Poken eri alojen opiskelijat perustivat virtuaalisen kohtaamispaikan Poken opiskelijoille Discordiin koronavirustilanteen vuoksi. Mukana on opiskelijoita kasvatus- ja ohjausalalta, sosiaali- ja terveysalalta sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan alalta. Opiskelijat saivat äänestää nimivaihtoehdoista ja nimeksi valikoitui P.O.K.E.S Baari. Baari on avoinna arkisin klo 14-20 ja paikkana toimii Discord-alusta verkossa. Baariin pääsee liittymään linkistä, joka on lähetetty kaikille Poken opiskelijoille. Kohtaamispaikka perustettiin opiskelijoille vertaistueksi ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi ja se toimii myös harjoittelu- ja näyttöympäristönä, jotta opiskelijoiden opinnot etenevät.

-Koska digitaalisuus ja kohtaaminen verkossa ovat nuorisotyön arkipäivää ja sisältyy myös opetussuunnitelmaamme, oli varsin luonnollinen innovaatio perustaa virtuaalinen nuorisotila. Idean isät ovat Poken henkilökunnasta Matti Nurro, Jari Simonaho ja Pekka Ouli. Tarkoitus on, että verkossa voidaan oppia ja osoittaa nuorisotyön ydinosaamista eli monimuotoista kohtaamista sekä eri menetelmin tapahtuvaa ohjaamista. Lisäksi moniammatillinen yhteistyö, joka on nuorisotyön ihan lainsäädäntöpohjainenkin toimintatapa, mahdollistuu hankkeessa hienosti eri alojen opiskelijoiden välisen yhteistyön myötä, kertoo kasvatus- ja ohjausalan opettaja Tanja Kuitunen.

Opettajien ja ohjaavien opiskelijoiden näkökulmasta suosio on ollut kohtuullista, mutta he toivovat lisää opiskelijoita keskustelemaan ja osallistumaan. Kohtaamispaikka on ollut perustavien opiskelijoiden mielestä hyödyllinen monelle taholle. Opiskelijat ovat saaneet tukea, tekemistä ja paikan, jossa kohdata muita ja kokea olevansa osa yhteisöä. Ohjaavat opiskelijat ovat oppineet uudenlaisen ryhmätyöskentelytavan ja erilaisia ohjausmenetelmiä digitaalisessa ympäristössä. Tämän perustamisen myötä ohjaavat opiskelijat ovat päässet etenemään opinnoissaan, ja osa opiskelijoista pystyy valmistumaan aikataulun mukaisesti.

Virtuaalinen, matalan kynnyksen kohtaamispaikka, johon kaikilla olisi mahdollisuus tulla asuinpaikasta tai liikkumismahdollisuuksista huolimatta. Se oli idea, ajatus ja koko suunnittelun lähtökohta. Me ohjaavat opettajat annoimme opiskelijoille mahdollisuuden, tilan, välineet sekä digitutoreiden koulutuksen ja tuen avulla mahdollisuuden toteuttaa sellainen paikka, emmekä asettaneet mitään tarkkoja rajoja tai reunaehtoja toteutukselle. Ainoastaan, että tuo edellä mainittu lähtöajatus toteutuu. Opiskelijat lähtivät työstämään projektia rohkeasti, omasta epävarmuudestaan ja mukavuusalueen ulkopuolella olemisestaan huolimatta ja onnistuivat luomaan sellaisen tilan ja rakenteen, jota opettajavetoisesti samanlaiseksi ja yhtä toimivaksi tuskin olisimme saaneet. Projekti jatkuu ja kehittyy ja ajatuksena on, että tästä tulisi oppilaitokselle pysyvää toimintaa. Ehkä tulevaisuudessa saamme P.O.K.E.S. Baarin yhteyteen vielä virtuaaliset harrastuskerhot, sanoo kasvatus- ja ohjausalan opettaja Matti Nurro.

Ohjaavat opiskelijat toivovat, että P.O.K.E.S Baari jatkaa toimintaansa myös poikkeustilan jälkeen.

-Tarkoitus on, että toimintaa voidaan jatkaa nuoriso- ja yhteisöohjaajien koulutuksen sisältöjen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin. Toiminnan vakiinnuttamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia pohditaan vielä, sanoo Tanja Kuitunen.

