selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
13.10.2021 - 31.3.2023
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
1.1.2021
haku päättyy
31.12.2021

Kuvaus

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa valmiudet ja osaamisen esimiestyöhön, työryhmän työskentelyn ohjaamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksen kesto n. 1½ - 2 vuotta.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mitä on lähiesimiestyö?

Oman ammattialan hallitsemisen lisäksi lähiesimiestyössä vaaditaan osaamista ihmisten johtamisesta, toiminnan kannattavuudesta ja kehittämisestä. Lähiesimiestyötä tehdään lähellä ihmistä. Siksi työyhteisössä toimimiseen liittyvä osaaminen on tärkeä osa esimiehen ammattitaitoa.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneet työskentelevät eri toimialoilla palvelujen tai tuotannon päivittäisjohtamisen tehtävissä. Tehtävänimikkeenä voi olla esim. tiimin, osaston tai palveluyksikön lähiesimies.

Koulutus soveltuu lähiesimiestyötä tällä hetkellä tekeville ja niille, jotka ovat vasta siirtymässä esimiestehtäviin. Tutkinnon suorittamisen aikana opiskelijan työtehtäviin pitää sisältyä esimiestehtäviä.

Koulutuksessa opit:
● ohjaamaan työryhmän päivittäistä toimintaa
● organisaatio- ja esimiesviestintää
● muutostilanteessa esimiehenä toimimista
● tunnistamaan, hyväksymään ja hyödyntämään työryhmäsi jäsenten erilaisuutta
● toimimaan puheenjohtajana kokouksissa ja palavereissa
● arvioimaan ja mittaamaan omaa ja työryhmäsi tulosta erilaisten mittareiden avulla
● perehdyttämään uusia työntekijöitä ja toimimaan työnopastajana
● toimimaan lähiesimiehen tehtävissä
● esimiestyöhön liittyvän lainsäädännön keskeisimmän sisällön

Voit suunnitella valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun erikoistuen asiakasuhteiden hoitoon, henkilöstötyöhön, toiminnan kannattavuuteen tai kehittämiseen. Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Lähiesimiestyön ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä osallistujan itsensä suunnittelemissa tilaisuuksissa, ja osaaminen näytetään omissa lähiesimiestyön työtehtävissä. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

350 e