selaa koulutuksia
Perustutkinto

Asiakaspalvelu, liiketoiminnan perustutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
31.10.2024 - 17.1.2025
opiskelun laajuus
20 osaamispistettä
haku alkaa
16.4.2024
haku päättyy
30.8.2024

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on kehittää asiakaspalvelu- ja
markkinointitaitoja, joita tarvitaan kaikissa työtehtävissä.
Koulutuksen aikana opitaan mm. palvelemaan sisäisiä ja ulkoisia
asiakkaita erilaisissa tilanteissa. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia
asiakaspalveluun englannin ja ruotsin kielellä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus ei vaadi aiempaa koulutusta tai kokemusta. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus
hakeutua suorittamaan liiketoiminnan perustutkintoa.

Koulutuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan perustutkinnon Asiakaspalvelu -tutkinnon osa (20 osp). Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä noin 2 päivää viikossa. Lisäksi koulutuksessa on etäopiskelua.
Mikäli opiskelijalla on suunnitelmissa koko tutkinnon suorittaminen, hän voi jo tämän tutkinnon osan
aikana suorittaa myös yhteisiä tutkinnon osia. Tällöin lähiopetuspäiviä viikossa saattaa olla enemmän
kuin 2 päivää viikossa. Työelämässä oppimista on 4 viikkoa, jonka aikana suoritetaan myös näyttö. .
Opiskelija pyrkii hankkimaan työssäoppimispaikan itse ennen työelämässä oppimisen alkamista,
mutta opettaja auttaa tarvittaessa paikan hankkimisessa. Työssäoppimispaikaksi soveltuvat työpaikat,
joissa toteutetaan asiakaspalvelua.

Koulutuksen sisällöt:

- asiakaslähtöinen liiketoiminta ja säädökset
- asiakaslähtöinen markkinointi
- asiakaspalvelu
- palveluenglanti
- palveluruotsi
- palveluviestintä
- työelämässä oppiminen
- yhteisiä tutkinnon osia tarvittaessa

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.