selaa koulutuksia
Ajankohtaista

Syksyllä alkaa runsaasti eri alojen lisä- ja täydennyskoulutuksia

Meillä alkaa nyt syksyllä perustutkintojen lisäksi paljon mielenkiintoisia eripituisia lisäkoulutuksia monilta aloilta. On lyhytkoulutuksia, kuten esimerkiksi vegaaniruokakurssi  tai kuvien ja videoiden käyttö markkinoinnissa. On myös vaativampia erikoisammattitutkintoja, kuten tuotannon esimiestyön tai liiketoiminnan erikoisammattitutkinnot. Sitten on kaikkea näiden väliltä, kuten maatalousalan ammattitutkinto, josta valmistuu maatalouslomittajaksi tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto. Mielenkiintoinen koulutus on myös neljä kuukautta kestävä lääkehoitokoulutus.

Nämä ja muut koulutuksemme löydät koulutushausta.

 

Palvelualojen koulutukset

Lyhytkoulutukset

Oppisopimuksella toteutettavat täydennyskoulutukset

 • Lääkehoitokoulutus, 24.9.2020 – 28.1.2021, Äänekoski
 • koulutuksessa on mahdollista vahvistaa ja kerrata lääkehoidon teoriaosaamista ja lääkelaskennan taitoja. Koulutus tukee valmistautumista lääkehoidon tenttiin.
 • kohderyhmänä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat vahvistaa lääkehoidon osaamistaan
 • suunnattu sosiaali- ja terveysalan työpaikkoihin, erityisesti palveluasumisen ja kotihoidon henkilöstölle
 • koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja osallistumisen edellytyksenä on työsuhde koulutuksen ajalle
 • Ravitsemisalan täydennyskoulutus oppisopimuksella, 14.1.2021 – 20.5.2021, Äänekoski
 • koulutuksen kohderyhmänä on ravitsemisalalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ajankohtaisista ravitsemukseen liittyvistä teemoista
 • koulutukseen sisältyy työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukeva näkökulma
 • koulutuksen aikana opiskelija tekee kehittämistehtävän oman työyhteisön käytäntöjen kehittämiseen liittyen
 • Toiminnalliset menetelmät kasvatus- ja ohjaustyössä, 24.1.2021 – 25.5.2021 (tarkemmat tiedot koulutuksesta julkaistaan elokuussa)
 • koulutuksen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksessa ja vammaistyössä työskentelevät henkilöt, jotka haluavat vahvistaa taidekasvatukseen ja musiikkiin liittyvää menetelmäosaamistaan
 • sisältönä uudet kuvallisen ilmaisun tekniikat, värikylpy itsensä ilmaisun menetelmänä, ratkaisukeskeinen taideterapia, tarinallisuus, tuulahdus mindfulnessia, musiikki ja kehollinen ilmaisu
 • koulutuksen aikana opiskelija tekee kehittämistehtävän/-projektin oman työyhteisön käytäntöjen kehittämiseen liittyen

Ammattitutkinnot

 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto, 22.9.2020 – 24.5.2022
  Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto syventää alan tietoperustaa ja menetelmäosaamista sekä antaa valmiuksia työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojen kanssa monenlaisissa toimintaympäristöissä.
 • Vuorovaikutus ja kommunikointi, kehitysvamma-alan ammattitutkinnon osa, 21.9.2020-25.1.2021, Äänekoski
  Koulutus antaa valmiuksia vuorovaikutuksen ja kommunikaation monipuolisten menetelmien käyttöön kehitysvamma-alan työssä.

