selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Tilinpäätös ja verotus, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
19.4.2021
haku päättyy
31.12.2021

Kuvaus

Haluatko täydentää osaamistasi tilinpäätöksen ja verotuksen hoitamisen opinnoilla? Tilinpäätös ja verotus –tutkinnon osan opintojen aikana opit tilinpäätöksen tekemistä ja verotuksen hoitamista sekä tunnuslukujen laskemista. Opiskelet organisaation tilinpäätöksen tekemistä lainsäädäntöä soveltaen, tilinpäätösasiakirjojen tekemistä, laskelmaan liiketoiminnan verotettavan tulon ja verot, laatimaan veroilmoituksen sekä laskemaan tunnuslukuja ja tulkitsemaan niitä.

Koulutuksessa suoritat yksittäisen tutkinnon osan liiketoiminnan ammattitutkinnosta.


Seuraavan kerran tämän tutkinnon osan aloitus kevättalvella 2022.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on liiketoiminnan ammattitutkinto?

Liiketoiminnan ammattitutkinto on uusi tutkinto, joka korvaa aiemman taloushallinnon ammattitutkinnon.

Koko tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Halutessasi voit suorittaa myös yksittäisen tutkinnon osan.

Taloushallinnon suuntautumisessa opiskelet seuraavat tutkinnon osat:
Pakollinen tutkinnon osa:
Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä)
Valinnaiset tutkinnon osat:
Kannattavuuslaskenta ja budjetointi (60 osaamispistettä)
Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen (60 osaamispistettä)
Palkanlaskennan hoitaminen (60 osaamispistettä)
Reskontran hoitaminen (60 osaamispistettä)
Taloushallinnon neuvontapalveluiden hoitaminen (60 osaamispistettä)
Tilinpäätös ja verotus (60 osaamispistettä)


Myös tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta on mahdollinen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Koulutus täydentää taloushallinnon osaamista ja on tarkoitettu liiketalouden alalla työskenteleville tai niille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan taloushallinnon tehtävissä. Tutkinnon osa soveltuu perus- tai ammattitutkinnon täydennyskoulutukseksi. Tutkinnonosan koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitamisen tutkinnonosan suorittamisen jälkeen.

Koulutuksessa opit: · laatimaan tilinpäätöksen lain mukaisesti · laatimaan tilinpäätösasiakirjoja

· laskemaan verotettavan tulon, veron ja voitonjaon

· laatimaan veroilmoituksen · analysoimaan tilinpäätöstä tunnuslukujen perusteella

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus sopii hyvin työn ohessa suoritettavaksi. Lähiopetusta on 1-3 päivää kuukaudessa. Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Ammattitutkinnon näytöt suoritetaan työpaikalla. Mikäli sinulla ei ole koulutuksen alkaessa opintoihin soveltuvaa työpaikkaa, voimme solmia koulutussopimuksen haluamaasi työpaikkaan. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta, mikäli sinulla on riittävä osaaminen. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Yksittäinen tutkinnon osa 100 euroa. Koko tutkinto 300 euroa. Oppisopimuksella opiskelevalle maksuton.

Osatutkinnon suorittaminen vie n 6-9 kuukautta. Koko ammattitutkinnon suorittaminen noin 1-1,5 vuotta. Tarkempi opintojen laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan