selaa koulutuksia
Ammattitutkinto

Vuorovaikutus ja kommunikointi, kehitysvamma-alan ammattitutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
21.9.2020 - 25.1.2021
opiskelun laajuus
30 osaamispistettä
haku alkaa
15.4.2020
haku päättyy
31.8.2020

Kuvaus

Tutkinnonosa antaa valmiuksia kasvattaa osaamista vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin taidoissa kehitysvammaisen kanssa. Opitaan tuntemaan puheen ja kielenkehityksen erityisvaikeuksia sekä käyttämään erilaisia kommunikaatiomenetelmiä. Syvennetään ymmärrystä aistien merkityksestä kehitysvammaisen vuorovaikutuksen tukemisessa ja opitaan luomaan toimivia kommunikaatioympäristöjä.

Tutkinnon osan suorittanut osaa arvioida asiakkaan kommunikoinnin tarpeen sekä tukea ja vahvistaa erilaisia vuorovaikutustilanteita. Koulutus antaa valmiuksia vuorovaikutuksen ja kommunikaation monipuolisten menetelmien käyttöön asiakastilanteissa.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on tarkoitettu kehitysvammaisten ja/tai muuta erityistä tukea tarvitsevien parissa työskenteleville henkilöille, joilla on sosiaali- ja/tai terveysalan ammatillinen peruskoulutus tai vastaava tietotaito sekä työkokemusta alalta.

Koulutuksessa opit
• vuorovaikutus ja kommunikoinnin kehitysvaiheiden huomioon ottaminen -fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kielellinen kehitys
• vammojen ja sairauksien vaikutus kommunikaatioon
• vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukeminen - AAC - selkokieli, olemuskieli, eleet, ilmeet, kuvakommunikaatiot
• viittomakielen alkeet ja tukiviittomat
• opintokäynnit

Koulutus toteutetaan omaehtoisena tai oppisopimuksella, lähi-, etä- ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tavoitteita ja tutkinnon osan suorittamista.
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä. Ammattitaidon osoittamisessa on keskeistä, että opiskelijan työskentelyssä tulee esille osaaminen kehitysvammaisen henkilön yksilöllisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin edistämisestä ja tukemisesta. Näytössä opiskelija käyttää tarkoituksenmukaisia menetelmiä kehitysvammaisen henkilön yksilöllisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukena. Ammattitaidon osoittamisessa on keskeistä osallisuus- ja kansalaisuusajattelun ymmärtäminen ja sen näkyminen opiskelijan työskentelyssä.

150 e. Oppisopimuskoulutuksena maksuton.