Työvoimakoulutukset

 • Ammatillinen tutkinto valmiiksi, nonstop
  Tavoitteena on järjestää yksilöllinen koulutuspolku henkilöille, joilla on jäänyt ammatillinen tutkinto kesken tai on suorittanut vain osatutkinnon/osatutkintoja. Koulutuksessa on myös mahdollista suorittaa yksittäinen työllistymistä tukeva tutkinnon osa.
 • Ammattialan työtehtävissä toimiminen, nonstop
  Ammattialan työtehtävissä toimiminen -koulutuksen avulla voi vahvistaa osaamista, mikäli on aikaisemmin suorittanut ammatillisen tutkinnon ja tarvitsee työllistymisen tueksi osaamisen päivittämistä ja ohjattua työpaikalla järjestettävää koulutusta.
 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, kaso pt 15 osp, 10.8.2020 alkaen Äänekoski
  Tämä koulutus tukee hakeutumista alalle henkilökohtaisen ohjauksen, ammatillisia valmiuksia lisäävien opintojen ja työelämään tutustumisen kautta. Tässä tutkinnon osan koulutuksessa voi tutustua lastenohjaajan tai nuoriso- ja yhteisöohjaajan työhön.
 • Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki, 24.8.2020 alkaen Äänekoski ja Viitasaari
  Koulutus on tarkoitettu työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita keittiö- ja ravintola-alan työtehtävistä ja haluavat työllistyä alalle.
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, sote pt, 10.8.2020 alkaen Äänekoski ja Viitasaari
  Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritettuna, ja jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan ikääntyvien hoitotyöstä. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala tuottaa osaamisen toimia kotihoidossa ja palveluasumisen yksiköissä asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta edistävästi.
 • Vammaistyön osaamisala, sote pt, 10.8.2020 alkaen Äänekoski
  Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritettuna, ja jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan vammaistyöstä. Vammaistyön lähihoitaja hoitaa, tukee ja ohjaa vammaisia henkilöitä eri elämäntilanteissa työskentelemällä esim. asumispalveluyksiköissä, työ- ja päivätoiminnassa, perhekodeissa, vammaisjärjestöissä, vammaisten hoitolaitoksissa, palvelutaloissa ja asiakkaiden kodeissa.
 • Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, koulutuspaikka Äänekoski ja Viitasaari, 03.08.2020, kesto HOKS:n mukaan noin yksi vuosi
  Kouluttaudu palvelualalle, jossa osaajille on tarjolla runsaasti työpaikkoja! Koulutuksen kohderyhmä on työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat. Voit suuntautua opinnoissasi laitoshuoltajaksi, jonka työssä on keskeistä ennaltaehkäistä infektioiden syntymistä. Puhtaanapidon lisäksi työtehtäviin kuuluu mm. ruokahuoltoa, vuodehuoltoa, huoltohuonetöitä. Laitoshuoltaja työskentelee erityyppisissä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskohteissa, työvuorot määräytyvät kohteen toiminnan mukaan, pääsääntöisesti työ on 2-vuorotyötä. Toimitilahuoltajan työ koostuu erilaisten asiakas- ja toimitilojen siivoustehtävistä ja muista sopimukseen kuuluvista tukipalveluista.

Lisätiedot

Koulutus edellyttää koulutus- ja työskentelymotivaatiota, palveluhenkisyyttä, luotettavuutta, oma-aloitteisuutta, hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä riittävää suomen kielen taitoa. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (150 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osaamispistettä), yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (45 osaamispistettä tai 90 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (45 osaamispistettä tai 90 osaamispistettä).

Tekniikanalojen koulutukset

Lyhytkoulutukset

 • Sähköturvallisuus S2 ja S3 tutkintoon valmentava koulutus 27.8. – 24.9.2020 Äänekoski
  Kohderyhmä on sähköasennustehtävissä, tai sähkösuunnittelussa toimivat henkilöt, jotka haluavat lisätä ammattitaitoaan ja mahdollisuutta hakea sähköasennusurakoinnin vaatimia pätevyyksiä.

  • Sähköturvallisuus S2 ja S3 tutkintoon valmentava koulutus 29.10. – 19.11.2020 Äänekoski
   Kohderyhmä on sähköasennustehtävissä, tai sähkösuunnittelussa toimivat henkilöt, jotka haluavat lisätä ammattitaitoaan ja mahdollisuutta hakea sähköasennusurakoinnin vaatimia pätevyyksiä.

Ammattitutkinnot

 • Talotekniikan ammattitutkinto (putkiasentaja) alkaa 7.9.2020 Äänekoski
  Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut putkiasentaja (AT) kykenee hoitamaan LVI-järjestelmiin liittyvät putkisto- ja laitteistoasennukset rakennustyömaalla tai vaihtoehtoisesti hoitamaan LVI-järjestelmien toimintaan liittyvät vianetsintä-, huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan putkiasennustyön siihen liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Putkiasentaja (AT) toimii joko rakennustyömaalla LVI-järjestelmien asennustyöhön liittyvissä tehtävissä ja vastaa itsenäisesti asennustyön toteuttamisesta tai vaihtoehtoisesti työskentelee LVI-järjestelmien kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä.

