selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Laukaa
opiskelun ajankohta
9.1.2023 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
7.10.2022
haku päättyy
7.11.2022

Kuvaus

Tammikuussa 2023 alkava sosiaali- ja terveysalan koulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Koulutus toteutetaan Poken Laukaan yksikössä. Suoritettava tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.

Mikäli olet kiinnostunut jostakin toisesta osaamisalasta, voit opiskella tutkinnon pakolliset osat (kesto n. 1 vuosi) Laukaassa ja jatkaa osaamisalaopintoja Äänekosken yksikössä.

Pokella voit muodostaa itsellesi sopivan opiskelupolun suuntaamalla osaamisalaopintoja yhteen seuraavista: • lapsiin ja nuoriin • ikääntyneisiin • mielenterveys- ja päihdetyöhön • sairaanhoitoon ja huolenpitoon • vammaistyöhön Koulutuksen päättymispäivä määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 29.11.2022 osoitteessa: Opinahjontie 1, 44120 Äänekoski. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton ja se järjestetään kaikille hakeneille. Kutsu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen toimitetaan sähköpostitse viikolla 46. Pääsy- ja soveltuvuuskoetta varten kannattaa varata koko päivä. Ota mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus. Opiskelijaksi ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen tai saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä. Täältä löydät lisätietoa pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisällöstä: https://poke.fi/oppimaan/yhteishaku/paasy-ja-soveltuvuuskokeet

Oppilaitoksen opetuskieli on suomi ja muunkielisille hakijoille järjestetään kielikoe 17.11.2022. Kielikokeen kutsu ja ohjeet toimitetaan sähköpostitse. Opiskelijavalinnan tulokset toimitetaan hakijoille sähköpostitse viikolla 49. Opinnot alkavat 9.1.2023. Tietoa opiskelijan toimeentulon vaihtoehdoista: https://poke.fi/oppimaan/tuet-etuudet-ja-toimeentulo

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja työskentelee varhaiskasvatuksessa, vanhus- ja vammaispalveluissa, mielenterveys- ja päihdetyössä, kotihoidossa, terveyskeskuksissa sekä hoidon, kasvatuksen ja ohjauksen erilaisissa tehtävissä.

Lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä. Työssä keskeistä osaamista on ammatillinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja yhteistyö lähiverkoston ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, alalla jo työskenteleville tai alalle hakeutuville. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle ja sosiaali- ja terveysalalla vaadittavaa terveyttä. Soveltuvuuskoe järjestetään kaikille hakijoille.

Koulutuksessa opit mm.

• suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kasvun ja osallisuuden edistämistä
• toimimaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
• ohjaamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja toteuttamaan perus- ja lääkehoitoa
• ohjaamaan asiakasta toiminnallisuuteen
• antamaan tietoa palveluista
• ylläpitämään turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia
• perustelemaan toimintaa ammatillisella tiedolla ja kehittämään työtä


Voit muodostaa itsellesi sopivan opiskelupolun suuntaamalla osaamisalaopintoja yhteen seuraavista:
• ikääntyneisiin


Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa näytöissä alan aidoissa työtehtävissä.

Opintoja voi suorittaa opintotuella, työttömyysetuudella tai oppisopimuskoulutuksena.

Lisätietoa: Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö). Opintojen alkuvaiheessa opiskelijan tulee toimittaa rikostaustaote koulutuksen järjestäjälle.Lisätiedot: Marika Marttinen, puh. 040 5233 471, etunimi.sukunimi@poke.fi

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan, n. 2–2,5 vuotta.