selaa koulutuksia
Erikoisammattitutkinto

Henkilöstön osaamisen kehittäminen, liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon osa

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
opiskelun ajankohta
19.8.2021 - 31.3.2022
opiskelun laajuus
60 osaamispistettä
haku alkaa
25.5.2020
haku päättyy
1.8.2021

Kuvaus

Henkilöstön osaamisen kehittämisen koulutus on Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon henkilöstöhallinnon osaamisalan valinnainen tutkinnon osa. Koulutuksen voi suorittaa joko erillisenä kokonaisuutena tai osana Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suoritusta.

Suoritettava tutkinto:

Henkilöstön osaamisen kehittäminen –tutkinnon osa

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on liiketoiminnan erikoisammattitutkinto?

Henkilöstön osaamisen kehittäminen -tutkinnon osan koulutuksen tavoitteena on oppia arvioimaan, suunnittelemaan ja kehittämään henkilöstön osaamista. Kehittämisessä hyödynnetään osaamiseen liittyviä mittareita raportteja ja tunnuslukuja.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtäviin kuuluu henkilöstön osaamisen seuraaminen ja sen kehittämisen. Koulutus soveltuu hyvin esimiehille, HR-asiantuntijoille ja muille koulutuksen ja osaamisen asiantuntijoille.

Koulutuksessa opit:
● arvioimaan ja mittaamaan henkilöstön osaamista
● hyödyntämään suorituskykyyn ja osaamisen tasoon liittyviä raportteja ja tunnuslukuja
● asettamaan tavoitteita osaamisen kehittämiselle
● valitsemaan vaihtoehtoisia osaamisen kehittämistapoja
● osallistuman kehittämisohjelmien toimeenpanoon
● osallistumaan kehittämissuunnitelmien laatimiseen
● arvioimaan kehittämistoimien vaikuttavuutta

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon sisältöön voit tutustua osoitteessa: https://eperusteet.opintopolku.fi

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Tutkinnon osa suoritetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta oppisopimuksella.

Oppisopimuksella opiskelevalle maksuton. Ilman oppisopimusta 150 euroa.

Osatutkinnon suorittaminen vie n 6 kuukautta. Koko erikoisammattitutkinnon suorittaminen noin 1,5 vuotta. Tarkempi opintojen laajuus ja kesto määräytyvät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.