Baarin perustajatiimi suosittelee tämänkaltaisen projektin perustamista ja siihen osallistumista!

Lisätietoja:

opettaja Matti Nurro, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 050 420 4373

kehitysasiantuntija Pekka Ouli, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 040 3589 198

EDUXR2020 keräsi lähes tuhat osallistujaa

Lue Uusiteknologia-lehden juttu ​EDUXR-tapahtumasta ja siitä miten tapahtuma toimi POKEn opiskelijoiden näyttöpaikkana.:

www.uusiteknologia.fi -sivustolle tästä.

Tiedote päivitetty 29.6.2020

Työpaikalla järjestettävä koulutus – oppisopimus ja koulutussopimus

Oppisopimuskoulutus – yrittäjän ohjeet poikkeustilanteessa

Oppisopimukset ja koulutussopimukset voivat jatkua poikkeustilan aikana, jos se työpaikan ja  koulutuksen tavoitteen näkökulmasta on mahdollista, ja työympäristö on turvallinen. Näyttöjä voi edelleen järjestää työpaikalla, jos se on työpaikan puolesta mahdollista, ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että näyttöympäristö on turvallinen opiskelijalle.

Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.

Huom! Muutosta ei sovelleta julkisella sektorilla. Julkisen sektorin työantajat voivat lomauttaa palveluksessaan olevan määräaikaisen työntekijän jatkossakin vain silloin, jos määräaikaisessa työsuhteessa oleva tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena, ja työantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä

  • Mikäli oppisopimukseen tai koulutussopimukseen on tulossa muutoksia koronan takia, on yrittäjä / työpaikkaohjaaja yhteydessä oppisopimuksen tai koulutussopimuksen vastuuhenkilöön. Yhteystiedot  löytyvät oppisopimuksesta tai koulutussopimuksesta
  • Koulutuskorvauksia koskevat asiat selvitellään poikkeustilanteissa tapauskohtaisesti.
  • Työnantajalla on 1.4.2020 alkaen oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutoksen voimassaolo jatkuu 31.12.2020 asti. Tämä koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevaa oppisopimusopiskelijaa.
  • Lomautuksen aikana ja oppisopimuksen ollessa väliaikaisesti keskeytettynä, opiskelijalla säilyy opinto-oikeus eli esimerkiksi näyttöjä voi edelleen toteuttaa. Näyttöjen järjestämisestä sovitaan tapauskohtaisesti oppilaitoksen kanssa.

Mikäli oppisopimus tai koulutussopimus on keskeytymässä tai purku-uhan alla (poikkeustilan takia), on yrittäjä ja / tai opiskelija yhteydessä oppilaitoksen oppisopimuksen tai koulutussopimuksen vastuuhenkilöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tilanteen selvittämiseksi, ja opintojen jatkumisen suunnittelemiseksi.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus poikkeusaikana

Yrittäjän oppisopimuskoulutus voi jatkua poikkeustilan aikana, jos yrityksen toiminta sen edelleen mahdollistaa. Jos yrittäjän toimintaan on tulossa olennaisia muutoksia, yrittäjä on yhteydessä oppilaitoksen oppisopimuksen vastuuhenkilöön opintojen jatkumisen suunnittelemiseksi.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus jatkuu, kuten muukin ammatillinen koulutus hyödyntämällä opetuksessa ja ohjauksessa vaihtoehtoisia tapoja lähiopetuksen sijaan. Yrittäjä voi olla yhteydessä paikalliseen ammatilliseen oppilaitokseen tai TE-palveluihin työvoimakoulutustarjonnasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää aina. Poikkeusoloissa sen merkitys korostuu kilpailukyvyn ja kasvun turvaamiseksi.  Ratkaisut löytyvät yhteistyössä.

Pokella noudatetaan Kuntaliiton suositusta ja perutaan tämän kevään valmistujaisjuhlaa. Todistukset lähetetään valmistuneille opiskelijoille postissa. Syksylle on suunnitteilla juhlatapahtuma, mutta päivää ei ole vielä päätetty. Siitä tiedotetaan myöhemmin.

