selaa koulutuksia
Perustutkinto

Maaseutuyrittäjä - Maatalousalan perustutkinto, raskaskoneosaaja

järjestämispaikkakunta
Saarijärvi
opiskelun ajankohta
7.3.2023 - 21.2.2025
opiskelun laajuus
180 osaamispistettä
haku alkaa
9.2.2023
haku päättyy
30.3.2023

Kuvaus

TULEVAISUUS RASKASKONEALALLA!

Metsä-, maatalous- sekä logistiikka-alan kunnossapidon tarpeisiin on kehitetty Biotar-hankkeen avulla koulutusmalli maatalousteknologian osaamisalan tutkinnon perusteisiin nojautuen, joka vastaa em. toimialueiden (raskaskoneala) työntekijätarpeisiin. Raskaskonealan koulutus on mahdollista POKEssa alkavassa Maatalousalan perustutkinnossa, maatalousteknologian osaamisalalla.

Haluatko alalle, jossa on työvoimatarve, työt monipuolisia ja jossa pääset kehittymään koko ajan tekniikan kehittymisen mukana? Yrityksillä on kasvava pula työntekijöistä Keski-Suomessa. Kasvava bioliiketoiminta on lisännyt tarvetta huomattavan paljon eri konekaluston käyttöä ja samalla myös niiden huolto- ja kunnossapitovaatimukset ovat kasvaneet.

Koulutuksen rakenne pohjautuu maatalousalan perustutkinnon maatalousteknologian osaamisalan sisältöihin. Maataloudessa käytetään tänä päivänä hyvin monipuolisesti erilaista kalustoa, jonka läpikäymisellä saadaan hyvä pohja raskaskonealan työtehtäviin. Opintosisältöihin on valittu tutkinnonosia, jotka palvelevat työelämän tarvetta. Uusittu valtakunnallinen opetussuunnitelma mahdollistaa työelämälähtöisen kokonaisuuden muodostamisen raskaskonealan tarpeisiin.

Luonnonvara-alaan liittyvässä oppimisympäristössä on erinomaiset mahdollisuudet kouluttautua raskaskonealalle, koska on käytettävissä perusopetuksessa jo maatalous-, metsä- sekä kuorma-autokalustoa. Opetuksessa tutustutaan tekniikan lisäksi koneiden käyttöön, jotta pystytään tunnistamaan kunnossa olevan ja viallisen koneen toiminnan ero.

Oppilaitoksen sisäisen yhteistyön avulla opetukseen saadaan kaikki olennaiset osa-alueet koulutettua nykyaikaisilla menetelmillä ja laitteilla. BIOTAR-Investointi-hankkeen avulla hankittua hydrauliikka- pneumatiikka- ja sähköautomaatio-oppimisympäristö on olennainen osa opetuksen pohjaa.
Raskaskone-koulutuksen perusta on koneiden käytön opettelun lisäksi teknilliset perusasiat jotka ovat:

• Hydrauliikka
• Pneumatiikka
• Sähkö- ja automaatio
• Mekaniikka
• Vianetsintä ja tiedonhaku
• Koneiden ja laitteiden käyttötaito

Yritysyhteistyön kautta eri yrityksistä saadaan kalustoa tutustuttavaksi sekä kunnostettavaksi koulutuksen aikana, mikä takaa perusasioiden oppimisen ennen työpaikoilla tapahtuvaa oppimista.
Yritysyhteistyön kautta toteutetaan tietyt haastavat tekniset asiat yrityksissä. Tällaisia ovat mm. jarrutyöt.

Tule kouluttautumaan alalle, jossa arki ei tylsistytä.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Mikä on raskaskoneosaaja?

Raskaskoneosaaja on raskaan kaluston huollon ammattilainen. Hän kykenee huoltamaan ja korjaamaan kalustoa, jossa on hydrauliikkaa, mekaniikkaa, sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa tai jonka huolto vaatii monipuolisia koneiden ja metallin käsittelytaitoja. Ammattilainen, joka uskaltaa ja tietää tarttua isommankin koneen ongelmiin. Ammatissa edellytetään myös hyviä tietoteknisiä valmiuksia, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä kokonaisvaltaista vastuullista työotetta.
Perustutkintotasolta raskaskonealalle on ollut koulutusväyliä vähän tarjolla, mutta nyt biotalouden pyörteissä POKE on lähtenyt toteuttamaan työelämän tarpeista lähtevää koulutusta.

