selaa koulutuksia
Perustutkinto

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen, 30 osp

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
12.8.2024 - 13.12.2024
opiskelun laajuus
30 osaamispistettä
haku alkaa
16.4.2024
haku päättyy
30.6.2024

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp on kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon osa. Se antaa perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneelle varhaiskasvatuslain mukaisen kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin. Tutkinnon osasta voi aloittaa myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan suorittamisen silloin, kun perhepäivähoitajan pätevyys puuttuu ja tavoitteena on lastenohjaajan tutkinto.

Koulutus toteutetaan pääosin Äänekosken Opinahjossa.

Lastenohjaajan työtehtävissä edellytetään kasvatustietoisuutta, hyviä kohtaamisen taitoja, lapsilähtöisyyttä, innostuneisuutta, luovuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Lastenohjaaja osaa suunnitella toimintaa pedagogiset näkökulmat huomioiden osana varhaiskasvatuksen työyhteisöä

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tukemisen tutkinnon osassa keskitytään ensisijaisesti kasvatusprosessiin ja varhaiskasvatuksen eri sisältöjen suunnitteluun pedagogisista lähtökohdista. Työn dokumentoinnin ja kehittämisen merkitys korostuvat. Tutkinnon osassa keskitytään erityisesti varhaiskasvatukseen päiväkotiympäristössä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt
Henkilöt, joiden tavoitteena on lastenohjaajan tutkinto

Koulutuksessa opit

• varhaiskasvatussuunnitelmien tekosta ja pedagogisesta dokumentoinnista
• kasvatustyön prosessimaisuudesta
• suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta ohjauksesta
• apsen osallisuudesta ja osallistamisesta
• leikistä
• päiväkodista kasvu- ja työympäristönä
• lapsen erityisen tuen tarpeesta
• lapsen tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen tukemisesta

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen –tutkinnon osa suoritetaan opiskelijan itse suunnittelemalla näytöllä päiväkodissa.

Opiskelumahdollisuus oppisopimuksella, omaehtoisesti tai työttömyysetuudella tuettuna.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Noin puoli vuotta
Koulutuksen käynnistämisen ehtona on vähintään 10 henkilön ryhmä