Kuntalittto suosittelee ammatillisille oppilaitoksille seuraavaa:

  1. Ammattiin valmistuvien yhteisöllinen juhlatapahtuma järjestetään yhtä aikaa ylioppilaiden juhlan kanssa. Nykyisin ammattiin valmistuu kuitenkin vuoden eri ajankohtina niin nuoria kuin aikuisia. Ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vaihtelevat juhlakäytännöt, joten koulutuksen järjestäjät tiedottavat valmistuville opiskelijoille omista juhlakäytännöistään ja ajankohdastaan.
  2. Syksyn yhteisen juhlatapahtuman ensisijainen ajankohta on perjantai 28.8. tai lauantai 29.8.2020. Mikäli juhlatapahtumaa ei tuolloin pystytä järjestämään turvallisesti, voidaan kevään 2020 ylioppilaat kutsua joulukuun alussa 2020 järjestettävään syksyn itsenäisyys-, valmistujais- ja ylioppilasjuhlaan.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 5891 677

Kuntaliiton tiedote: https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/suositus-kevaan-2020-valmistujais-ja-ylioppilasjuhlat

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Poken Työelämäpalvelut palvelee yrityksiä ja muita asiakkaitaan normaalisti kesäkuun ajan. Heinäkuussa lomailemme ja palaamme taas normaaliin toimintaan elokuun alussa.

Työelämäpalvelujen asiantuntijat palvelevat asiakkaitaan puhelimitse ja digitaalisesti. Koulutukset pyritään järjestämään etäopetuksena ja muilla vaihtoehtoisilla suoritustavoilla.

Osaamisen kehittäminen ja muutostilanteet

Asiakkuusvastaavamme ovat valmiina auttamaan yritystäsi niin osaamisen kehittämiseen kuin yrityksen muutostilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Voit olla meihin yhteydessä sähköpostilla tai puhelimitse.

Palvelualat
Salmelin Maija
matkapuhelin: 040 7083 710
sposti: maija.salmelin@poke.fi

Tekniikan alat
Piispanen Olavi
matkapuhelin: 040 1439 222
sposti: olavi.piispanen@poke.fi

Palvelualat, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Ikonen Maarit
matkapuhelin: 040 0646 718
sposti: maarit.ikonen@poke.fi

Tekniikan alat, Maa- ja metsätalousalat
Autioniemi Janne
matkapuhelin: 040 0475 611
sposti: janne.autioniemi@poke.fi

 

Ammatillisen koulutuksen koulutus- ja oppisopimusopiskelijoiden oppiminen ja työskentely työpaikoilla jatkuu normaalisti, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja työympäristö on opiskelijalle turvallinen.

Mikäli oppi- tai koulutussopimus joudutaan väliaikaisesti keskeyttämään tai purkamaan, pyrimme järjestämään opiskelijalle mahdollisuuden hankkia muulla tavoin henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa tavoitteeksi asetetun osaamisen.

Työelämäpalvelumme on sinua ja yritystäsi varten. Olethan yhteydessä, vastaamme mielellämme kysymyksiisi.

Uusi EDUXR 2020 -tapahtuma laajentaa oppimisen virtuaalitodellisuuteen 16.-17.4.2020 (AltspaceVR)

Ensimmäinen suomenkielinen laajennetun todellisuuden tapahtuma, EDUXR 2020, kutsuu oppimisen ja virtuaalitodellisuuden asiantuntijat sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet yhteen AltspaceVR-ympäristöön. Tule keskustelemaan alan uusimmasta tutkimuksesta ja tulevaisuuden näkymistä, teknologisista ratkaisuista, etäopiskelun ja -työnteon “uudesta normaalista” sekä kokemaan immersiivistä virtuaalista läheisyyttä toisten osallistujien kanssa.
Järjestäjinä ovat Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto yhteistyössä JAMK:n ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä ITK2020-tapahtuman kanssa. Maksuttomaan tapahtumaan pääsee osallistumaan sekä VR-laseilla että tietokoneella. Lisätietoa sekä yksityiskohtaiset ohjeet osallistumisesta löytyvät tapahtuman verkkosivuilta https://eduxr.fi.
EDUXR 2020:ssa tavataan!
Lisätietoa
Merja Juntunen, Jyväskylän yliopisto/OKL, merja.juntunen(at)jyu.fi
Juha Eskelinen, Tampereen yliopisto, juha.eskelinen(at)tuni.fi

