Pokella eri alojen opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa sekä arjen toiminnoissa otetaan entistä enemmän huomioon kestävän kehityksen periaatteet ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmista.

Kestävä kehitys ammatillisessa koulutuksessa on tietoa ja taitoa, kyvykkyyttä ja tahtoa toimia omalla ammattialallaan vastuullisesti sekä kestävää tulevaisuutta vahvistaen. Kestävän kehityksen merkitys korostuu yhä enemmän ammatillisessa koulutuksessa, sillä se perustuu työelämän osaamistarpeisiin ja vahvaan yhteistyöhön työelämän kanssa, jossa kestävä kehitys on jo vahvasti esillä.

Pokella on käynnissä Samassa veneessä 7 -hanke, jonka yksi tavoite on kestävän kehityksen vahvistaminen koko oppilaitoksessa. Tämän edistämiseksi tänä keväänä toteutettiin laaja kestävän kehityksen arviointi Poken eri yksiköissä ja aloilla. Arviointilomakkeen pohjalta lähdetään suunnittelemaan kestävän kehityksen toimintasuunnitelmaa seuraavana syksynä.

Pokelle on myös perustettu kestävän kehityksen työryhmä, joka muodostuu eri alojen toimijoista. Kestävän kehityksen työryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kehittää kestävän kehityksen toteutumista Poken oppilaitoksessa. Työryhmää koordinoi luonto- ja ympäristöalan lehtori Tarja Hyötyläinen.

Pokella suositaan luomu- ja lähiruokaa

Pokella kestävä kehitys näkyy muun muassa siten, että materiaalihankinnoissa keskitytään tuotteisiin, joiden elinkaari on mahdollisimman pitkä ja valmistustekniikka perustuu hyväksyttyihin ympäristöstandardeihin. Materiaaleja, energiaa ja vettä pyritään käyttämään mahdollisimman säästeliäästi, ja jätteiden lajittelua ja kierrätystä toteutetaan jätehuoltomääräysten mukaisesti ja pyritään vielä tehostamaan tulevaisuudessa lisäämällä esimerkiksi jäteastioiden määrää.

Opiskeluhuolto, opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen, turvallisuus ja kouluyhteisön hyvinvointi ovat osa sosiaalisesti kestävää kehitystä oppilaitoksen arjessa. Ruokapalveluissa hyödynnetään luomu- ja lähiruokaa sekä siivouspalveluissa käytetään ympäristöystävällisiä puhdistusaineita ja minimoidaan ympäristön kemikaalikuorma asianmukaisella annostelulla. Sen lisäksi eri aloilla kestävää kehitystä toteutetaan alakohtaisesti ja mahdollisuuksien mukaan.

Poken luonnonvara-alalle Tarvaalassa on jo myönnetty OKKA-säätiön ympäristösertifikaatti vuonna 2009 ja kestävän kehityksen sertifikaatti vuonna 2011. Tarvaalan luonnonvara-alalle järjestetään uusi auditointi vuoden lopussa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada sertifikaatti kaikille Poken aloille.

Kestävää kehitystä on tuotu esiin muun muassa somekanavissa Instagramissa ja Facebookissa. Olemme luoneet kestävän kehityksen somesarjan, jossa nostamme esiin oppilaitoksessamme tapahtuvia kestävän kehityksen oivalluksia.

Kestävä kehitys on jatkuvaa arviointia ja kehittämistä, eikä se lopu oppilaitoksessamme minkään hankkeen päätyttyä. Luomme yhdessä tuleville sukupolville mahdollisuuden elää hyvää elämää maapallollamme vielä pitkään!

Tänä kesänä aletaan kerätä uudenlaista työelämäpalautetta Poken työelämäkumppaneilta eli yrityksiltä ja julkiselta sektorilta. Palautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista eli koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Työelämän antama palaute on tärkeää ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisen sekä työelämän kanssa tehtävän yhteistyön sujuvuuden kannalta.  Valtakunnallisesti kerättävä työelämäpalaute vaikuttaa myös oppilaitoksen rahoitukseen.

