Työpaikalla järjestettävä koulutus – oppisopimus ja koulutussopimus

Oppisopimukset ja koulutussopimukset voivat jatkua poikkeustilan aikana, jos se työpaikan ja koulutuksen tavoitteen näkökulmasta on mahdollista, ja työympäristö on turvallinen. Näyttöjä voi edelleen järjestää työpaikalla, jos se on työpaikan puolesta mahdollista, ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että näyttöympäristö on turvallinen opiskelijalle.

 • Mikäli työpaikalla on suuri riski saada koronatartunta, on suositeltavaa, että työpaikalla järjestettävää koulutusta jatketaan vasta, kun riskiä ei enää ole.
 • Mikäli oppisopimukseen tai koulutussopimukseen on tulossa muutoksia koronan takia, on yrittäjä / työpaikkaohjaaja yhteydessä oppisopimuksen tai koulutussopimuksen vastuuhenkilöön. Yhteystiedot löytyvät oppisopimuksesta tai koulutussopimuksesta.
 • Koulutuskorvauksia koskevat asiat selvitellään poikkeustilanteissa tapauskohtaisesti.
 • Työnantajalla on 1.4.2020 alkaen oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti. Tämä koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevaa oppisopimusopiskelijaa.
 • Huom! Muutosta ei sovelleta julkisella sektorilla. Julkisen sektorin työantajat voivat lomauttaa palveluksessaan olevan määräaikaisen työntekijän jatkossakin vain silloin, jos määräaikaisessa työsuhteessa oleva tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena, ja työantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen vakituinen työntekijä.
 • Lomautuksen aikana ja oppisopimuksen ollessa väliaikaisesti keskeytettynä, opiskelijalla säilyy opinto-oikeus eli esimerkiksi näyttöjä voi edelleen toteuttaa. Näyttöjen järjestämisestä sovitaan tapauskohtaisesti oppilaitoksen kanssa.

Mikäli oppisopimus tai koulutussopimus on keskeytymässä tai purku-uhan alla (poikkeustilan takia), on yrittäjä ja / tai opiskelija yhteydessä oppilaitoksen oppisopimuksen tai koulutussopimuksen vastuuhenkilöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tilanteen selvittämiseksi, ja opintojen jatkumisen suunnittelemiseksi.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus poikkeusaikana

Yrittäjän oppisopimuskoulutus voi jatkua poikkeustilan aikana, jos yrityksen toiminta sen edelleen mahdollistaa. Jos yrittäjän toimintaan on tulossa olennaisia muutoksia, yrittäjä on yhteydessä oppilaitoksen oppisopimuksen vastuuhenkilöön opintojen jatkumisen suunnittelemiseksi.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus jatkuu, kuten muukin ammatillinen koulutus hyödyntämällä opetuksessa ja ohjauksessa vaihtoehtoisia tapoja lähiopetuksen sijaan. Yrittäjä voi olla yhteydessä paikalliseen ammatilliseen oppilaitokseen tai TE-palveluihin työvoimakoulutustarjonnasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää aina. Poikkeusoloissa sen merkitys korostuu kilpailukyvyn ja kasvun turvaamiseksi. Ratkaisut löytyvät yhteistyössä.

Katso myös

LÄHTEET
-Työ- ja elinkeinoministeriö, Jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona
aikana https://tem.fi/-/jatkoa-toimille-joilla-on-tuotu-turvaa-ja-joustoa-tyomarkkinoille-korona-aikana
(Viitattu 29.6.2020, sivuston tiedot päivittyvät säännöllisesti)
-Opetus- ja kulttuuriministeriö, Koronavirus ja siihen varautuminen opetus- ja kulttuuriministeriön
toimialalla https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen. (Viitattu 15.4.2020, sivuston tiedot
päivittyvät säännöllisesti).

Tämä tiedote pdf-muodossa täällä.

Poke ja Kehittämisyhtiö Witas Oy tekevät yhteistyössä laajennetun todellisuuden messutapahtuman

Viitasaaren jokasyksyinen Keksintöjen Viikko -tapahtuma tarjoaa lokakuussa ennennäkemättömän virtuaalimessuelämyksen. Kyse on kansainvälisestikin harvinaisesta laajennetun todellisuuden messutapahtumasta, jossa niin messuvieraat, puhujat kuin näytteilleasettajatkin liikkuvat virtuaalisessa messukeskuksessa.

Meidän tietääksemme Keksintöjen Viikko XR on jopa maailman ensimmäinen laajennetun todellisuuden messutapahtuma. Siellä kävijöillä on mahdollisuus erittäin monipuoliseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen, tapahtumaa järjestävän pohjoisen Keski-Suomen Kehittämisyhtiö Witaksen toimitusjohtaja Tapani Laitinen toteaa.

