Äänekosken ammatillisen koulutuksen Kuntayhtymän valtuuston kokous

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Äänekosken yksikössä, Piilolantie 17, Äänekoski perjantaina 13.12.2019 klo 13.00 alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään näh­tävänä toimis­tossa 2.1.2020 virka-aikana.

Esityslista ja pöytäkirja ovat nähtävissä myös sivulla www.poke.fi

Marko Tuhkanen

kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja

Haemme opintosihteeriä Äänekoskelle Piilolaan

Haemme opintosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tehtävänä on opiskelijavalintoihin ja koulutusten käynnistämiseen liittyvien asioiden valmistelu (oppisopimus-, työvoima- ja jatkuvan haun koulutukset), oppisopimusten käsittely, muutosten käsittely, viranhaltijapäätösten valmistelu, opiskelijahallinto-ohjelman tiedonhallinta sekä tiedon ylläpito ja päivittäminen, opintojen edistymisen seuranta sekä opiskeluun liittyvien asiakirjojen laadinta. Työ sisältää myös opiskelijoiden ja yksikön henkilökunnan jäsenten neuvontaa oppisopimus-, työvoima- ja jatkuvan haun koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Tehtävä edellyttää vähintään soveltuvaa ammatillista perustutkintoa ja perehtyneisyyttä ammatillisen koulutuksen järjestämiseen. Tehtävässä vaaditaan hyvää tietoteknistä osaamista sekä kykyä oppia uutta. Käytössä olevan opiskelijahallinto-ohjelman (Primus) ja Office365- ympäristön tuntemus ja käyttötaito katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta ja oman työn suunnittelua, tiedonhakutaitoja, joustavuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa sekä täsmällisyyttä ja huolellisuutta. Tehtävässä palvellaan sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita ja tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä viestintätaitoja niin kasvotusten kuin sähköisessäkin viestinnässä.

Palkkaus on KVTESin mukainen. Tehtävä alkaa sopimuksen mukaan.

Käytämme 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antavat

koulutusjohtaja Hannu Pönkä
puh. 0400 549 288
hannu.ponka(at)poke.fi ja

opiskelijahuollon koordinaattori Kimmo Raitio
puh. 040 4859 799
kimmo.raitio(at)poke.fi

Hakemukset ja CV pyydetään toimittamaan 16.12.2019 klo 12 mennessä osoitteella:

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
PL 41, Piilolantie 17, 44101 Äänekoski

tai sähköpostitse toimisto(at)poke.fi

Avoimet ovet 2019

Kolmannen kerran valtakunnallisena teknologiatiistaina järjestetty Avoimet ovet -tapahtuma keräsi suuren joukon ysiluokkalaisia ja muita ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneita Poken Piilolan ja Opinahjon toimipisteisiin.

Kaikki Poken alat esittäytyivät ja mukana oli yritysyhteistyökumppaneita. Piilolassa esittäytyivät:

 • tekniikka
 • tietotekniikka
 • logistiikka
 • ravintola- ja catering -ala
 • hiusala
 • Saarijärven Tarvaalan metsä- ja raskaskoneala.

Teknologiatiistain hengessä tekniikan aloilla vierailivat ja toimintaansa esittelivät mm. Valtra, OnSteel, Würth, Grohe, Käyttöauto ja Metsä-group.

Opinahjossa esittäytyivät:

 • sosiaali- ja terveysala
 • kasvatus- ja ohjausala
 • kaupan ja hallinnon ala
 • Viitasaaren toimipisteen ravintola- ja catering-ala ja logistiikka
 • Saarijärven Tarvaalan toimipisteen eläintenhoito, maatalous ja ympäristöala.

Mukana Opinahjon päivässä olivat kaupan alan yhteistyökumppanit kuten mm. Keskimaa, S-ryhmä, Äänekosken Yrittäjät ja Lidl.

Kuvia Piilolasta

Kuvia Opinahjosta

Kuin Tinder ja LinkedIn yhdessä – Duuni Keski-Suomessa opiskelijat ja työnantajat kohtaavat!