Palautteen ensimmäinen vaihe otetaan käyttöön heinäkuussa, jolloin Opetushallituksesta lähetetään oppisopimusten ja koulutussopimusten nimetyille työpaikkaohjaajille sähköpostilla ensimmäiset palautekyselyt. Työpaikkaohjaajille kohdennettu kysely koskee yhteistyötä ja sen toimivuuden arviointia Poken kanssa. Kysely lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu Pokelle. Jatkossa palautekysely lähetetään automaattisesti sopimuksissa nimetyille työpaikkaohjaajille jokaisen oppisopimuksen ja koulutussopimuksen päättyessä.

Palautejärjestelmän toinen vaihe otetaan käyttöön ensi tammikuussa, jolloin kysely lähetetään sähköpostilla myös oppi- ja koulutussopimuksissa nimetylle työnantajan yhteyshenkilölle. Työnantajakysely koskee yleisesti ammatilliseen koulutukseen liittyvää yhteistyötä ja sen sujumista Poken kanssa. Kysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa tammi-helmikuussa ja heinä-elokuussa.

Molemmissa kyselyissä palaute annetaan tunnistamattomana, ja tulokset raportoituvat vain Poken käyttöön.

Mikäli linkki on toimitettu työpaikalla väärälle henkilölle esimerkiksi muuttuneen yhteystiedon takia, vastaanottaja voi välittää viestin oikealle henkilölle.

Myös opiskelijat antavat palautetta

Myös opiskelijat antavat palautetta kaksi kertaa opintojen aikana, opiskelunsa alussa sekä lopussa. Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Palaute annetaan anonyymisti, ja tuloksia käytetään kansalliseen ja koulutuksen järjestäjän sisäiseen laadun seurantaan.

Lisätietoa työelämäpalautteesta

Jos korkeakoulupaikka ei tärpännyt tänä vuonna, niin meillä on tarjolla mielekästä tekemistä välivuoden ajaksi. Pokella voit opiskella vaikka vain yhden tutkinnon osan, ja valinnan varaa on monella alalla. Esimerkiksi liiketoiminnan perustutkinnossa eli merkonomiopinnoissa on monia vaihtoehtoja, joista voi olla jatkossa hyötyä esimerkiksi kauppakorkeakoulun valintakokeita ajatellen tai työelämässä.

Liiketoiminnan perustutkinto

 • Asiakaspalvelu -tutkinnon osa
 • Työyhteisössä toimiminen -tutkinnon osa
 • Tuloksellinen toiminta -tutkinnon osa

Kokkiopinnoissa on myös kiinnostavia tutkinnon osia, joista voi olla hyötyä tulevaisuudessa eismerkiksi kesätöissä tai opiskeluajan keikkatöissä.

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

 • Ravitsemuspalvelussa toimiminen -tutkinnon osa
 • Pika- ja katuruuat -tutkinnon osa

 

Ja tietenkin meillä voi suortittaa ihan koko tutkinnonkin laajasta perustutkintojen tarjonnastamme. Jatkuva haku on auki läpi vuoden. Tutustu tällä hetkellä auki olevaan tarjontaamme koulutushaussa.

Älykkään maatalouden teknologioiden testiviikko

Biotalouskampuksella Pokella ja JAMKilla järjestetään tällä viikolla monen yhteistyötahon voimin Oulun yliopiston luotsaaman PRIORITY-hankkeen älykkään maatalouden teknologioiden testiviikko.

Biotalouskampuksen alueella testataan älykkään maatalouden teknologioita ja demonstraatioissa hyödynnetään esimerkiksi älytraktorin etäohjausta, uusinta viestintä- ja tietoturvateknologiaa, tekoälyä, droneja ja satelliittikuvantamiseen perustuvaa analytiikkaa. Testataan miten nopeat yhteydet voivat tuottaa lisäarvoa maataloudelle.
Live-lähetykset demonstraatioista JAMK agrologit –Facebookissa:
– maanantaina 21.6. noin klo 11 aiheena tukiasemat ja tutustuminen verkkoliikenneratkaisuihin
– tiistaina 22.6. noin klo 11 aiheena traktorin etäohjaus ja lannoituskartan tekeminen
– keskiviikkona 23.5. noin klo 15 dronet ja navetta osana testiä

Mediatilaisuus ja kutsuvierastilaisuus

Keskiviikkona 23.6. järjestetään klo 10-12 mediatilaisuus ja klo 13-15 kutsuvierastilaisuus. Kummankin tilaisuuden lähtöpaikka on Jamkin rakennuksen aula ja vieraat kiertävät myös Poken ForesTorissa.