Koronakevät kannusti Witaksen tähän huikeaan digiharppaukseen.

Tapahtumajärjestäjien tilanne on nyt hyvin haastava. Uudella konseptilla varmistamme, että Keksintöjen Viikko toteutuu, tuleepa syksyllä koronan toinen aalto tai ei. Tämä rohkea ratkaisu sopii hyvin kehittämisyhtiön edelläkävijärooliin, ja olemme siitä todella innostuneita, Laitinen kertoo.

Eniten Keksintöjen Viikko XR -messuista saa irti, kun luo itselleen virtuaalihahmon, niin sanotun avattaren. Sen avulla messuilla kävijä pääsee nauttimaan virtuaalitapahtuman monipuolisesta annista. Messutunnelmaan on mahdollista päästä myös VR- eli virtuaalilasien avulla. Perinteisempi vaihtoehto on messujen seuraaminen Keksintöjen Viikon YouTube-kanavan kautta.

Lisäksi järjestämme yleisölle fyysisiä kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollisuus seurata tapahtumaa isoilta ruuduilta. Muutenhan tapahtuma ei ole paikkaan sidottu, vaan se avaa valtavia mahdollisuuksia saada yleisöä, puhujia ja näytteilleasettajia mistä päin maailmaa tahansa, Laitinen lupaa.

Laitisen mukaan tämän ainutlaatuisen toteutuksen mahdollistaa Witaksen ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poken pitkäaikainen hyvä digiyhteistyö.

Poke on virtuaalitapahtumien järjestäjänä valtakunnan selvä ykkönen. Myös yhä useampi korkeakoulu hyödyntää sen asiantuntemusta omien oppimisympäristöjensä ja virtuaalitapahtumiensa järjestämisessä.

Poke vastaa virtuaalimessujen teknisestä toteutuksesta

Huhtikuussa Poke oli järjestämässä ensimmäistä suomenkielistä laajennetun todellisuuden EDUXR 2020 -tapahtumaa yhteistyössä Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun sekä ITK2020-tapahtuman kanssa. (Lue lisää tästä tapahtumasta täältä.)

Poken digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntijan Pekka Oulin mukaan siitä otetaan nyt harppaus eteenpäin.

Teemme Keksintöjen Viikko XR -tapahtuman Microsoftin AltspaceVR-ympäristöön, johon kuka tahansa pystyy kirjautumaan omalta kotikoneeltaan tai älypuhelimeltaan. Virtuaaliympäristössä voi kuunnella tapahtuman luennot, tutustua näytteilleasettajien uusiin keksintöihin ja muuhun tarjontaan sekä verkostoitua muiden messukävijöiden kanssa, Ouli kertoo.

Suosituksi startup- ja keksintötapahtumaksi noussut Keksintöjen Viikko järjestetään 2.–3.10.2020 jo 14:nnen kerran. Tapahtuma auttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä innovaatioiden kaupallistamisessa ja kehittämisessä sekä verkostoitumisessa. Poken lisäksi Witaksen yhteistyökumppanina tapahtuman järjestämisessä on Viitasaaren kaupunki.

Lisätiedot

Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimitusjohtaja Tapani Laitinen, p. 040 152 0112
Poken digitaalisten oppimisympäristöjen asiantuntija Pekka Ouli, p. 040 3589 198

Katso demo messutoteutuksesta:

Haluatko viettää välivuoden lukio-opintojen jälkeen? Tai jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

Käytä välivuosi hyödyksi ja hanki uutta osaamista. Pokella on monenlaisia tutkintoja ja tutkinnon osia sekä lyhytkoulutuksia, joista on hyötyä työssä tai tulevissa opinnoissa.

Korkeakoulut varaavat osan aloituspaikoista ensikertalaisille. Ammatillisten perusopintojen opiskelu ei vie sinulta mahdollisuutta korkeakoulujen ensikertalaiskiintiöön, joten välivuosiopiskelu on kätevää siinäkin mielessä.

Voit opiskella välivuotena myös oppisopimuksella eli käyt työssä, josta saat palkkaa ja samalla opit. Lisäksi oppisopimukseen kuuluu lähipäiviä Pokella.

Saat todistuksen ammatillisen tutkinnon, tutkinnon osan tai lyhytkurssin suorittamisesta, josta voi olla hyötyä tulevissa korkeakouluopinnoissasi.

Pokella opiskelu on toisen asteen koulutusta ja voit saada siihen opintotukea, joka ei myöskään kuluta korkeakouluopintojen opintotukikuukausia.

 

Tässä esimerkkejä tutkinnon osista, jotka voisivat sopia sinulle:

Lisäksi meillä on runsaasti lyhytkursseja, jotka voivat auttaa työnhaussa:

 • Hygieniapassi
 • Anniskelupassi
 • Ensiapu 1
 • Adoben ohjelmat: InDesign, Photoshop ja Illustrator
 • Office 365: Word ja Excell
  Kaikki lyhytkoulutukset löydät www.poke.fi

 

Olemme kesätauolla 1.-27.7.