Meillä raskaskoneosaajaksi on mahdollista päästä maatalousalan perustutkinnon maatalousteknologian osaamisalan kautta. Olemme koonneet maatalousalan perustutkintoon sellaisen opetuskokonaisuuden, jossa edellä mainitut osa-alueet käydään läpi. Henkilökohtaistamisessa huomioidaan, mitä osaamistavoitteita pitää painottaa. Tiiviiden koulutusjaksojen jälkeen toteutetaan työelämän kanssa työssäoppimisjaksot. Niiden aikana opitaan lisää sitä tietoa, jota vain työelämä voi tarjota.
Tarvaalaan on rakennettu opetusta varten oppimisympäristö ForesTori, jossa raskaan kaluston huolto- ja korjauskoulutus voidaan toteuttaa monipuolisesti uudenaikaisissa tiloissa. Yhteistyötä tehdään koko POKEn sisällä niin, että kaikki ammatissa tarvittavat teknologiat tulevat tutuiksi.

Suoritettava tutkinto: Maatalousalan perustutkinto, maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä

Koulutus on tarkoitettu raskaskonealalle haluaville henkilöille, joilla on mahdollisesti työkokemusta tai koulutusta tekniikan alalla. Koulutuksessa on mahdollisuus aloittaa myös alkeista, jos on päättänyt haluavansa alalle. Kokemus tekniikasta ja koneiden käytöstä eri aloilta mm. kone-, metalli-, sähkö-, maatalous-, metsä- tai logistiikka-alalta edistävät myös koulutuksessa etenemistä. Olemassa oleva C-ajolupa on eduksi alalle työllistymisessä.

Koulutuksessa opit:

- Korjaus- ja huoltotoiminnan perusasiat, työturvallisuus, mekaaniset laitteet, rakenne, ohjeiden käyttö, työjärjestys, siisteys - perusasiat onnistuneelle huolto- ja korjaustoiminnalle
- Toiminta maatalousalalla (tutkinnon perusteissa oleva asia - sisältää maatalousympäristön koneiden ja laitteiden käyttö, myös metsäkalustoa)
- Maatalouskoneiden ja -laitteiden käyttäminen, huoltaminen ja korjaaminen (hydrauliikka, moottoritekniikka, voimansiirrot, sähkötekniikka ja elektroniikka, diagnosointi - sisällöissä käydään laajasti mobiilikaluston tekniikkaa)
- Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen - laajentaa erilaisiin laitteisiin liittyvää osaamista
- Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen (metallityöt, hitsaaminen, laajennus erilaisiin koneisiin ja laitteisiin)
- Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (raskaskonekorjaus, puutavaranosturit, metsäkonekalusto, kuorma-auton alusta tai päällirakenteet)
- Yrittäjyys laajasti - yrittäjyys, kannattavauus ja muut kannattavan toiminnan perusteet
- Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta (autoalan tai kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto)
- Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (metalliala, logistiikka)
- Tutkinto on mahdollista suorittaa ilman valmistavaa koulutusta

Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti on tarvetta uusille raskaskonealan osaajille. Haluatko olla tienraivaajana ja lähteä toteuttamaan osaltasi uutta työelämälähtöistä koulutusta?

Voit muodostaa valinnaisista tutkinnon osista itsellesi sopivan opiskelupolun raskaan kaluston erilaisista huolto- ja korjaamoyrityksissä. Tutkintoon ja sen koko sisältään voit tutustua osoitteessa:
https://eperusteet.opintopolku.fi. Tutkinnon kokonaislaajuus on 180 osp, josta ammatillisia tutkinnon osia on 145 osp ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osp.

Koulutus toteutetaan pääosin lähiopetuksena ja työpaikalla järjestettävänä koulutuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa. Kartoituksen pohjalta jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelm (HOKS). Maatalousalan perustutkinto suoritetaan osallistujan itse suunnittelemilla näytöillä omalla työpaikalla. Kysy myös opiskelumahdollisuutta työttömyysetuudella tai oppisopimuksella.

Koulutus on maksuton. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada Kelan opintotuki.

Perusväylä:
Jos sinulta puuttuu toisen asteen tutkinto, opiskelet normaaliväylällä. Opinnot kestävät silloin 2,5 - 3 vuotta yksilöllisen opinpolun mukaan.