selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Viitasaari
haku alkaa
20.2.2024
haku päättyy
19.3.2024

Kuvaus

Yhteishaku:
www.opintopolku.fi
20.2. - 19.3.2024

Viitasaarella toteutetaan Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.


Mitä ala edellyttää?

- Hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja
- Pitkäjänteisyyttä
- Vastuullisuutta
- Luotettavuutta
- Ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä soveltaa tietoa
- Päätöksentekokykyä
- Positiivista asennetta

Mitä opit yhteisissä perusopinnoissa?

- Edistämään ihmisen kasvua, kehitystä ja osallisuutta läpi elämän
- Ohjaamaan ja avustamaan päivittäisissä toiminnoissa (mm. pukeminen, syöttäminen, liikkuminen)
- Suunnittelemaan työtä ja tekemään yhteistyötä työryhmän kanssa
- Edistämään eri asiakasryhmien hyvinvointia ja toimintakykyä
- Perushoitoa ja huolenpitoa sekä lääkehoitoa
- Kohtaamaan erilaisia, tuen tarpeessa olevia ihmisiä
- Antamaan tietoa palveluista ja ohjaat asiakkaita käyttämään niitä

Mihin töihin?

- terveyskeskukset ja sairaalat
- päiväkodit, esiopetus ja perhetyö
- palvelu- ja päiväkeskukset
- työ- ja toimintakeskukset
- palveluasuminen
- kuntoutusyksiköt
- hoitokodit
- kotihoito ja perhehoito
Lue tulevan lähihoitajan Phatthanin tarina

Hae yhteishaussa

Lisätietoa koulutuksesta