Lisätietoja 27.7. alkaen: puh. 040 712 0935, hakijapalvelut@poke.fi

Työelämäpalvelut ja oppisopimuskoulutus ovat kesätauolla 1.– 31.7. Voit jättää yhteydenottopyynnön sähköpostilla, niin otamme sinuun yhteyttä myynti@poke.fi

 

POKEssa tehdään mittavaa hanketyötä, se käy ilmi hanketoiminnan julkaisusta, joka tehtiin nyt ensimmäistä kertaa. Julkaisu luo katsauksen vuoden 2019 aikana käynnissä olleisiin hankkeisiin, joita oli yhteensä 21; kahdeksan hanketta käynnistyi ja kahdeksan hanketta päättyi.

Hankekatsauksen tarkoituksena on täydentää kuntayhtymän toimintakertomusta ja virallisia hankeraportteja sekä tiedottaa keskitetysti uudella tavalla hankkeiden tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista. Katsaukseen on otettu mukaan ne hankkeet, jotka ovat saaneet ulkopuolista rahoitusta.

Tähän katsaukseen tutustumalla saa helposti kokonaiskuvan hanketoiminnastamme. Lisätietoja löytyy hankkeiden www-sivuilta, osoitteesta www.poke.fi/hankkeet sekä ottamalla yhteyttä kunkin hankkeen kohdalla mainittuun yhteyshenkilöön.

Katsaus hanketoimintaan 2019

 

Oppilaitos hiljenee 1. heinäkuuta alkaen

Opintotoimistot palvelevat

 • Äänekoski Piilolan opintotoimisto palvelee 25.6. saakka, puh. 040 670 7344.
 • Äänekoski Opinahjon opintotoimisto palvelee 26.6. saakka, puh 040 710 1294.
 • Saarijärven opintotoimisto palvelee 30.6. saakka, puh. 040 7101 304.
 • Viitasaaren opintotoimisto palvelee 30.6. saakka, puh 040 7101 309.

Opiskelupaikkoihin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä 27. heinäkuuta alkaen:

puh. 040 712 0935

hakijapalvelut(at)poke.fi

Työelämäpalvelut ja oppisopimuskoulutus

Kesätauolla 1. – 31.7. Tänä aikana voi jättää yhteydenottopyynnön sähköpostilla:

myynti(at)poke.fi

Hyvää kesää!

 

Yhteishaun tulokset on julkaistu tänään 11. kesäkuuta. Hakijan kannattaa seurata sähköpostiaan, sillä Opetushallitus lähettää päivän aikana sähköisen tuloskirjeen ja linkin opiskelupaikan vastaanottamiseen Opintopolussa.

Me lähetämme valintakirjeen sähköpostissa tai kirjepostissa torstaina tai perjantaina. Wilma-tunnukset toimivat perjantaista alkaen.

Pokeen on valittu 348 uutta opiskelijaa. Lue ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen täältä.

Alla olevilla sivuilla on Pokeen yhteishaussa valittujen uusien opiskelijoiden nimet. Julkaisemme vain niiden henkilöiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimen julkaisuun.

Onnea valituille ja tervetuloa meille opiskelemaan!

Yhteishaun tulokset  julkaistaan tänään 11. kesäkuuta.  Hakijan kannattaa seurata sähköpostiaan, sillä Opetushallitus lähettää päivän aikana sähköisen tuloskirjeen ja linkin opiskelupaikan vastaanottamiseen Opintopolussa.

Me lähetämme valintakirjeen sähköpostissa tai kirjepostissa torstaina tai perjantaina. Wilma-tunnukset toimivat perjantaista alkaen.

Valittujen julkaisuluvan antaneiden nimet julkaisemme nettisivullamme tämän päivän aikana.

Onnea valituille ja tervetuloa meille opiskelemaan!

Kevään yhteishaun tulokset selvisivät torstaina 11. kesäkuuta. Pokella aloittaa elokuussa 348 nuorta oman alansa perustutkinnon. Lähes kaikki hakijat pääsivät toivomalleen alalle eli niin sanottu ykkösvalinta toteutui.

Suosituimpia aloja olivat logistiikka, jota voi opiskella Äänekoskella ja Viitasaarella.  Suosittuja olivat myös sähkö- ja automaatioala, hiusala sekä metsäala Saarijärven Tarvaalassa.

Tulevana syksynä Poke laajentaa Laukaaseen, jossa alkaa uusina tutkintoina sähköalan sekä lähihoitajien koulutukset. Rakennusalan tutkinto jatkaa Laukaassa vanhaan malliin. Laukaan koulutukset olivat suosittuja, ja ryhmät tulivat täyteen.

