selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
150 osaamispistettä
haku alkaa
1.1.2021
haku päättyy
31.12.2021

Kuvaus

Mietitkö yrityksen perustamista ja haluat varmistua liikeideasi toimivuudesta? Vai toimitko jo yrittäjänä,
mutta haluat kehittää toimintaasi?

Koulutus toteutetaan pääosin Äänekosken Piilolantiellä. Seuraava aloitus syyskuussa 2021.

Suoritettava tutkinto:
Yrittäjän ammattitutkinto

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on yrittäjän ammattitutkinto?

Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamalla yrittäjyyttä suunnitteleva tai jo yrittäjänä toimiva opiskelija voi hankkia valmiuksia toimia yrittäjänä tai kehittää yrityksensä liiketoimintaa. Tutkinnon suorittamisen aikana arvioidaan omia yrittäjäedellytyksiä sekä selvitetään toimintaympäristön kilpailutilannetta, asiakkaita, tuotteita, palveluita ja kannattavuutta.

Opiskelijat, joilla yritystoiminta on jo käynnissä, analysoivat ja kehittävät liiketoimintaansa. Yritystoimintaa suunnittelevat ja käynnistävät opiskelijat laativat liiketoimintasuunnitelman ja joko käynnistävät yritystoimintansa tai valmistelevat yritystoiminnan käynnistämisen.

Koulutus on tarkoitettu yritystoiminnan käynnistämistä suunnitteleville tai jo muutaman vuoden yrittäjänä toimineille henkilöille. Koulutus soveltuu myös sivutoimisille yrittäjille.

Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamalla kehität liiketoimintaasi tai hankit valmiuksia toimia yrittäjänä. Arvioit omia yrittäjäedellytyksiäsi sekä selvität toimintaympäristösi kilpailutilannetta, asiakkaita, tuotteita, palveluita sekä kannattavuutta. Kehität liikeideaasi, määrittele tai tarkenna liiketoimintasi
ratkaisuja ja laadit tai päivität liiketoimintasuunnitelmasi (LTS). Käynnistä yritystoimintasi tai vie sitä uuden laaditun liiketoimintasuunnitelman suuntaan!

Yrittäjän ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

Yritystoimintaa aloittavat suorittavat seuraavat tutkinnon osat:
1. Yritystoiminnan suunnittelu, pakollinen 90 osp, (LTS:n laatiminen)
2. Yritystoiminnan käynnistäminen, vapaavalintainen 30 osp,
(käynnistämistoimenpiteet ja asiakirjat)
3. Tuotteistaminen tai sähköinen liiketoiminta, vapaavalintainen 30 osp,
(tuotteistamissuunnitelma tai sähköisen liiketoiminnan suunnitelma)

Yrittäjinä toimivat suorittavat:
1. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen, pakollinen 90 osp, (LTS:n
laatiminen/päivittäminen)
2. Tuotteistaminen, vapaavalintainen 30 osp
3. Sähköinen liiketoiminta, vapaavalintainen 30 osp

Tuotteistamisen tai sähköisen liiketoiminnan sijaan opiskelija voi valita tutkinnon osan jostakin muusta
tutkinnosta. Esimerkiksi taloushallinnosta kiinnostunut voi opiskella jotakin liiketoiminnan ammattitutkinnon osa-aluetta ja liittää sen osaksi yrittäjän ammattitutkintoa.

Opiskelijoilla on koulutuksen ajan mahdollisuus Office365-palvelupaketin käyttöön. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkintoa. Yrittäjän ammattitutkinto suoritetaan näyttöinä.

Syksyn 2021 ohjelma:

1.9. Orientaatio
15.9. Yrittäjyyden perusteet
6.10. Toimintaympäristö ja liikeidea
1.11. Kannattavuus ja hinnoittelu
8.12. Taloussuunnitelma ja rahoitus
20.12. Yritystoiminnan analysointi

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena omaa liiketoimintaa tai liikeideaa kehittäen. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Yrittäjän ammattitutkinnon edellyttämä osaaminen osoitetaan yritystoiminnan suunnitteluun tai kehittämiseen liittyvillä näytöillä.

Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

300 e, oppisopimuksella opiskelevalle maksuton.