan pääosin Äänekosken Opinahjossa.

Suoritettava tutkinto:
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Soveltuvuuskoe 5.8.2020 osallistuminen pakollista

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on nuoriso- ja yhteisöohjaaja?

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan työtehtävissä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, innostuneisuutta, luovuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Tavoitteellisen toiminnan suunnittelu- ja organisointitaidot korostuvat työskentely-ympäristöstä riippumatta.

Koulutus on tarkoitettu ohjauksesta ja kasvatuksesta ammattina kiinnostuneille peruskoulu-, lukio- tai perustutkintopohjaisille ihmisille, jotka arvioivat terveydentilansa riittävän hyväksi ja soveltuvat alalle sekä kykenevät sitoutumaan tavoitteelliseen opiskeluun erilaisissa oppimisympäristöissä. Yhteistyökyky, hyvät vuorovaikutustaidot, omatoimisuus, kyky kohdata erilaisia ihmisiä sekä luotettavuus antavat erinomaiset edellytykset kasvatus- ja ohjausalan opiskeluun.

Kasvatus- ja ohjausalalla työskennellään läheisessä yhteydessä kaikenikäisten ja monenlaisten ihmisten kanssa. Turvallisuuteen liittyvät kysymykset korostuvat monin eri tavoin. Myös opintoihin sisältyy tilanteita, jotka vaativat psyykkistä kestävyyttä, tasapainoisuutta, sosiaalista tilannetajua ja keskittymiskykyä. Tämän vuoksi jo opiskelijavalinnassa kiinnitetään huomiota hakijan soveltuvuuteen alalle sen mukaisesti, mitä voimassaolevat laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) OPH:n määräys (1.6.2018) sekä laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttävät.

Koulutuksessa opit:
● Ammatillisen kohtaamisen taitoja, vuorovaikutusta ja ammattieettistä toimintatapaa
● Yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen ohjaamista erilaisissa toimintaympäristöissä
● Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin tukemista sekä nuorisotyötä
● Osallisuuden tukemista ja sosiaalista vahvistamista
● Ohjauksen menetelmiä

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto suoritetaan opiskelijan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Nopea väylä tutkintoon:
Jos sinulla on suoritettuna yo- tai muu toisen asteen tutkinto, on opintojen aikataulu elokuu 2020 –
Perusväylä:
Jos sinulta puuttuu toisen asteen tutkinto, opiskelet normaaliväylällä. Opinnot kestävät silloin
2,5 - 3 vuotta yksilöllisen opinpolun mukaan alkaen elokuussa 2020.

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Samuel Florin auttaa romaninuoria