Tänä vuonna Pokella aloittaa hieman vähemmän opiskelijoita kuin vuosi sitten, jolloin oli ennätyssuosittu vuosi, kun aloittaneita oli 380.

-Hienoa, että alueemme nuoret voivat hankkia ammatin opiskellen mahdollisimman lähellä kotia, sanoo opinto-ohjaaja Leena-Marja Jäspi.

Pokella oli yhteishaussa 16 perustutkintoa eri yksiköissä Laukaassa, Saarijärvellä, Viitasaarella, Äänekoskella Opinahjossa ja Piilolassa.

Yhteishaku on edelleen peruskoulun päättävien hakeutumisväylä ammatilliseen koulutukseen. Yhteishaussa on mukana osa perustutkintojen paikoista. Loput paikat ovat auki jatkuvassa haussa, jossa on myös oppisopimuksen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen paikat.

Poken jatkuvan haun koulutustarjonta löytyy nettisivuiltamme www.poke.fi. Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen VALMAn haku päättyy 21. heinäkuuta.

Opiskelijan pitää ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta oppilaitokseen viimeistään 25.6. Ohjeet ovat sähköisessä valintakirjeessä.

Valitut opiskelijat yksiköittäin:

 • Piilola   Äänekoski              139
 • Opinahjo  Äänekoski            63
 • Saarijärvi                               64
 • Viitasaari                               36
 • Laukaa                                  46
 • Yhteensä                              348

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Leena-Marja Jäspi, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 040 095 6831

 

 

 

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 508 000 euroa ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki. Erityishuomio on opiskelijoissa, jotka tarvitsevat lisätukea opintoihinsa.

”Hienoa, että saimme tämän rahoituksen. Tehtävämme on tukea kaikkia opiskelijoita mahdollisuuksien mukaan kunkin tarvitsemalla tavalla. Palkkasimme talvella jo yhden kasvatusohjaajan ja tällä uudella rahoituksella saadaan lisää resursseja”, sanoo johtaja Jouni Kurkela Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta.

Pokella on jo tällä hetkellä runsaasti opiskelijoita, sillä viime syksynä yhteishaun tuloksena aloitti 34 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi jatkuvan haun kautta on tullut paljon opiskelijoita. Syksyllä on aloittamassa runsaasti lisää opiskelijoita jatkuvan haun, työvoimakoulutusten ja oppisopimusten kautta. Yhteishaun kautta syksyllä aloittaa noin 350 nuorta. Pokella opiskelee noin 1500 tutkintotavoitteista opiskelijaa.

”Olemme tyytyväisiä, että meille tulee opiskelijoita, mutta se lisää myös opetuksen ja ohjauksen tarvetta ja tällä rahoituksella voimme nyt helpottaa tilannetta”, sanoo Kurkela.

Rahoitus kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotiseen kehittämisohjelmaan Oikeus osata, jossa tuetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. Ohjelman tavoitteena on parantaa opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia, vahvistaa hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, tukea koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista sekä vahvistaa järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin. Tänä vuonna ammatillisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen myönnetään 80 miljoonaa euroa.

Myönnettävä lisärahoitus on jatkoa vuoden 2019 lopussa samaan tarkoitukseen myönnetylle 20 miljoonan euron rahoitukselle, josta Poke sai 354 000 euroa. Yhteensä hallitusohjelman tavoitteena on lisätä tarkoitukseen 235 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen loppuosasta päätetään myöhemmin hallituskauden aikana. Opetushallitus avaa alkusyksystä 2020 useita kehittämisohjelman valtioavustushakuja. Haettavaksi tulee noin 15 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, p. 040 5891 677

 

Meillä alkaa nyt syksyllä perustutkintojen lisäksi paljon mielenkiintoisia eripituisia lisäkoulutuksia monilta aloilta. On lyhytkoulutuksia, kuten esimerkiksi vegaaniruokakurssi  tai kuvien ja videoiden käyttö markkinoinnissa. On myös vaativampia erikoisammattitutkintoja, kuten tuotannon esimiestyön tai liiketoiminnan erikoisammattitutkinnot. Sitten on kaikkea näiden väliltä, kuten maatalousalan ammattitutkinto, josta valmistuu maatalouslomittajaksi tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto. Mielenkiintoinen koulutus on myös neljä kuukautta kestävä lääkehoitokoulutus.

Nämä ja muut koulutuksemme löydät koulutushausta.