Erikoisammattitutkinnot

 • Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (Työnjohtaja), tai osia 10.2020 – 27.5.2022 Äänekoski
  Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintokoulutus kasvattaa sinut osaavaksi tuotannon johtajaksi ja esimieheksi. Opit johtamaan ja kehittämään vastuualueesi tuotantoprosessia, projekteja, henkilöstöä sekä omaa osaamistasi esimiehenä. Hanki nyt laaja-alaiset perustiedot esimiestyöstä sekä käytännönläheisiä työkaluja oman työryhmäsi johtamiseen. Kehitä itseäsi esimiehenä ja edistä samalla työyhteisösi tuloskuntoa ja työhyvinvointia!

Työvoimakoulutukset/omaehtoiset (yhdistelmätarjonta)

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Kiinteistönhoitaja. 24.8.2020 – 27.5.2022 Äänekoski
  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan suorittanut henkilö osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistön- ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon ja huoltoon sekä työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut henkilö, kiinteistönhoitaja, toimii kiinteistönhoidon asiakaskohteissa kiinteistöpalvelualalla

 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, Sähköasentaja 24.8.2020 – 27.5.2022 Äänekoski
  Syksyllä 2020 alkava sähköalan perustutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen sähkö- ja automaatio tekniikan alalle. Koulutus toteutetaan pääosin Äänekosken Piilolantien yksikössä ja työssäoppimisena.
 • Rakennusalan perustutkinnon osa: Hirsirakentaminen ja korjausrakentaminen   .24.82020 – 27.5.2021 Äänekoski
  Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja -taidot perinteisen hirsirakentamisen ja rakennuspaikalla tapahtuvan hirsiveiston, salvosten, tapitusten ja hirsirakennuksen korjauksen eri menetelmistä.
 • Rakennusalan perustutkinnon osa: Korjausrakentaminen  28.9.2020 – 28.5.2021 Saarijärvi
  Korjausrakentamisen osaajia tarvitaan. Koulutuksessa opit suunnittelemaan työn piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia. Opit turvallisen korjausrakentamisen perusteet, materiaalit ja raaka-aineet, sekä korjausrakentamiseen liittyviä purku -, tukemis-, suojaus- ja vahvistustöitä. Opit käyttämään oikeaoppisesti alalle tyypillisiä työvälineitä ja tekniikoita. Korjausrakentajana työskentelet rakennusalan yrityksessä, kiinteistönhuollossa, tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kaupan ja hallinnon alan koulutukset

Lyhytkoulutukset

Tietotekniikkakoulutuspäiviä:

Markkinointiin liittyviä koulutuspäiviä:

Työyhteisön kehittämiseen liittyvä koulutuspäivä

Taloushallinnon pidempi koulutus

 • Taloushallinnon perusteet8 – 20.11.2020 Viitasaari
  Taloushallinnon osaamista tarvitaan monissa työtehtävissä. Koulutuksessa saa perustaidot taloushallinnosta. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet taloushallinnon tehtävistä mutta myös alanvaihtajille ja henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Koulutus ei vaadi aiempaa taloushallinnon osaamista tai kokemusta. Koulutuksessa saa perustaidot kirjanpidosta, palkanlaskennasta, ostoreskontrasta, laskutuksesta ja myyntireskontrasta. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan liiketoiminnan ammattitutkintoa taloushallintoon suuntautuen.

Oppisopimuksella toteutettavat täydennyskoulutukset

 • Tunne yrityksesi talous 8.10.2020 – 26.5.2021 Äänekoski
  Kohderyhmänä yrittäjät ja henkilöt, jotka haluavat vahvistaa kokonaiskuvaa yrityksensä taloudesta ja siihen vaikuttavista asioista ja näin parantaa yrityksen toimintaa ja tulosta
  Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksuton. Oppisopimus on mahdollista solmia sekä yrittäjälle että työsuhteiselle (edellyttää kokoaikaista työsuhdetta (min 25h/vko).

