selaa koulutuksia
Perustutkinto

Lähihoitaja - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
haku alkaa
20.2.2024
haku päättyy
19.3.2024

Kuvaus

Yhteishaku:
www.opintopolku.fi
20.2. - 19.3.2024

Mitä ala edellyttää?
- Hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja
- Pitkäjänteisyyttä
- Vastuullisuutta
- Luotettavuutta
- Ongelmanratkaisutaitoa ja kykyä soveltaa tietoa
- Päätöksentekokykyä
- Positiivista asennetta

Mitä opit yhteisissä perusopinnoissa?
- Edistämään ihmisen kasvua, kehitystä ja osallisuutta läpi elämän
- Ohjaamaan ja avustamaan päivittäisissä toiminnoissa (mm. pukeminen, syöttäminen, liikkuminen)
- Suunnittelemaan työtä ja tekemään yhteistyötä työryhmän kanssa
- Edistämään eri asiakasryhmien hyvinvointia ja toimintakykyä
- Perushoitoa ja huolenpitoa sekä lääkehoitoa
- Kohtaamaan erilaisia, tuen tarpeessa olevia ihmisiä
- Antamaan tietoa palveluista ja ohjaat asiakkaita käyttämään niitä

Mihin töihin?
- terveyskeskukset ja sairaalat
- päiväkodit, esiopetus ja perhetyö
- palvelu- ja päiväkeskukset
- työ- ja toimintakeskukset
- palveluasuminen
- kuntoutusyksiköt
- hoitokodit
- kotihoito ja perhehoito

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
- veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Esteen opiskelijaksi ottamiselle voi muodostaa myös aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös.

Rikostaustaote
Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää nähtäväksi rikostaustaote, jos opiskelijan opintoihin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen sisältyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä.

Jos opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan rikostaustaotteen nähtäväksi.


Lue tulevan lähihoitajan Phatthanin tarina

Hae yhteishaussa

Lisätietoa koulutuksesta