Yhteistyössä

Lue lisää:

Yhteishaun tulokset on julkaistu tänään 17. kesäkuuta.

Hakijan kannattaa seurata sähköpostiaan, sillä Opetushallitus lähettää päivän aikana sähköisen tuloskirjeen ja linkin opiskelupaikan vastaanottamiseen Opintopolussa.

Me lähetämme valintakirjeen sähköpostissa tai kirjepostissa perjantaista alkaen. Wilma-tunnusten ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Kimmo Raitioon puh. 040 4859 799.

Huoltajan Wilma-tunnukset lähetetään huoltajan sähköpostiin viikon 25 aikana. Ellei huoltajan sähköpostia ei ole tiedossa Wilma-tunnukset lähetetään postitse. Wilmassa on huoltajille nuoren opintojen aloittamiseen liittyvää tietoa mm. opiskelupaikan vastaanottamisesta, kahden tutkinnon opintoihin ilmoittautumisesta ja asuntolapaikan hakemisesta.

Pokeen on valittu 412 uutta opiskelijaa. Ohjeita opintojen aloitukseen.

Alla olevilla sivuilla on Pokeen yhteishaussa valittujen uusien opiskelijoiden nimet. Julkaisemme vain niiden henkilöiden nimet, jotka ovat antaneet luvan nimen julkaisuun.

Onnea valituille ja tervetuloa meille opiskelemaan!

Kevään yhteishaun tulokset selvisivät torstaina 17. kesäkuuta. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa aloittaa elokuussa 398 nuorta oman alansa perustutkinnon. Määrä on kaikkien aikojen ennätys yhteishaussa Pokella. Tänä vuonna suosituimpia aloja olivat viime vuoden tapaan logistiikka, sähkö- ja automaatio, metsä sekä hiusala.

Tänä vuonna ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen VALMAn haku oli ensimmäistä kertaa samaan aikaan yhteishaun kanssa. VALMAan valittiin 14 nuorta.

Oppivelvollisia hakijoista oli noin 75 prosenttia. Heitä koskee oppivelvollisuuden laajeneminen, joka kestää siihen asti, kun nuori täyttää 18 vuotta tai jos hän suorittaa tutkinnon ennen kuin täyttää 18. Oppivelvollisuus koskee tänä keväänä peruskoulunsa päättäneitä, jotka ovat pääosin vuonna 2005 syntyneitä. Heillä on oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen, kunnes he täyttävät 20 vuotta.

Loput 25 prosenttia Pokelle yhteishaussa valituista ovat aiemmin perusopetuksen tai lukion päättäneitä.

-Oppivelvolliset ovat hyvin kattavasti oman alueemme nuoria. Meidän tavoitteemme on, että voimme tarjota pohjoisen Keski-Suomen nuorille lähellä kotiaan ammatillisen koulutuksen, joka vie nopeasti työelämään, sanoo opinto-ohjaaja Leena-Marja Jäspi.

Pokella oli yhteishaussa 16 perustutkintoa eri yksiköissä Laukaassa, Saarijärvellä, Viitasaarella sekä Äänekoskella.

Oppivelvollisuuden laajeneminen 18-vuotiaaksi asti tarkoittaa myös sitä, että opiskelu on maksutonta. Pokella on jo tähänkin asti kustannettu opiskelijoille opiskelutarvikkeita, kuten työasuja omiksi ja työvälineitä lainaksi. Nyt maksuttomuus laajenee niin, että oppivelvollisille kustannetaan kaikilla aloilla vaatteet ja työvälineet. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan esimerkiksi pakolliset työhön liittyvät korttikoulutukset ja kortit, kuten tulityö-, työturvallisuus- ja ensiapukortit.

– Oppivelvollisuuden laajeneminen tuo monenlaisia muutoksia toimintaamme. Monet asiat tarkentuvat lukuvuoden aikana., sanoo Leena-Marja Jäspi.

Yhteishaku on edelleen peruskoulun päättävien hakeutumisväylä ammatilliseen koulutukseen. Yhteishaussa on mukana osa perustutkintojen paikoista. Loput paikat ovat auki jatkuvassa haussa, jossa on myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen paikat. Tällä hetkellä jatkuvan haun kautta löytyy vapaita opiskelupaikkoja esimerkiksi liiketoiminnan, ravintola- ja cateringalan, rakennusalan ja talotekniikan perustutkintoihin. Poken jatkuvan haun koulutustarjonta löytyy nettisivuiltamme www.poke.fi.

Yhteishaussa valituksi tulleen opiskelijan pitää ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta oppilaitokseen viimeistään 1.7. Ohjeet ovat sähköisessä valintakirjeessä.

Valitut opiskelijat yksiköittäin:

 • Piilola   Äänekoski     164
 • Opinahjo  Äänekoski    74
 • Saarijärvi                       96
 • Viitasaari                       43
 • Laukaa                           35
 • Yhteensä                     412

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Leena-Marja Jäspi, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, p. 040 095 6831

 

Tervetuloa opiskelemaan Pokeen!

Syksy päästään aloittamaan normaalisti lähiopetuksessa, mikä on hieno juttu. Uudet opiskelijat aloittavat keskiviikkona 11. elokuuta.

Uusien opiskelijoiden lukuvuoden aloitukset:

 • Äänekoski Piilola klo 10.00. Vastuuopettajat kokoavat oman ryhmänsä opiskelijat pääsisäänkäynnin piha-alueella ja vievät ryhmät opiskelutiloihin.
 • Äänekoski Opinahjo klo 9.00. Kokoontuminen ala-aulaan ja juhlasaliin.
 • Saarijärvi klo 10.00 päärakennuksen edessä sisäpihalla.  Katso video: Tervetuloa opiskelemaan Tarvaalaan!
 • Viitasaari klo 10.00 päärakennuksen (SAKKI-rakennus) aulassa
 • Laukaa klo 10.00 Laukaan POKEn tiloissa, Saralinnantie 3

Jatkavat opiskelijat aloittavat pääsääntöisesti maanantaina 16.8. Ajantasainen tieto Wilmasta.

Ohjeita alkuun uusille opiskelijoille

 • Tuo alkuperäiset koulu- ja työtodistukset ensimmäisenä opiskelupäivänäsi. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes olemme tarkastaneet yhteishaun valinnan pohjana olevat todistukset. Todistuksia tarvitaan opintojen alussa, kun sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS.
 • Tutustu koulumatkatuen ehtoihin KELAn sivuilla: www.kela.fi/koulumatkatuki. Koulumatkatukiasiasi käsitellään opintojen alettua oman yksikkösi opintotoimistossa.
 • Asuntolat on tarkoitettu ensisijaisesti pitkämatkalaisille ensimmäisen vuoden oppivelvollisille ja alaikäisille opiskelijoille. Asuntolat ovat Äänekoskella Piilolassa ja Saarijärven Tarvaalassa. Hae asuntolapaikkaa Wilmassa heti opiskelupaikan saatuasi.
 • Katso asuntola-asumisesta lisää Opiskelijalle/Opiskelijapalvelut/Asuminen -sivulta.
 • Kahden tutkinnon opinnoissa opiskellaan samanaikaisesti ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Jos olet kiinnostunut kahden tutkinnon opinnoista, ilmoittaudu opintoihin Wilmassa. Syksyn ensimmäisinä koulupäivinä uusille opiskelijoille on infotilaisuus kahden tutkinnon opinnoista, joissa pääset kuulemaan opiskelun käytänteistä. Kahden tutkinnon opinnoissa yhteistyölukiot ovat Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski.
 • POKE on savuton ja päihteetön yhteisö. Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaan oppilaitos voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainetestausta koskevan todistuksen, jos lain säätämät edellytykset täyttyvät.

Syksyllä alkavien lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutusten hakuaikaa on jatkettu, joten vielä ehtii kesän ajan hakea syksyllä alkaviin koulutuksiin. Täydennyshaussa on mukana kolme koulutusta. Äänekoskella toteutettava sosiaali- ja terveysalan perustutkinto eli lähihoitajan koulutus sekä jo valmistuneille lähihoitajille tarkoitettu lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala. Lisäksi Saarijärvellä alkavan hoiva-avustajan hakuaikaa on jatkettu.

Lähihoitajan koulutukseen voi hakea 3. elokuuta mennessä. Hoiva-avustajan sekä lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan haku loppuu 31. heinäkuuta.

Hakemuksensa jättäneille järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe 5. elokuuta kello 8.30 alkaen osoitteessa Opinahjontie 1, 44120 Äänekoski. Kokeeseen tullaan ilman erillistä kutsua.

Lue lisää ja hae koulutuksiin verkkosivuiltamme alla olevista linkeistä:

Lisätietoja: opinto-ohjaaja Hannele Lindstrand, p. 040 533 2684

Tule mukaan Discordiin tai seuraa YouTubessa.

Katja Huttunen ja Janne Illikainen järjestävät Minecraft työpajan 23.6. klo 12-14. Tapahtumat järjestetään pop up -tyylisesti eikä ennakkoilmoittautumisia tarvita. Osallistujat voivat tulla mukaan Minecraft Java Editionilla.

– Moni on kuullut pelistä, mutta kuinka moni tietää, että sitä voi hyödyntää erilaisessa työnteossa, toteaa Katja Huttunen

Katja ja Janne keskustelevat mitä eroa kolmella eri Minecraft versiolla on ja milloin mitäkin kannattaa käyttää. Ja mietimme millaisia työpajoja voisimme tarjota syksyn aikana. Jos sinulla on ideoita voit tulla mukaan jakamaan niitä!

Miten osallistut:

Pääset itse mukaan pelaamaan ja osallistumaan keskusteluun liittymällä hankkeen Discord kanavalle, alla olevasta linkistä. https://discord.gg/QaeXMZQkhq

Tapahtuma myös striimataan YouTubeen ja voit halutessasi osallistua chatin kautta.
https://youtu.be/43q785AzeDQ

Lisätietoja:

Teknologisen koulutuksen koordinaattori

Katja Huttunen
katja.huttunen@poke.fi
p. 040 8346 693

Ammatillisen koulutuksen  ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä perusopetuksen jälkeisten valmistavan koulutuksen haun tulokset julkaistaan to 17.6. Hakijan kannattaa seurata yhteishaun hakulomakkeella antamaansa sähköpostia. Opetushallitus lähettää päivän aikana sähköisen tuloskirjeen ja linkin opiskelupaikan vastaanottamiseen.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto lähettää valintakirjeen sähköpostitse luvan antaneille tai kirjepostitse torstaista alkaen.

Valittujen julkaisuluvan antaneiden nimet julkaisemme sivuillamme torstaina 17.6.

Poke aloittaa kesäkuun ajan kokoontuvan Kesätuvan, jonne opiskelijat voivat tulla tekemään ohjatusti kesäopintojaan tai kesken jääneitä opintosuorituksiaan. Kesätupa on jatkoa talvella aloitetulle tukipajalle.

-Tukipaja osoittautui suosituksi ja tarpeelliseksi. Aluksi kokeilimme sitä Äänekosken kummassakin yksikössä kerran viikossa muutaman tunnin sekä Viitasaarella koko päivän. Totesimme, että alat ja opiskelijoiden tarpeet ovat niin erilaisia, että aloimme järjestää ryhmäkohtaisiakin tukipajoja. Toiminta laajeni niin, että myös henkilökohtaisia aikoja pystyi sopimaan. Tukipajaan sai tulla jokainen opiskelija joko oma-aloitteisesti tai opettajan suosituksesta, ja siellä tehtiin sekä ammatillisten aineiden että yhteisten tutkinnonosien tehtäviä, sanoo kasvatusohjaaja Merja Haaksiluoto.

Tukipaja osoittautui hyväksi ja suosituksi, ja siinä kävikin kymmeniä opiskelijoita, jotka saivat kesken jääneitä opintojaksoja valmiiksi.

Pokella tarjotaan myös kesäopintoja, lähinnä valinnaisia yhteisiä opintoja itsenäisinä verkkokursseina. Tähän tarpeeseen kasvatusohjaajat päättivät perustaa Kesätuvan, joka toimii 8.-24. kesäkuuta kolmena päivänä tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 12-15 Poken Piilolan kampuksella.

Tukipajan ja Kesätuvan mahdollistivat lisärahoitus, jota Poke sai koronan vaikutusten ehkäisyyn sekä opinto-ohjauksen ja muun ohjauksen kehittämiseen. Koronavajetta syntyi kevättalvella 2020 sekä viime syksynä, kun oltiin etäopetuksessa.

– Tuen tavoite on, että opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen ja tuen hänen omasta näkökulmastaan oikeaan aikaan, jolloin pystytään estämään ajoissa, etteivät rästiin jääneet opinnot kasaannu. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuu nuoria, joita teoriaopinnot eivät niin innosta. Meille hakeutuu enemmän tekijöitä, joilla ei useinkaan ole kovin hyvä käsitys itsestään oppijoina. Heille suhde oppimiseen on peruskoulussa muodostunut negatiiviseksi. Kesätupa on matalan kynnyksen paikka tulla tekemään opintoja, ja se sopii hyvin esimerkiksi opiskelijalle, joka ei ole saanut kesätöitä alkukesälle. Kesätupa sopii myös niille aikuisille, jotka opiskelevat koko kesän ja joilla on kesäkuussa lapselleen päivähoitopaikka, sanoo Haaksiluoto.

Hän kertoo, että opiskelijat ovat kiittäneet, että ovat saaneet tukipajan avulla suorituksia opintojaksoista. Lisäksi he ovat ohjauksessa oppineet paremmin tekemään itsenäisesti opintoja ja aikatauluttamaan niitä.

-Monen käsitys itsestä oppijana on muuttunut. Niillä, joilla on paljon keskeneräisiä suorituksia, stressi kevenee, kun saa tehtyä rästejä pois. En ole nähnyt, että vastaavaa kesätupaa tai ohjattuja kesäopintoja tarjottaisiin muissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämä on ollut hyvä kokeilu, sanoo Haaksiluoto.

Opiskelijat tulevat tukipajaan eri syistä. Joillekin riittää tieto, että apu on lähellä, kun sitä tarvitsee. Joku toinen tarvitsee enemmän apua toinen. Kasvatusohjaajat eivät opeta eivätkä anna valmiita vastauksia, vaan auttavat oman toiminnan ohjauksessa ja opiskelutekniikoissa. Kesätupaan voi tulla myös, jos kotona ei ole välineitä, kuten tietokonetta.

 Lisätietoja

kasvatusohjaaja Merja Haaksiluoto
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
p. 040 662 1571

Opetusministerin kiitos opiskelijoille ja onnittelut valmistuville videon välityksellä

Pandemian vaikutukset ovat koskettaneet kaikkia, ja poikkeusaika on tarkoittanut opiskelijoille sopeutumista uusiin tapoihin opiskella. Se ei ole ollut helppoa, mutta samalla opiskelijat ovat keränneet taitoja tulevaa ajatellen.

Opetusministeri Jussi Saramo lähettää videon välityksellä kiitoksensa oppilaitosten opiskelijoille ja onnittelunsa valmistuville. Toivomme, että tervehdys tavoittaa mahdollisimman monen opiskelijan ja opettajan.

Valtioneuvosto
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetusministerin kiitos opiskelijoille ja onnittelut valmistuville

Poken kaikkien yksiköiden yhteinen virtuaalinen kevätjuhla pe 4.6.

Juhlan juonsi Poken asuntolaohjaaja VeeVee Virtanen. Ohjelmassa:

 • Tervehdyssanat, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela
 • Musiikkia, TrioForte, Sanni Ouli, Aino-Sofia Piispanen ja Sini Pulli
 • Juhlapuhe, Johannes Leppänen, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja
 • Opettajat lukevat tutkinnon suorittaneiden nimet Poken yksiköittäin
 • Valmistuvan opiskelijan puheenvuoro, Alisa Ojala
 • Suvivirsi

Onnittelut valmistuneille!

POKEn kevätjuhla 2021