Ammattitutkinnot 

Erikoisammattitutkinnot

Työvoimakoulutukset

 • Tekninen myyjä, liiketoiminnan ammattitutkinto, 25.9.2020 alkaen, Äänekoski
  Koulutuksessa suuntaudutaan teknisten alojen myynti- ja asiakaspalvelutyötehtäviin ja sen aikana kehitetään teknisten tuotteiden ja palveluiden myyntiprosesseja ja asiakkuusstrategiaa. Teknisen myyjän koulutuksen suorittanut työskentelee tekniikan alan myynti-, asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä.
  Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Se soveltuu hyvin henkilöille, joilla on teknisen alan tutkinto ja /tai työkokemusta tekniseltä alalta (esim. rakennusala, ja jotka haluavat suuntautua uuden tyyppisiin työtehtäviin esimerkiksi terveydellisistä syistä. Koulutus soveltuu myös jatkokoulutukseksi merkonomeille tai henkilöille, joilla on myyntityökokemusta, muttei alan tutkintoa.
 • Visualisti, liiketoiminnan ammattitutkinto, 27.10.2020 alkaen, Jyväskylä
  Koulutuksen tavoitteena on perehtyä markkinointiviestinnän toimeksiantojen sekä tilan- ja esillepanojen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus antaa valmiuksia mm. visualistin, somistajan, messu-, näyttelysuunnittelun ja toteutuksen tehtäviin erilaisissa organisaatioissa.
  Koulutus antaa valmiuksia myös markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksessa opitaan toteuttamaan esillepanoja ja näyteikkunoita sekä huolehtimaan myymälän tai messutilan visuaalisesta ilmeestä. Koulutus täydentää kaupan alan osaamista.
  Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on kaupallisen alan koulutus ja/tai työkokemusta kaupan ja markkinoinnin alalta.
 • Taloushallinnon perusteet, 31.8.2020 – 20.11.2020, Viitasaari
  Taloushallinnon osaamista tarvitaan monissa työtehtävissä. Koulutuksessa saa perustaidot taloushallinnosta. Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet taloushallinnon tehtävistä Koulutus sopii hyvin myös alanvaihtajille ja henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Koulutus ei vaadi aiempaa taloushallinnon osaamista tai kokemusta. Koulutuksessa saa perustaidot kirjanpidosta, palkanlaskennasta, ostoreskontrasta, laskutuksesta ja myyntireskontrasta. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan liiketoiminnan ammattitutkintoa taloushallintoon suuntautuen.
 • Palkanlaskenta, liiketoiminnan perustutkinnon osa 8-6.11.2020
 • Myyntityö, liiketoiminnan perustutkinnon osa 8-27.11.2020
 • Työyhteisössä toimiminen, liiketoiminnan perustutkinnon osa 8 -30.10.2020
 • Asiakaspalvelu, liiketoiminnan perustutkinnon osa 9-18.12.2020
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, liiketoiminnan perustutkinnon osa 10.2020-19.2.2021
 • Kirjanpito, liiketoiminnan perustutkinnon osa 9. – 18.12.2020
 • Asiakaspalvelu, liiketoiminnan perustutkinnon osa 9-18.12.2020

Luonnonvara-ala

Koulutus alkaa 10.11.2020
Haku päättyy 13.09.2020
Kesto  noin 1 v 3 kk /HOKS mukaan
Opiskelupaikkoja 10

Koulutus soveltuu henkilölle, joka on kiinnostunut maatalous- ja eläintenhoitoalalla työskentelystä. Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille.
Maatalouslomittajalla on valmiudet työskennellä maatalouslomittajana joko kunnan tai yrityksen palveluksessa. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet jakäsittelee eläimiä turvallisesti. Työssään hän hyödyntää erilaisia koneita ja laitteita. Maatalouslomittajan työkohteet voivat vaihtua lähes päivittäin, jolloin häneltä vaaditaan joustavuutta ja aktiivista perehtymistä uusiin työkohteisiin ja -menetelmiin. Työssään hän kohtaa erilaisia ihmisiä, joten hyvät ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaidot korostuvat.
Lisätiedot: Koulutukseen osallistujalla ei tule olla terveydellisiä esteitä alalla toimimiseen. Koulutus painottuu käytännön työtehtäviin.