Duuni Keski-Suomi yhdistää kolmen keskisuomalaisen koulutuksenjärjestäjän opiskelijat sekä työelämän uudella ja helpolla tavalla. Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK), Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) opiskelijat löytävät nyt työharjoittelupaikkansa samasta palvelusta.

Duuni Keski-Suomi on helppokäyttöinen sähköinen palvelu opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamiseen harjoittelu-, opinnäytetyö-, projektityö- ja työpaikkojen tiimoilta. Palvelu on maksuton ja siihen pääsevät kirjautumaan JAMKin, Gradian ja Poken opiskelijat. Myös yrityksille palveluun kirjautuminen ja työpaikkojen ilmoittaminen on maksutonta.

Palvelun avulla oppilaitokset haluavat keskittää työpaikat ja osaajat samaan paikkaan.

Duuni Keski-Suomi mahdollistaa entistä paremmin opiskelijan ja työnantajan kohtaamisen, kun kaikki avoimet paikat ja työnhakijat löytyvät jatkossa samasta palvelusta, kertoo suunnittelija Outi Laitinen JAMKin opiskelijaviestinnästä.

Oppilaitosyhteistyö on parhaimmillaan ennakoivaa rekrytointia, jolla voidaan varmistaa osaavan työvoiman saatavuutta myös tulevaisuudessa sekä rakentaa positiivista työnantajamielikuvaa opiskelijoille. Haluamme auttaa työnantajia kehittämään oppilaitosyhteistyötään ja löytämään uudenlaisia mahdollisuuksia opiskelijoiden tavoittamiseksi ja hyödyntämiseksi, täydentää Gradian asiakkuuspäällikkö Petra Leppäharju-Lipitsä.

Opiskelija voi laatia palveluun oman profiilinsa ja kertoa osaamisistaan. Työnantajat puolestaan voivat tuoda sovellukseen avoimia työpaikkailmoituksia, joissa määrittelevät tehtävään sopivan hakijan. Palvelun avulla yritykset voivat myös etsiä kykyjä opiskelijoiden keskuudesta. Taustalla oleva tekoäly osaa myös automaattisesti ehdottaa tehtävään sopivimpia opiskelijoita paikkaa hakeneiden joukosta.

Duuni Keski-Suomi ei ole pelkästään rekrytointikanava, vaan sen avulla opetellaan nykyaikaista työnhakua, pohditaan omia taitoja, sekä harjoitellaan oman osaamisen markkinointia, tiivistää kouluttaja Minna Takalo-Eskola Pokelta.

Palvelu on ollut Gradialla ja Pokella pilottimuotoisesti käytössä jo yli vuoden verran osana Sujuvat työnhakumarkkinat –hanketta, joten se on osalle opiskelijoista jo entuudestaan tuttu.

Duuni Keski-Suomi löytyy osoitteesta duunikeskisuomi.fi. Palvelun toteuttaa Tiitus Group Oy.

Lisätietoja
Outi Laitinen, suunnittelija
outi.laitinen(at)jamk.fi
p. 040 641 6370
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Minna Takalo-Eskola, kouluttaja
minna.takalo-eskola(at)poke.fi
p. 040 6326 327
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Petra Leppäharju-Lipitsä, asiakkuuspäällikkö
Petra.leppaharju-lipitsa@gradia.fi
p. 040 341 6364
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Myydään oppilastyönä rakennettu omakotitalo

Myydään oppilastyönä rakennettu omakotitalo kauniilta ja rauhalliselta paikalta läheltä Laukaan keskustaa. Tontilta on kaunis näkymä Saraavedelle.