 

Palvelualojen koulutukset

Lyhytkoulutukset

Oppisopimuksella toteutettavat täydennyskoulutukset

 • Lääkehoitokoulutus, 24.9.2020 – 28.1.2021, Äänekoski
 • koulutuksessa on mahdollista vahvistaa ja kerrata lääkehoidon teoriaosaamista ja lääkelaskennan taitoja. Koulutus tukee valmistautumista lääkehoidon tenttiin.
 • kohderyhmänä sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat vahvistaa lääkehoidon osaamistaan
 • suunnattu sosiaali- ja terveysalan työpaikkoihin, erityisesti palveluasumisen ja kotihoidon henkilöstölle
 • koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja osallistumisen edellytyksenä on työsuhde koulutuksen ajalle
 • Ravitsemisalan täydennyskoulutus oppisopimuksella, 14.1.2021 – 20.5.2021, Äänekoski
 • koulutuksen kohderyhmänä on ravitsemisalalla työskentelevät henkilöt, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan ajankohtaisista ravitsemukseen liittyvistä teemoista
 • koulutukseen sisältyy työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukeva näkökulma
 • koulutuksen aikana opiskelija tekee kehittämistehtävän oman työyhteisön käytäntöjen kehittämiseen liittyen
 • Toiminnalliset menetelmät kasvatus- ja ohjaustyössä, 24.1.2021 – 25.5.2021 (tarkemmat tiedot koulutuksesta julkaistaan elokuussa)
 • koulutuksen kohderyhmänä on varhaiskasvatuksessa ja vammaistyössä työskentelevät henkilöt, jotka haluavat vahvistaa taidekasvatukseen ja musiikkiin liittyvää menetelmäosaamistaan
 • sisältönä uudet kuvallisen ilmaisun tekniikat, värikylpy itsensä ilmaisun menetelmänä, ratkaisukeskeinen taideterapia, tarinallisuus, tuulahdus mindfulnessia, musiikki ja kehollinen ilmaisu
 • koulutuksen aikana opiskelija tekee kehittämistehtävän/-projektin oman työyhteisön käytäntöjen kehittämiseen liittyen

Ammattitutkinnot

 • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto, 22.9.2020 – 24.5.2022
  Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto syventää alan tietoperustaa ja menetelmäosaamista sekä antaa valmiuksia työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojen kanssa monenlaisissa toimintaympäristöissä.
 • Vuorovaikutus ja kommunikointi, kehitysvamma-alan ammattitutkinnon osa, 21.9.2020-25.1.2021, Äänekoski
  Koulutus antaa valmiuksia vuorovaikutuksen ja kommunikaation monipuolisten menetelmien käyttöön kehitysvamma-alan työssä.

Työvoimakoulutukset

 • Ammatillinen tutkinto valmiiksi, nonstop
  Tavoitteena on järjestää yksilöllinen koulutuspolku henkilöille, joilla on jäänyt ammatillinen tutkinto kesken tai on suorittanut vain osatutkinnon/osatutkintoja. Koulutuksessa on myös mahdollista suorittaa yksittäinen työllistymistä tukeva tutkinnon osa.
 • Ammattialan työtehtävissä toimiminen, nonstop
  Ammattialan työtehtävissä toimiminen -koulutuksen avulla voi vahvistaa osaamista, mikäli on aikaisemmin suorittanut ammatillisen tutkinnon ja tarvitsee työllistymisen tueksi osaamisen päivittämistä ja ohjattua työpaikalla järjestettävää koulutusta.
 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, kaso pt 15 osp, 10.8.2020 alkaen Äänekoski
  Tämä koulutus tukee hakeutumista alalle henkilökohtaisen ohjauksen, ammatillisia valmiuksia lisäävien opintojen ja työelämään tutustumisen kautta. Tässä tutkinnon osan koulutuksessa voi tutustua lastenohjaajan tai nuoriso- ja yhteisöohjaajan työhön.
 • Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki, 24.8.2020 alkaen Äänekoski ja Viitasaari
  Koulutus on tarkoitettu työnhakijoille, jotka ovat kiinnostuneita keittiö- ja ravintola-alan työtehtävistä ja haluavat työllistyä alalle.
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, sote pt, 10.8.2020 alkaen Äänekoski ja Viitasaari
  Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritettuna, ja jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan ikääntyvien hoitotyöstä. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala tuottaa osaamisen toimia kotihoidossa ja palveluasumisen yksiköissä asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta edistävästi.
 • Vammaistyön osaamisala, sote pt, 10.8.2020 alkaen Äänekoski
  Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto suoritettuna, ja jotka ovat kiinnostuneita lisäämään osaamistaan vammaistyöstä. Vammaistyön lähihoitaja hoitaa, tukee ja ohjaa vammaisia henkilöitä eri elämäntilanteissa työskentelemällä esim. asumispalveluyksiköissä, työ- ja päivätoiminnassa, perhekodeissa, vammaisjärjestöissä, vammaisten hoitolaitoksissa, palvelutaloissa ja asiakkaiden kodeissa.
 • Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, koulutuspaikka Äänekoski ja Viitasaari, 03.08.2020, kesto HOKS:n mukaan noin yksi vuosi
  Kouluttaudu palvelualalle, jossa osaajille on tarjolla runsaasti työpaikkoja! Koulutuksen kohderyhmä on työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat. Voit suuntautua opinnoissasi laitoshuoltajaksi, jonka työssä on keskeistä ennaltaehkäistä infektioiden syntymistä. Puhtaanapidon lisäksi työtehtäviin kuuluu mm. ruokahuoltoa, vuodehuoltoa, huoltohuonetöitä. Laitoshuoltaja työskentelee erityyppisissä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaskohteissa, työvuorot määräytyvät kohteen toiminnan mukaan, pääsääntöisesti työ on 2-vuorotyötä. Toimitilahuoltajan työ koostuu erilaisten asiakas- ja toimitilojen siivoustehtävistä ja muista sopimukseen kuuluvista tukipalveluista.

