selaa koulutuksia
Perustutkinto

Hirsirakentaminen ja korjausrakentaminen, Rakennusalan perustutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
24.8.2020 - 27.5.2021
opiskelun laajuus
30 osaamispistettä
haku alkaa
30.1.2020
haku päättyy
31.7.2020

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja -taidot perinteisen hirsirakentamisen ja rakennuspaikalla tapahtuvan hirsiveiston, salvosten, tapitusten ja hirsirakennuksen korjauksen eri menetelmistä.

Suoritettava tutkinto:
Rakennusalan perustutkinnon osat
Hirsirakentaminen 15 osp
Korjausrakentaminen 15 osp

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Hirsirakentaminen


Koulutuksessa opit turvallisen hirsirakentamisen, ja hirsikorjausrakentamisen perusteet, materiaalit ja raaka-aineet. Opit käyttämään oikeaoppisesti alalle tyypillisiä työvälineitä ja tekniikoita. Osaat tehdä menekkilaskelmia, sekä suunnitella työtehtävät ja työjärjestyksen optimaalisesti. Opit hirren veiston perusteet ja pystyt valmistamaan hirsikehikoita, tai korjaamaan niitä.

Rakentamisesta kiinnostuneet, tai rakennusalalla toimineet henkilöt, jotka haluavat laajentaa osaamistaan perinteiseen hirsirakentamiseen ja suorittaa rakennusalan perustutkinnosta hirsirakentamisen tutkinnonosan, ja/tai korjausrakentamisen tutkinnon osan.

Koulutuksessa opit:
• Hirsirakentamisen perusteet
• Materiaalit ja raaka-aineen hankinta
• Työvälineet ja huolto
• Työturvallisuus hirsirakentamisessa
• Hirsirakentamisen tekniikka
• Korjausrakentamisen tekniikka
• Korjausrakentamisen purku-, tuki- ja suojaustyöt
• Oikaisuvalut ja tasoitukset
• Työskentelyjärjestys
• Hirsirakennuksen rakenneosat ja mitoitus
• Hirrenveisto
• Hirrenveiston viimeistelytyöt
• Merkitseminen ja numerointi
• Hirsirakennuksen pystytys
• Työturvallisuuskortti koulutus


Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaaminen osoitetaan työpaikalla tapahtuvalla näytöllä, mitä voidaan täydentää oppilaitosolosuhteissa. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

145 opiskelijatyöpäivää