selaa koulutuksia
Erikoisammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto

järjestämispaikkakunta
Äänekoski
haku alkaa
20.1.2022
haku päättyy
31.12.2022

Kuvaus

Haluatko lisätä osaamistasi puhtauspalvelualan, kotityöpalvelujen tai kiinteistönhoidon esimiehenä? Tämä koulutus antaa valmiuksia vastuualueesi palvelutuotannon suunnitteluun ja johtamiseen, palveluprosessien ja asiakkuuksien kehittämiseen, kannattavaan toimintaan sekä esimiehenä toimimiseen. Valinnaisten tutkinnon osien avulla voit syventää osaamistasi esimerkiksi ekotehokkuuden johtamisessa, monipalvelujen johtamisessa tai kiinteistöjen toimivuuden ja toimintakunnon arvioinnissa.

hae koulutukseen

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutus sopii henkilöille, jotka haluavat kehittää valmiuksiaan toimia esimies- ja asiantuntijatehtävissä puhtaus-, kotityöpalvelu- tai kiinteistönhoidon alalla. Koulutus soveltuu myös pitkään alalla toimineille, jotka haluavat kehittää organisaationsa toimintaa monipalvelujen tuottamisessa.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (150 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (30 osp).

Pakolliset tutkinnon osat:
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen suunnitteleminen ja johtaminen 75 osp
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen henkilöstön ja osaamisen johtaminen 75 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi):
• Ekotehokkuuden johtaminen
• Kiinteistön toimivuuden ja toimintakunnon arviointi
• Monipalvelujen johtaminen
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen kehittäminen
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen mitoittaminen ja myynti

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoon voi sisällyttää ammatillisen
tutkinnon osan tai osia ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta vähintään
30 osaamispisteen laajuisesti.

Tutkintoon ja sen koko sisältöön voit tutustua tästä

Toteutus
Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja verkko-opetuksena. Osallistujan osaaminen kartoitetaan koulutuksen alkaessa ja tämän pohjalta jokaiselle opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen oppimispolku kohti tutkinnon suorittamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytöissä toimimalla esimiehenä sekä suunnittelemalla ja johtamalla puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottamista omalla vastuualueellaan.

350 e/ oppisopimuksella maksuton