Tarkemmat tiedot:

 • Kuunkuja 1, Laukaa
 • Talotyyppi; 3 h + tupakeittiö ja sauna
 • Huoneisto-ala 119 m2
 • Kerrosala 134 m2
 • Talo sijaitsee 1362m2 vuokratontilla
 • Vuokra-aika 16.1.2018 – 31.1.2068
 • Lämmitys; vesikiertoinen lattialämmitys
 • Niben vesi-ilmalämpöpumppu

Lisätietoja antaa

Vastaava opettaja Jussi Sorvari
Puh. 040 913 5886
jussi.sorvari(at)poke.fi

Pohjoisen Keski-Suomen kuntien yritykset ja julkinen sektori ovat enimmäkseen tyytyväisiä Pokeen työpaikalla tapahtuvan opiskelun yhteistyökumppanina. 72 prosenttia vastaajista pitää opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajien välistä yhteistyötä hyvänä. 67 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että näyttöjen järjestäminen ja laatu vastaa heidän odotuksiaan. 65 prosenttia työpaikkaohjaajista koki, että perehdytys ohjaamiseen vastaa heidän odotuksiaan. Myös kommunikointiin oltiin tyytyväisiä: 75 prosenttia oli sitä mieltä, että palautteenanto- ja saanti vastasi odotuksia. Muun muassa nämä tiedot selviävät juuri valmistuneesta sidosryhmäkyselystä, jonka Mikko Kesä Oy teki Pokelle.

Kysely tehtiin 4.9.-2.10. 2019 ja siinä kysyttiin Poken työpaikoilla tapahtuvan opiskelun työnohjaajina toimineiden kokemuksia ja kehitysehdotuksia yhteistyön parantamiseksi. Vastausprosentti oli 58 ja kokonaisia vastauksia saatiin 457 kappaletta.

Vastaajista 37 prosenttia oli yrittäjiä, 5 prosenttia ylintä johtoa, 9 prosenttia keskijohtoa, 19 prosenttia työnjohtoa ja 29 prosenttia työntekijöitä. Suurin osa vastaajista eli 72 prosenttia työskenteli yrityksissä, 24 prosenttia julkisella sektorilla, kuten kunnissa, ja loput kolmannella sektorilla.

Poken toimintaan ollaan tyytyväisiä

Työpaikkaohjaajat antoivat myös hyviä kehittämisehdotuksia. Ehdotuksia kertoi 86 vastaajaa, mikä on 19 prosenttia kaikista vastaajista. Näistä vajaa puolet toivoi aktiivisempaa yhteydenpitoa eri kanavien kautta. He toivoivat enemmän yhteydenpitoa oppilaitoksen erityisesti harjoittelun alussa. Ratkaisuksi ehdotettiin muun muassa kattavaa infopakettia. Myös perehdytyskoulutuksia toivottiin. Pokella järjestetään säännöllisesti työpaikkaohjaajakoulutuksia. Kysely ei kerro sitä, ovatko vastaajat osallistuneet näihin koulutuksiin. Kymmenisen prosenttia 86 vastaajasta toivoi selkeämpää roolijakoa ja ohjeistusta näyttöihin. Samoin kymmenisen prosenttia toivoi, että opiskelijat olisivat paremmin perillä työssäoppimisesta ja omasta vastuustaan.

Kuitenkin kaikista vastaajista 86 prosenttia oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä opiskelijoiden toimintaan, valmiuksiin ja osaamiseen ennen kuin nämä siirtyvät työpaikalla järjestettävään koulutukseen. 73 prosenttia oli myös sitä mieltä, että kumppanuus Poken kanssa on asiakaslähtöistä ja että Poke kouluttaa alueen tarpeisiin sopivia ammattilaisia. Jopa 80 prosenttia oli sitä mieltä, että Pokella on alueella vahva asema osaamisen kehittäjänä.

Vastaajat olivat sitä mieltä, että ammatillisen koulutuksen uudistus on merkittävä asia työelämälle: 74 piti sitä erittäin merkittävänä tai merkittävänä. Poken on onnistunut siinä hyvin: 70 prosenttia arvioi, että Poke on onnistunut hyvin tai erittäin hyvin. Kaiken kaikkiaan Poken toimintaan yleisesti tyytyväisiä 75 prosenttia.

