selaa koulutuksia
Perustutkinto

Ammattialan työtehtävissä toimiminen

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun laajuus
15 osaamispistettä
haku alkaa
5.1.2024
haku päättyy
31.12.2024

Kuvaus

Koulutuksen laajuus on 15 osaamispistettä ja sen kesto on noin 3 kuukautta. Koulutuksen sisältö määräytyy opiskelijalle laadittavan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen aikana suoritetaan POKEn paikallinen ammatillinen valinnainen perustutkinnon osa: Ammattialan työtehtävissä toimiminen, laajuus 15 osp.

Koulutuksen järjestyspaikkakunta ja osoite : Äänekoski, Viitasaari, Saarijärvi, Laukaa POKEn tarjonnan mukaan.

Opinnot voi suorittaa omaehtoisena, työttömyysetuudella tai oppisopimuksella. Koulutusta järjestetään myös työvoimakoulutuksena, siihen hakeudutaan te-toimiston kautta.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Henkilöt, jotka ovat suorittaneet ammatillisen tutkinnon, mutta alan työtehtäviin työllistyminen vaatii ammatillisen osaamisen päivittämistä ja ohjattua työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Osaamisen päivittämisen tarve tulee olla perusteltua ja koulutukseen valinnasta päätettäessä otetaan huomioon hakijan aikaisempi koulutushistoria.

Ammattialan työtehtävissä toimiminen -koulutuksen avulla voit vahvistaa osaamistasi, mikäli olet suorittanut ammatillisen tutkinnon ja tarvitset työllistymisen tueksi osaamisen päivittämistä ja ohjattua työpaikalla järjestettävää koulutusta. Opiskelijat henkilökohtaistetaan ja heille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma HOKS.

Koulutukseen on jatkuva haku ja aloittaminen on mahdollista vuoden 2021 aikana nonstop-tyyppisesti.

Koulutuksen sisältö:
1) Orientaatio
Aikaisemman osaamisen kartoittaminen
Tietojärjestelmiin perehdyttäminen ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
Urasuunnittelu ja työnhakuvalmennus

2) Tutkintokoulutus
Ammatilliset opinnot henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (lähi-, etä- ja verkko-opiskelu tarpeen mukaan)
Mahdollisuus suorittaa työllistymistä tukevia korttikoulutuksia (max. 2 kpl)
Työpaikalla järjestettävä koulutus

Tutkinnon osan edellyttämä ammattitaito ja osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon ja osaamisen. Tarvittaessa näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää muulla osaamisen arvioinnilla.

Lisätietoja: Pirkko Pinola, POKEn Hakijapalveluiden opinto-ohjaaja , pirkko.pinola@poke.fi, puh. 040 567 3205

Koulutus ja näyttö ovat opiskelijallle maksuttomia.

Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan n. 3 kk