EDUXR 2020 Oppimisen laajenevat todellisuudet –tapahtuman ohjelma

Torstai 16.4. klo 9.00 – 14.45 

9.00 – 9.30 VR-aamukahvit; kohtaamisia ja vapaata keskustelua
9.30 – 9.45 Tervetuloa – Juha Eskelinen (Tampereen yliopisto), Merja Juntunen (Jyväskylän yliopisto), Pekka Ouli (Poke) & Jarmo Viteli (ITK2020)
9.45 – 10.30  (30 min esitys + 15 min keskustelua) Henri Pirkkalainen (Tampereen yliopisto): Ovatko eurooppalaiset korkeakoulut valmiina, VR-teknologia tulee? VRinSight–tutkimushankkeen tuloksia
10.30 – 10.45 VR-kahvitauko
10.45 –  11.30 (30 min esitys + 15 min keskustelua) Pasi Vahimaa (Itä-Suomen yliopisto): Virtuaalilaboratorio Sm4rtLab
11.30 – 12.15  Lounastauko ja vapaata tutustumista ympäristöön ja ihmisiin
12.15 – 13.15 Pekka Ouli & teknotiimi (Poke) ja Aleksi Komu (ThingLink): Visuaaliset teknologiat oppimisessa
13.15 – 13.30 VR-kahvitauko
13.30 – 14.00 (n. 20 min esitys + 10 min keskustelu) Antti Syvänen (Tampereen yliopisto): Digivalmiudet yliopistossa
14.00 – 14.30 (n. 20 min esitys + 10 min keskustelu) Marianna Halonen (Microsoft): Virtuaalisen läsnäolon voima – oppivan organisaation näkökulmia etätyöskentelyyn
14.30 – 14.45  1. seminaaripäivän päätös ja orientoituminen iltatilaisuuteen

EDUXR -seminaarialue on avoinna osallistujen kohtaamisia ja verkostoitumista varten klo 16.00 saakka,

19.00– 00.00  iltatilaisuus Fly Me To The Virtual Moon
Elävää musiikkia (YouTube Live -lähetys)
XR-jukebox – DJ soittaa toivebiisejä
Jammailua ja vapaata hengailua, BYOB ​

Perjantai 17.4. klo 08.45 – 14.15 
8.45 – 9.15  VR-aamukahvit; kohtaamisia ja vapaata keskustelua
9.15 – 10.00  (30 min esitys + 15 min keskustelua) Milla Kruskopf ja Joakim Laine (Helsingin yliopisto): Tekoäly tukena virtuaalitodellisuudessa – Opettajankoulutus 2030
10.00 – 10.45  (30 min esitys + 15 min keskustelua) Markku Turunen (Tampereen yliopisto): XR-teknologiasovellukset eri alueilla
10.45 – 11.00 VR-kahvitauko
11.00 –  11.45 Oppiminen virtuaalitodellisuudessa (paneelikeskustelu): Jukka Lehtoranta, Päivi Häkkinen & Merja Juntunen (Jyväskylän yliopisto), Ilona Laakkonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu) ja Juho Laitinen (Kuopion kaupunki)
11.45 – 12.15  lounastauko
12.15 – 13.00 (30 min esitys + 15 min keskustelua) Jari Laru (Oulun yliopisto): Suunnanmuutos 360° digiopettajasta etäopettajaksi – millaista opettajien digiosaamista Suomi tarvitsee?
13 – 13.15 VR-kahvitauko
13.15 – 14.00 Keynote (30 min esitys + 15 min keskustelua) Kirsti Lonka(Helsingin yliopisto): Paluu tulevaisuuteen – mitä hyvää kevään poikkeustilanne voi tuoda suomalaiseen oppimiskulttuuriin?
14.00 – 14.15 Seminaarin päätössanat: Juha Eskelinen (Tampereen yliopisto), Merja Juntunen (Jyväskylän yliopisto), Pekka Ouli (Poke) & Jarmo Viteli (ITK-ystävät)
EDUXR -tapahtuma-alue on avoinna osallistujen kohtaamisia ja verkostoitumista varten klo 16.00 saakka.

Äänekosken ja Saarijärven toimipisteiden ruoanjakelu

Piilolan ja Äänekosken ruoka on valmista kouluruokaa, joka tarvitsee vain mikrolämmityksen. Kerralla jaetaan useamman päivän ateria.

Jakelupäivät Äänekoskella ja Saarijärvellä  ovat toukokuussa:

viikko 19 maanantai 4.5. ja keskiviikko 6.5.
viikko 20 maanantai 11.5. ja keskiviikko 13.5.
viikko 21 maanantai 18.5.
viikko 22 maanantai 25.5. ja keskiviikko 27.5.

Ruoanjakelu klo 14-15. Ruoka-annokset ovat laktoosittomia, erityisruokavalioita ei valitettavasti voida toteuttaa.

Viitasaaren ruoanjakelu järjestetään lounasravintola Memmuskan kautta, niin että ruoanhakemisesta kiinnostuneet opiskelijat ottavat yhteyttä ryhmänohjaajaan, joka antaa toimintaohjeet. Memmuskan jakelupäivät ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai klo 10-12 ravintolan takaovelta. Ruoanjakelu POKElta saatavaa ruokalippua vastaan.

Kaikki ruokaan oikeutetut opiskelijat voivat ilmoittautua sijainnistaan riippumatta ruoanhakuun Piilolasta tai Saarijärveltä.

Etuus ei koske ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavia eikä oppisopimuskoulutuksessa, työvoimakoulutuksessa tai henkilöstökoulutuksessa olevaan opiskelijaa eikä perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa, joka saa ateriakorvauksen (3,50€ / työpaikalla toteutunut koulutuspäivä).

Wilma-järjestelmästä ja teknisistä syistä johtuen, jos et ole saanut Wilma-viestiä ja olet mielestäsi oikeutettu aterioihin, ota yhteyttä:

Tiina Möttönen
puh. 040 1706 207
tiina.mottonen(at)poke.fi

Lisätietoja ruoanjakelusta antaa

kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela

puh. 040 5891 677

Viitasaaren ruoanjakelusta lisätietoja omalta ryhmänohjaajalta

 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa ei ole tarvetta lomauttaa henkilökuntaa. Oppilaitoksessa annetaan etäopetusta 13.5. asti.

-Talossa ei ole käynnissä eikä tulossa YT-neuvotteluja koskien lomautuksia tai irtisanomisia. Poken tämän hetkinen taloudellinen eikä muukaan toiminta edellytä YT-neuvotteluja. Tässä tilanteessa opiskelijan etu menee kaiken edelle ja meillä on koulutyö käynnissä koko ajan. Tärkeintä on, että henkilöstö ja opiskelijat jaksavat hyvin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, sanoo johtaja Jouni Kurkela.

Pokella on nyt opiskeltu lähes kolme viikkoa etäopiskellen. Opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan noin 70 prosenttia on sitä mieltä, että etäopiskelu sujuu hyvin. Lisäksi lähes 30 prosentilla etäopiskelu sujuu, mutta siinä on joitakin ongelmia, kuten hahmottamis- tai ajankäyttöongelmia. Sinänsä teknologia ei tuota vaikeuksia. Vain parilla prosentilla on vaikeampia ongelmia etäopiskelun kanssa. Näihin opiskelijoihin opinto- ja kasvatusohjaajat ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä ja auttavat opinnoissa.

– Meillä on ollut erittäin hyvät valmiudet etäopetuksen aloittamiseen. Kyselyn perusteella huomasimme, että opettajat ovat osanneet hyvin perehdyttää opiskelijat etätyöskentelyyn ja modernit ja hyvät tekniset alustat osattiin ottaa hyvin ja nopeasti opetuskäyttöön, sanoo johtaja Jouni Kurkela.

Kyselyyn vastasi 200 opiskelijaa Poken kaikista 1500 opiskelijasta.

Opiskelijahuolto tukee

Myös opiskelijahuolto tukee opiskelijoita. Kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat auttavat, ja heihin kannattaakin ottaa yhteyttä, jos joku asia huolettaa.

– Vaikka tilanne on uusi ja hankala, on tämä myös hyvä oppimisen paikka meille. Saamme tulevaisuutta varten kokemuksia siitä, mitä etäopiskelussa kannattaa tehdä ja mitä ei. Sinänsä etäopetus ei ole säästökeino eikä vaihtoehto lähiopetukselle. Etäopetus on hyvä apukeino ja lisä lähipetukseen. Esimerkiksi opiskelijat voivat tulevaisuudessa tehdä etänä ryhmissä tehtäviä ja projekteja ajasta ja paikasta riippumatta, sanoo Kurkela.

Kyselyn mukaan lähes kaikki opiskelijat haluavat opiskella yhdessä.

Etäopetus jatkuu 13. toukokuuta asti, mutta Kurkela pitää todennäköisenä, ettei lähiopetukseen enää tänä keväänä palata.

-En ole huolissani valmistuvista opiskelijoista. Pystymme järjestämään puuttuvat opinnot vaihtoehtoisilla tavoilla, vaikka ryhmäopetusta ei voi antaa. Näyttöjä voidaan ottaa vastaan monella eri tavalla. Teemme kaikkemme, että opiskelijoiden etu toteutuu ja he valmistuvat kevään aikana.

Pokelta valmistuu vuosittain noin 500 opiskelijaa oman alansa ammattilaisiksi.

Kurkela toivoo, etteivät opettajat ja opiskelijat väsyisi liikaa.

-Nyt tarvitaan joustoa ja armeliaisuutta. On kyse vain parista kuukaudesta. Kenenkään ei tarvitse ylittää itseään eikä ajaa itseään tai opiskelijoitaan äärirajoille. Vähempikin riittää nyt. Olemme poikkeustilanteessa ja moni muukin asia huolettaa elämässä opiskelun lisäksi.

Ensi lukuvuotta suunnitellaan normaalisti. Kurkela arvelee, että jonkinlaisia rajoituksia esimerkiksi ryhmäkokoihin on vielä elokuussakin, mutta kukaan ei täysin tiedä, miten poikkeustilanne jatkuu kesän jälkeen. Pokella seurataan tilannetta tiiviisti ja noudatetaan Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusta.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 5891 677

 

Ruokajakelukysely jaettu Wilmalla ma 6.4. ruokaan oikeutetuille opiskelijoille. Vastaukset ti 7.4. klo 12 mennessä. Lue lisää täältä.

Poke ja Äänekosken lukio päättivät torstaina 2.4., että nekin alkavat jakaa ruokaa opiskelijoilleen. Äänekosken lukion opiskelijat saavat todennäköisimmin ruokapaketin samasta paikasta kuin peruskoululaisetkin ja Pokella selvitetään parhaillaan, miten ruuanjakelu toteutetaan. Kumpikin oppilaitos tiedottaa opiskelijoilleen tarkemmin asiasta Wilmassa.

-Haluamme tukea opiskelijoidemme jaksamista tässä poikkeustilanteessa, kun he opiskelevat etänä. Lisäksi moni Poken opiskelija asuu opiskelupaikkakunnallaan yksin, joten lämmin ateria varmasti helpottaa arkea, sanoo johtaja Jouni Kurkela Pokelta.

Pokella ruokaa aletaan tarjota Äänekoskella, Viitasaarella ja Saarijärvellä. Ruuanjakelu alkaa mahdollisimman pian, kun saadaan selvitettyä, miten se toteutetaan.

Äänekosken lukion opiskelijat saavat ruokapaketin todennäköisesti samoista paikoista kuin Äänekosken kaupungin peruskoululaisetkin eli Koulunmäen yhtenäiskoululta, Suolahden yhtenäiskoululta, Honkolan koululta, Konginkankaan päiväkodilta ja Sumiaisten päiväkodilta.  Jakelu alkaa lukiolaisille todennäköisesti jo maanantaina 6.4.

-Lukiolaiset tarvitsevat kouluruokaa samalla tavalla kuin peruskoululaisetkin. Opiskelu on rankkaa poikkeusoloissa ja haluamme keventää opiskelijoidemme taakkaa antamalla mahdollisuuden ruokailuun, sanoo rehtori Jaana Tani Äänekosken lukiosta.

Pokella ja Äänekosken lukiossa pidetään tärkeänä sitä, että yhdessä huolehditaan opiskelijoista. Lisäksi perheissä saattaa olla taloudellisesti tiukkaa lomautusten vuoksi, jolloin ruoka-apu on tärkeää. Päivittäinen ruoka helpottaa myös työssä käyvien vanhempien taakkaa.

Kumpikin oppilaitos lähettää Wilmassa opiskelijoilleen kyselyn ruokailun tarpeesta sekä tarkemmat ohjeet ruuanjakopaikoista ja ajoista.

 

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 5891 677

rehtori Jaana Tani, Äänekosken lukio, p. 020 632 3170