selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Viitasaari
opiskelun ajankohta
7.8.2024 →
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
7.2.2024
haku päättyy
22.5.2024

Kuvaus

Elokuussa 2024 alkava sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutus antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen sosiaali- ja terveysalan työtehtäviin. Koulutus toteutetaan yksiköissä: Äänekoski (Opinahjo), Saarijärvi, Viitasaari.

Hoiva-avustajakoulutukseen on erillinen haku. Seuraa ilmoittelua Poken nettisivuilla.

Viitasaari

· Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Suoritettava tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, alalla jo työskenteleville tai alalle hakeutuville. Hakijalta edellytetään soveltuvuutta alalle ja sosiaali- ja terveysalalla vaadittavaa terveyttä. Soveltuvuuskoe järjestetään kaikille hakijoille.

Koulutuksessa opit mm.

• suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kasvun ja osallisuuden edistämistä
• toimimaan vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
• ohjaamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja toteuttamaan perus- ja lääkehoitoa
• ohjaamaan asiakasta toiminnallisuuteen
• antamaan tietoa palveluista
• ylläpitämään turvallisuutta, työkykyä ja työhyvinvointia
• perustelemaan toimintaa ammatillisella tiedolla ja kehittämään työtä

Osaamisalaopinnot:

• ikääntyneisiin

Koulutus rakentuu lähiopetuksesta, etänä ja verkossa toteutettavista opinnoista sekä työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksoista. Opintoja ei voi kuitenkaan suorittaa kokonaan etänä. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritetaan osallistujan itsensä suunnittelemissa näytöissä alan aidoissa työtehtävissä.

Opintoja voi suorittaa opintotuella, työttömyysetuudella tai oppisopimuskoulutuksena. Katso työvoimakoulutuksen vaihtoehdot TE-palvelujen verkkosivuilta. Lisätietoa oppisopimuksesta löydät täältä: https://poke.fi/oppimaan/oppisopimus

Lisätietoa: Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi myös olla aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö). Opintojen alkuvaiheessa opiskelijan tulee toimittaa rikostaustaote koulutuksen järjestäjälle.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Hakemuksen jättäneille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe Äänekoskella 4.-6.6.2024. Pääsy- ja soveltuvuuskoe on hakijalle yksipäiväinen ja maksuton. Soveltuvuuskoekutsu lähetetään hakijoille sähköpostitse viikolla 21. Opiskelijaksi tähän perustutkintoon ei voida valita hakijaa, joka ei osallistu kokeeseen tai saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0 pistettä.

Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, järjestetään erillinen kielikoe. Kokeella selvitetään, onko hakijalla riittävät valmiudet opetuskielen (suomi) käyttämiseen. Opiskelija saa kutsun ja ohjeet kielikoetta varten sähköpostitse. Kokeessa suomen kielen taitoa arvioidaan seuraavilla osa-alueilla: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneet työskentelevät ihmisten kanssa ja heitä varten. Lähihoitaja työskentelee varhaiskasvatuksessa, vanhus- ja vammaispalveluissa, mielenterveys- ja päihdetyössä, kotihoidossa, terveyskeskuksissa sekä hoidon, kasvatuksen ja ohjauksen erilaisissa tehtävissä.

Lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä. Työssä keskeistä osaamista on ammatillinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja yhteistyö lähiverkoston ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Jatko-opintokelpoisuus: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Lisätiedot: Marika Marttinen, puh. 040 5233 471, etunimi.sukunimi@poke.fi

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Koulutuksen päättymispäivä määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Keskimäärin lähihoitajaopinnot kestävät noin kaksi lukuvuotta. Opinnot alkavat elokuussa 2024.