Lisätiedot

Koulutus edellyttää koulutus- ja työskentelymotivaatiota, palveluhenkisyyttä, luotettavuutta, oma-aloitteisuutta, hyvää fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä riittävää suomen kielen taitoa. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (150 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (15 osaamispistettä), yhdestä tai kahdesta osaamisalan valinnaisesta tutkinnon osasta (45 osaamispistettä tai 90 osaamispistettä) ja valinnaisista tutkinnon osista (45 osaamispistettä tai 90 osaamispistettä).

Tekniikanalojen koulutukset

Lyhytkoulutukset

 • Sähköturvallisuus S2 ja S3 tutkintoon valmentava koulutus 27.8. – 24.9.2020 Äänekoski
  Kohderyhmä on sähköasennustehtävissä, tai sähkösuunnittelussa toimivat henkilöt, jotka haluavat lisätä ammattitaitoaan ja mahdollisuutta hakea sähköasennusurakoinnin vaatimia pätevyyksiä.

  • Sähköturvallisuus S2 ja S3 tutkintoon valmentava koulutus 29.10. – 19.11.2020 Äänekoski
   Kohderyhmä on sähköasennustehtävissä, tai sähkösuunnittelussa toimivat henkilöt, jotka haluavat lisätä ammattitaitoaan ja mahdollisuutta hakea sähköasennusurakoinnin vaatimia pätevyyksiä.

Ammattitutkinnot

 • Talotekniikan ammattitutkinto (putkiasentaja) alkaa 7.9.2020 Äänekoski
  Talotekniikan ammattitutkinnon suorittanut putkiasentaja (AT) kykenee hoitamaan LVI-järjestelmiin liittyvät putkisto- ja laitteistoasennukset rakennustyömaalla tai vaihtoehtoisesti hoitamaan LVI-järjestelmien toimintaan liittyvät vianetsintä-, huolto- ja korjaustoimenpiteet. Hän pystyy itsenäisesti toteuttamaan putkiasennustyön siihen liittyvien aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Putkiasentaja (AT) toimii joko rakennustyömaalla LVI-järjestelmien asennustyöhön liittyvissä tehtävissä ja vastaa itsenäisesti asennustyön toteuttamisesta tai vaihtoehtoisesti työskentelee LVI-järjestelmien kunnossapitoon liittyvissä tehtävissä.

Erikoisammattitutkinnot

 • Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto (Työnjohtaja), tai osia 10.2020 – 27.5.2022 Äänekoski
  Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintokoulutus kasvattaa sinut osaavaksi tuotannon johtajaksi ja esimieheksi. Opit johtamaan ja kehittämään vastuualueesi tuotantoprosessia, projekteja, henkilöstöä sekä omaa osaamistasi esimiehenä. Hanki nyt laaja-alaiset perustiedot esimiestyöstä sekä käytännönläheisiä työkaluja oman työryhmäsi johtamiseen. Kehitä itseäsi esimiehenä ja edistä samalla työyhteisösi tuloskuntoa ja työhyvinvointia!

Työvoimakoulutukset/omaehtoiset (yhdistelmätarjonta)

 • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, Kiinteistönhoitaja. 24.8.2020 – 27.5.2022 Äänekoski
  Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan suorittanut henkilö osaa toimia asiakaskohteessa kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistön- ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon.