Vastaajat saivat antaa myös vapaasti palautetta ja kommentteja Poken toiminnasta. Kommentteja antoi 62 vastaajaa, mikä oli 14 prosenttia kaikista vastaajista. Näistä 62 vastaajasta vajaa puolet kommentoi opetusta. Toivottiin, että se olisi käytännöllistä ja työtehtäviin tähtäävää. Toisaalta toivottiin enemmän teoriatietoa ja perusasioiden osaamista ennen kuin tullaan oppimaan työpaikoille. Lisäksi toivottiin, että Opiskelijoiden kanssa käydään läpi enemmän työelämäsääntöjä ja harjoittelupaikan hakemista.

14 vastaajaa kommentoi opiskelijoihin liittyviä asioita muun muassa seuraavasti: Opiskelija-aines pitäisi seuloa kunnolla, jotta alalle opiskelevat ovat alalle sopivia. Opiskelijoilta toivottiin myös parempaa asennoitumista opiskelua sekä työpaikkaa kohtaan.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät arvioivat nyt tulevaisuuden näkymänsä myönteisempänä kuin viisi vuotta sitten. Keskeisinä syinä tähän ovat vuoden 2018 alussa voimaan tullut ammatillisen koulutuksen uudistus ja Suomen talouden suotuisa kehitys.

– Uudistus antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet vastata yhä moninaisempiin työelämä- ja opiskelija-asiakkaiden tarpeisiin, sanoo johtava asiantuntija Satu Ågren Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEsta.

Ågrenin mukaan toimeenpanoa ovat vaikeuttaneet merkittävästi viime vuosina toteutetut yli 300 miljoonan euron rahoitusleikkaukset ja samanaikaisesti kasvaneet opiskelijamäärät.

Suunta on viimein kääntymässä, kun Antti Rinteen hallitus on luvannut kasvattaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Suurin osa rahoituksesta on kuitenkin kertaluonteista ja useisiin hakuihin perustuvaa. Perusrahoitusta tulisi kasvattaa tuntuvasti, sillä lisärahoitus ei riitä kattamaan yleisestä kustannustason noususta aiheutuvia menoja ja koulutuksen järjestäjien velvoitteita. Esimerkiksi yksilöllisten opintopolkujen laatiminen opiskelijalle vaatii enemmän resursseja kuin ryhmämuotoinen opetus. Monella järjestäjällä on myös toimitilojen korjaus- ja uudisrakentamistarpeita.

– Tämä tarkoittaa, että koulutuksen järjestäjien taloudellinen epävarmuus jatkuu myös tulevina vuosina, toteaa Ågren.

Rahoitusjärjestelmän toimivuus arvioitava

Koulutuksen järjestäjät pitävät uutta, kokonaisuudessaan vuonna 2022 voimaan tulevaa rahoitusjärjestelmää perusperiaatteiltaan hyvänä. Parhaiten rahoitusmallin katsotaan tehostavan opintojen suorittamista ja koulutuksen toteuttamista työelämän kysyntää vastaavaksi.

Ågrenin mukaan rahoitusjärjestelmän ennakoimattomuus kuitenkin hankaloittaa toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä.

– Rahoitusjärjestelmän toimivuus tulee arvioida, kun sen käytöstä on enemmän kokemusta.

Jatkuva oppiminen luo kysyntää

Ammatillinen koulutus on keskeisessä roolissa, kun ratkaistaan muun muassa väestön ikääntymisestä, teknologisesta kehityksestä sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta aiheutuvia osaaja- ja osaamistarpeita. Jatkuvan oppimisen tarve kasvaa ja luo kysyntää uudenlaisille koulutustuotteille ja -palveluille. Koulutuksen järjestäjistä 84 prosenttia arvioi, että tutkinnon osaan tai osiin johtavan koulutuksen osuus kasvaa lähivuosina.

Koulutuksen järjestäjät odottavat työelämäyhteistyön vahvistuvan ja monipuolistuvan monin tavoin. Useampi kuin kolme neljästä arvioi oppisopimuksen sekä kumppanuussopimusten merkityksen työelämäyhteistyössä kasvavan.

– Työelämän ja koulutuksen jatkuva vuoropuhelu synnyttää molempia osapuolia hyödyttävää ja kehittävää vastavuoroista kumppanuutta.

Ammattiosaamisen barometri

Tiedot käyvät ilmi AMKEn toteuttamasta Ammattiosaamisen barometristä, johon vastasi elo-syyskuussa 69 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. AMKEn 84 jäsentä kouluttaa 96 prosenttia ammattiin opiskelevista nuorista ja aikuisista.

 

Lisätiedot:

Satu Ågren, johtava asiantuntija, AMKE ry

satu.agren(at)amke.fi

Oppikokin perinteinen joulubuffee

Joulubuffee on tarjolla keskiviikkona ja torstaina 11.-12.12.2019 klo 11-13. Hinta 33€/henkilö.

Katso Joulubuffeen lista täältä.

Opetusravintola Oppikokki ja myymälä Kokinpuoti sijaitsevat Äänekoskella Piilolassa, Piilolantie 17.

Ravintola on avoinna koulupäivisin klo 11-13 ja myymälä klo 13.15-13.45. Katso ruokalista täältä.

Tervetuloa herkuttelemaan!

Taitaja9 -paikalliskilpailut järjestettiin Pokella Äänekoskella Piilolassa ja Viitasaaren yksikössä torstaina 7.11.2019. Kilpailuissa kilpailivat alueen 7.-9.-luokkalaisten peruskoululaisten kolmihenkiset Taitaja-joukkueet. Jatkoon Taitaja9-aluekilpailuihin pääsee kolme parasta joukkuetta Äänekoskelta ja Viitasaarelta. Aluekilpailut järjestetään Jyväskylässä Sepän kauppakeskuksessa 16.1.2020.

Äänekosken Piilolan Taitaja9-paikalliskilpailujen tulokset

Pokella Piilolassa Taitaja9 -paikalliskilpailuissa Äänekosken koulunmäen yhtenäiskoulun joukkueet veivät tänä vuonna kolmoisvoiton.
Äänekosken tuloslista täällä

Voittajajoukkue
Friends Without Benefits

 • Jimi Issakainen
 • Bettiina Henrikson
 • Topi Ranta-Nilkku

2. sija
ESA

 • Emmi Saastamoinen
 • Samu Huttunen
 • Atte Niskanen

3. sija
Jasun Mussukat

 • Jasmin Hakonen
 • Henri Huuskonen
 • Pietu Pietiläinen

Viitasaaren Taitaja9-paikalliskilpailujen tulokset

Voittajat
Kinnulan keskuskoulun joukkue Sepät

 • Joonatan Kinnunen
 • Konsta Lindholm
 • Aaro Vasalampi

2. sija
Haapaniemen koulun joukkue Lumiukot

 • Tiia Rajalin
 • Suvi Komu
 • Hanna Sorsa

3. sija
Laaksolan koulun joukkue Välkyt

 • Tuomas Karjalainen
 • Maija Jukkala
 • Niina Pohjonen

Onnea voittajille!

Lue lisää Taitaja9-kilpailuista.

Taitaja9 -voittajat Äänekoski 2019
Taitaja9-kilpailujen ravintola- ja catering-alan tehtävä
Taitaja9 -kilpailut ravintola- ja catering-alan tehtävä
Taitaja9 -kilpailut kone- ja tuotantotekniikan tehtävä
Taitaja9-tunnelmaa
Sähkö- ja automaatioalan tehtävä

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä joutuu tekemään tänä syksynä 500 000 euron lisätalousarvion, koska Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa aloitti tänä syksynä ennätysmäärä uusia opiskelijoita. Ensisijaisia hakijoita kevään yhteishaussa oli 35 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Lisäksi lyhytkestoisia oppisopimuksia on tänä vuonna tehty kaksi kertaa enemmän kuin vuosi sitten.

Viime vuoden alusta voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi muutti rahoitusta muun muassa niin, että tämän vuoden opiskelijakertymästä saadaan rahat vasta kahden vuoden kuluttua. Esimerkiksi tämän vuoden rahoitukseen on vaikuttanut vuoden 2017 tulos, jolloin opiskelijoita oli vähemmän. Ensi vuoden rahoitus varmistuu vasta ennen joulua.

”Opiskelijamäärän kasvu oli meille erittäin myönteinen yllätys, johon emme osanneet varautua syksyllä 2018, kun teimme talousarviota. Opetuksen kasvaneet kustannukset tulevat tälle ja ensi vuodelle, mutta rahoituksen kasvu näkyy vasta vuonna 2021. Ja sellainen ajatus, että emme ottaisi kaikkia opiskelijoita vastaan, on vastoin omistajien tahtoa”, sanoo kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela.

Tänä syksynä annettavan opetuksen määrä on lisääntynyt huomattavasti, minkä vuoksi talousarvioon varattu rahoitus ei tule riittämään tänä vuonna. Kevätlukukauden tilanne selviää joulukuussa, kun vuoden 2020 rahoitus varmistuu opetus- ja kulttuuriministeriössä.

”Rahoituksen huono ennustettavuus ja myöhäiset päätökset tekevät tulevaisuuden suunnittelusta vaikeaa. Olemme varautuneet siihen, että taloudellisesti niukkoja vuosia on edessä, koska meiltä on leikattu rahaa ja rahoituksen perusteet ovat muuttuneet”, sanoo Kurkela.

Aiemmin rahoitus määräytyi perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden perusteella, mutta vuoden 2018 alusta rahoitus muuttui niin, että kuntayhtymälle annettiin tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä, joka koostui kaikista tutkinnoista ja tutkintoa suorittavista opiskelijoista. Tämä taso perustui vuoden 2015 tasoon, jolloin kuntayhtymältä oli leikattu noin neljännes rahoituksesta.

Logistiikka suosituin ala

Tänä syksynä Pokella aloitti 377 nuorta oman alansa perustutkinnon. Lähes kaikki hakijat pääsivät toivomalleen alalle eli niin sanottu ykkösvalinta toteutui. Suosituimpia aloja olivat metsäala Saarijärven Tarvaalassa sekä logistiikka, jota voi opiskella Äänekoskella ja Viitasaarella.  Suosiotaan lisäsivät myös sähkö- ja automaatioala sekä prosessialan perustutkinto, mikä kertoo Äänekosken biotuotetehtaan vetovoimasta. Lisäksi liiketoiminnan perustutkintoon eli merkonomiopintoihin oli selvästi enemmän hakijoita kuin vuosi sitten.

”Erinomainen asia on, että opiskelijamäärä on hyvä. Kasvu johtui muun muassa siitä, että Laukaasta tuli runsaasti ensisijaisia hakijoita. Samoin Äänekoskelta. Lisäksi lyhyiden oppisopimusten määrä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen. Valtakunnallisestikin kuntayhtymän tilanne on opiskelijamäärän suhteen erittäin hyvä.”

Oppisopimuksista ei tule suoranaisia opetuskustannuksia, mutta kuluja tulee, kun työnantajalle maksetaan koulutuskorvaus.

”Talous täytyy joka tapauksessa saada tasapainoon tulevien vuosien aikana. Olemme keränneet vuosien saatossa taseeseen varoja, joita on käytetty erilaisiin investointeihin”, sanoo Kurkela.

Tulevaisuudessa ammatillisen koulutuksen rahoitus muuttuu yhä enemmän tuloksellisuuteen perustuvaksi niin, että vain puolet rahoituksesta tulee opiskelijavuosista ja toinen puoli tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

”Lähivuosina rahoitus muodostuu joka vuosi eri asioista, mikä vaikeuttaa rahoituksen ennustettavuutta. Me uskomme lujasti siihen, että hoitamalla opiskelijoiden asiat hyvin ja turvaamalla opettajille hyvät edellytykset tehtävänsä suorittamiseen, tulemme pärjäämään kilpailussa, joka koskee rahoitusta tulevaisuudessa”, sanoo Jouni Kurkela.

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän vuosittainen liikevaihto on noin 17 000 000 euroa.

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja ja rehtori Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 589 1677