selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Tuoteryhmätyöskentely, liiketoiminnan ammattitutkinnon osa ( verkko- ja etäopintoina)

järjestämispaikkakunta
eKampus
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
17.5.2024
haku päättyy
31.12.2024

Kuvaus

Koulutuksessa opitaan tuoteryhmän ylläpitoa, myynnin kehittämistä ja visuaalista myyntityötä. Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia logistisen prosessin mukaisesti, valvoa tuotetoimituksia, toteuttaa tuoteryhmän visuaalista esillepanoa ja kehittää tuoteryhmää. Koulutuksen kautta saat myynnin osaamisen osa-alueisiin lisää tietoa, sekä varmuutta tuoteryhmän hallintaan.

Koulutus alkaa syksyllä 2024.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on liiketoiminnan ammattitutkinto?

Liiketoiminnan ammattitutkinto on uusi tutkinto, joka korvaa aiemman myynnin ammattitutkinnon.

Koko tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta: kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Halutessasi voit suorittaa myös yksittäisen tutkinnon osan.

Myynnin suuntautumisessa opiskelet seuraavat tutkinnon osat:

Pakollinen tutkinnon osa:

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat I:

Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen (60 osaamispistettä)

Valinnaiset tutkinnon osat II joista valitaan vain yksi:

Tuoteryhmätyöskentely (60 osaamispistettä)

Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus (60 osaamispistettä)

Tai jokin muu tutkinnon osa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Koulutus soveltuu henkilöille, joilla on suoritettu osa liiketoiminnan ammattitutkinnosta, kaupallisen alan koulutus tai kokemusta kaupan alalta. Tutkinnon osa soveltuu myös perus- tai ammattitutkinnon täydennyskoulutukseksi.

Koulutuksessa suoritat Tuoteryhmätyöskentely- tutkinnon osan liiketoiminnan ammattitutkinnosta (60 osp).

Koulutuksessa opit:

· toimimaan logistisen prosessin mukaisesti
· valvomaan toimituksia sekä tilaustarpeita kannattavan liiketoiminnan näkökulmasta
· toteuttamaan houkuttelevia esillepanoja
· kehittämään tuoteryhmää kaupallisen esillepanon näkökulmasta
· kehittämään asiakaslähtöistä liiketoimintaa sekä myyntiä
· hinnoittelua, tunnuslukujen ja kannattavuuden seurantaa

Koulutus toteutetaan etä- ja verkko-opetuksena. Koulutus sopii hyvin työn ohessa suoritettavaksi.
Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Osaamista hankitaan aidossa työympäristössä, kuten myymälöissä, erikoisliikkeissä tai muussa soveltuvassa yrityksissä. Mikäli sinulla ei ole opintojen alkaessa työpaikkaa, voidaan sinulle laatia koulutussopimus työpaikalla järjestettävää koulutusta varten myöhemmin opintojen edetessä. Näyttö suoritetaan työpaikalla. Tarvittaessa opettaja auttaa työssäoppimispaikan hankkimisessa.
Kysy myös mahdollisuutta opiskella oppisopimuksella.

Ammattitutkinnon näytöt suoritetaan työpaikalla. Tutkinnon osa on mahdollista suorittaa myös ilman tutkintokoulutusta, mikäli sinulla on riittävä osaaminen.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Yksittäinen tutkinnon osa 100 euroa. Koko tutkinto 300 euroa. Oppisopimuksella opiskelevalle maksuton.

Osatutkinnon suorittaminen vie n 6-9 kuukautta. Koko ammattitutkinnon suorittaminen noin 1-1,5 vuotta. Tarkempi opintojen laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.