Valinnaisten tutkinnon osien mukaisesti tutkinnon suorittanut henkilö voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistöteknisten järjestelmien hoitamiseen, kiinteistöautomaation käyttämiseen, piha- ja ulkoalueiden hoitamiseen, LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpitoon ja huoltoon sekä työpaikkaohjaajaksi valmentautumiseen.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut henkilö, kiinteistönhoitaja, toimii kiinteistönhoidon asiakaskohteissa kiinteistöpalvelualalla

 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, Sähköasentaja 24.8.2020 – 27.5.2022 Äänekoski
  Syksyllä 2020 alkava sähköalan perustutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja osaamisen sähkö- ja automaatio tekniikan alalle. Koulutus toteutetaan pääosin Äänekosken Piilolantien yksikössä ja työssäoppimisena.
 • Rakennusalan perustutkinnon osa: Hirsirakentaminen ja korjausrakentaminen   .24.82020 – 27.5.2021 Äänekoski
  Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja -taidot perinteisen hirsirakentamisen ja rakennuspaikalla tapahtuvan hirsiveiston, salvosten, tapitusten ja hirsirakennuksen korjauksen eri menetelmistä.
 • Rakennusalan perustutkinnon osa: Korjausrakentaminen  28.9.2020 – 28.5.2021 Saarijärvi
  Korjausrakentamisen osaajia tarvitaan. Koulutuksessa opit suunnittelemaan työn piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia. Opit turvallisen korjausrakentamisen perusteet, materiaalit ja raaka-aineet, sekä korjausrakentamiseen liittyviä purku -, tukemis-, suojaus- ja vahvistustöitä. Opit käyttämään oikeaoppisesti alalle tyypillisiä työvälineitä ja tekniikoita. Korjausrakentajana työskentelet rakennusalan yrityksessä, kiinteistönhuollossa, tai itsenäisenä yrittäjänä.

Kaupan ja hallinnon alan koulutukset

Lyhytkoulutukset

Tietotekniikkakoulutuspäiviä:

Markkinointiin liittyviä koulutuspäiviä:

Työyhteisön kehittämiseen liittyvä koulutuspäivä

Taloushallinnon pidempi koulutus

 • Taloushallinnon perusteet8 – 20.11.2020 Viitasaari
  Taloushallinnon osaamista tarvitaan monissa työtehtävissä. Koulutuksessa saa perustaidot taloushallinnosta. Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet taloushallinnon tehtävistä mutta myös alanvaihtajille ja henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Koulutus ei vaadi aiempaa taloushallinnon osaamista tai kokemusta. Koulutuksessa saa perustaidot kirjanpidosta, palkanlaskennasta, ostoreskontrasta, laskutuksesta ja myyntireskontrasta. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan liiketoiminnan ammattitutkintoa taloushallintoon suuntautuen.

Oppisopimuksella toteutettavat täydennyskoulutukset

 • Tunne yrityksesi talous 8.10.2020 – 26.5.2021 Äänekoski
  Kohderyhmänä yrittäjät ja henkilöt, jotka haluavat vahvistaa kokonaiskuvaa yrityksensä taloudesta ja siihen vaikuttavista asioista ja näin parantaa yrityksen toimintaa ja tulosta
  Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin se on osallistujille maksuton. Oppisopimus on mahdollista solmia sekä yrittäjälle että työsuhteiselle (edellyttää kokoaikaista työsuhdetta (min 25h/vko).

Ammattitutkinnot 

Erikoisammattitutkinnot

Työvoimakoulutukset

 • Tekninen myyjä, liiketoiminnan ammattitutkinto, 25.9.2020 alkaen, Äänekoski
  Koulutuksessa suuntaudutaan teknisten alojen myynti- ja asiakaspalvelutyötehtäviin ja sen aikana kehitetään teknisten tuotteiden ja palveluiden myyntiprosesseja ja asiakkuusstrategiaa. Teknisen myyjän koulutuksen suorittanut työskentelee tekniikan alan myynti-, asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä.
  Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille. Se soveltuu hyvin henkilöille, joilla on teknisen alan tutkinto ja /tai työkokemusta tekniseltä alalta (esim. rakennusala, ja jotka haluavat suuntautua uuden tyyppisiin työtehtäviin esimerkiksi terveydellisistä syistä. Koulutus soveltuu myös jatkokoulutukseksi merkonomeille tai henkilöille, joilla on myyntityökokemusta, muttei alan tutkintoa.
 • Visualisti, liiketoiminnan ammattitutkinto, 27.10.2020 alkaen, Jyväskylä
  Koulutuksen tavoitteena on perehtyä markkinointiviestinnän toimeksiantojen sekä tilan- ja esillepanojen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutus antaa valmiuksia mm. visualistin, somistajan, messu-, näyttelysuunnittelun ja toteutuksen tehtäviin erilaisissa organisaatioissa.
  Koulutus antaa valmiuksia myös markkinoinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulutuksessa opitaan toteuttamaan esillepanoja ja näyteikkunoita sekä huolehtimaan myymälän tai messutilan visuaalisesta ilmeestä. Koulutus täydentää kaupan alan osaamista.
  Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joilla on kaupallisen alan koulutus ja/tai työkokemusta kaupan ja markkinoinnin alalta.
 • Taloushallinnon perusteet, 31.8.2020 – 20.11.2020, Viitasaari
  Taloushallinnon osaamista tarvitaan monissa työtehtävissä. Koulutuksessa saa perustaidot taloushallinnosta. Koulutus on tarkoitettu työttömille työnhakijoille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet taloushallinnon tehtävistä Koulutus sopii hyvin myös alanvaihtajille ja henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Koulutus ei vaadi aiempaa taloushallinnon osaamista tai kokemusta. Koulutuksessa saa perustaidot kirjanpidosta, palkanlaskennasta, ostoreskontrasta, laskutuksesta ja myyntireskontrasta. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan liiketoiminnan ammattitutkintoa taloushallintoon suuntautuen.
 • Palkanlaskenta, liiketoiminnan perustutkinnon osa 8-6.11.2020
 • Myyntityö, liiketoiminnan perustutkinnon osa 8-27.11.2020
 • Työyhteisössä toimiminen, liiketoiminnan perustutkinnon osa 8 -30.10.2020
 • Asiakaspalvelu, liiketoiminnan perustutkinnon osa 9-18.12.2020
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto, liiketoiminnan perustutkinnon osa 10.2020-19.2.2021
 • Kirjanpito, liiketoiminnan perustutkinnon osa 9. – 18.12.2020
 • Asiakaspalvelu, liiketoiminnan perustutkinnon osa 9-18.12.2020

Luonnonvara-ala

Koulutus alkaa 10.11.2020
Haku päättyy 13.09.2020
Kesto  noin 1 v 3 kk /HOKS mukaan
Opiskelupaikkoja 10

Koulutus soveltuu henkilölle, joka on kiinnostunut maatalous- ja eläintenhoitoalalla työskentelystä. Työvoimakoulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille työnhakijoille.
Maatalouslomittajalla on valmiudet työskennellä maatalouslomittajana joko kunnan tai yrityksen palveluksessa. Hän ottaa huomioon eläinten fysiologiset ja muut käyttäytymistarpeet jakäsittelee eläimiä turvallisesti. Työssään hän hyödyntää erilaisia koneita ja laitteita. Maatalouslomittajan työkohteet voivat vaihtua lähes päivittäin, jolloin häneltä vaaditaan joustavuutta ja aktiivista perehtymistä uusiin työkohteisiin ja -menetelmiin. Työssään hän kohtaa erilaisia ihmisiä, joten hyvät ihmissuhde- ja asiakaspalvelutaidot korostuvat.
Lisätiedot: Koulutukseen osallistujalla ei tule olla terveydellisiä esteitä alalla toimimiseen. Koulutus painottuu käytännön työtehtäviin.

 

 

 

 

 

Tule mukaan oppimaan, keskustelemaan ja innostumaan oppimisen laajenevista mahdollisuuksista!

EDUXR saa jatkoa! Tervetuloa mukaan oppimaan, keskustelemaan ja innostumaan EDUXR Talks-tapahtumissa. Vielä ennen juhannusta 9.6.2020 klo 17-19 saamme nauttia EDUXR Talks:ista Microsoft Education Leader Mark Sparvellin johdolla, jolloin aiheena on sosio-emotionaalinen oppiminen. Tapahtuma on englanninkielinen.

EDUXR Talks on AltspaceVR:ssä järjestettävä tapahtumasarja, joka on luontevaa jatkoa EDUXR2020:lle. EDUXR Talks tapahtumissa pääset kuuntelemaan eri alojen asiantuntijoita, sekä keskustelemaan ja verkostoitumaan aiheesta kiinnostuneiden kanssa.

Luo oma avattaresi ja ole mukana tekemässä tulevaisuutta!

Poke mukana

Poke on syksyn aikana järjestämässä yhteistyökumppaniensa kanssa lisää digitapahtumia, kuten mm. Poken Työelämäpalveluiden ja työnantajien kanssa rekrytapahtumaa sekä Viitasaaren keksintöjen viikkoa.

Tervetuloa avoimeen ja maksuttomaan KoKemus-hankkeen seminaariin Saarijärvelle Tarvaalan Biotalouskampukselle 19.11.2020.

Seminaari on suunniteltu simulaatiosta oppimisen menetelmänä kiinnostuneille, erityisesti simulaatioita kehittäville ja käyttäville yrityksille ja oppilaitoksille.

Tapahtumassa saat ajankohtaista tietoa simulaatioiden mahdollisuuksista ja tutkimuksesta – pääset halutessasi kokeilemaan myös käytännössä! Seminaaripäivässä rakennetaan simulaatio-osaajien verkostoa.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Valtuuston kokous

Kokous pidetään Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston Äänekosken Piilolan yksikössä, Piilolantie 17,

perjantaina 12.6.2020 klo 13 alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään näh­tävänä 22.6.2020 POKEn kotisivuilla www.poke.fi

Esityslista on nähtävissä www.poke.fi

Marko Tuhkanen

kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja