Avoimia työpaikkoja

Katso työpaikkailmoituksemme kuntarekry.fi -palvelusta:

Koneellisen puunkorjuun ja metsäkonealan päätoiminen tuntiopettaja

Koneellisen puunkorjuun päätoiminen tuntiopettaja

Rakennusalan tuntiopettaja

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä hakee rakennusalan päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Rakennusalan opettaja vastaa ammatillisten tutkinnon osien opetuksesta, työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opetustoiminta tapahtuu pääosin Poken Laukaan yksikössä ja tarvittaessa myös Äänekoskella.

Edellytämme hakijalta hyviä rakennusalan opetus- ja ohjaustaitoja, tiimityötaitoja sekä itsenäistä työotetta. Työyhteisössä toimiminen vaatii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta. Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Toivomme hakijalta kokemusta pientalorakentamisesta, vastaavana työnjohtajana tai rakennuttajana toimimisesta. Arvostamme kädentaitoja sekä teknistä osaamista pientalo- ja korjausrakentamisen eri osa-alueilta. Katsomme eduksi myös työtehtävään soveltuvia tietoteknisiä taitoja, joita tarvitaan mm. verkko-opetuksen hyödyntämisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998) 13 §.

Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevä henkilö voidaan nimetä määräajaksi tehtävään. Kelpoisuusehtojen muutoin täyttyessä on kuitenkin mahdollista tulla valituksi myös ehdollisesti siten, että sitoutuu suorittamaan kelpoisuuteen vaadittavat opettajan pedagogiset opinnot työn ohessa kolmen vuoden kuluessa tehtävän aloittamisesta.

Lue lisää ja jätä hakemuksesi ja cv kuntarekry.fi -palvelussa 5.5. klo 13 mennessä!

 

Poken opiskelijat pääsivät testaamaan kestävän kehityksen taitojaan toiminnallisessa teemapäivässä 18. huhtikuuta. Esimerkiksi hiilijalanjälkeä pohdittiin oman yrityksen kautta. Ensin piti perustaa oma kuvitteellinen yritys ja sitten pohtia, miten mitkäkin ratkaisut, kuten materiaalivalinnat ja lämmitysjärjestelmä vaikuttivat hiilijalanjälkeen.

-Päivässä oli varmasti paljon tuttua asiaa, mutta kestävyysajatteluun liittyy myös paljon huhuja, jotka eivät pidä paikkaansa. Teemapäivän aikana opiskelijat testasivat taitojaan ja saivat tutkittua tietoa ja erilaisia näkemyksiä asioihin. Usein kyse on pienistä asioista, joita voi helposti tehdä. Päivän tarkoitus ei ole heristää sormea ja syyllistää, vaan herättää ajatuksia, sanoo kehittäjäopettaja Anne Rantanen.

Teemapäivässä ajankohtaisia kestävyysteemoja käsiteltiinn erilaisilla toiminnallisilla rasteilla, joita vetivät Polkukartta-asiantuntijat Jyväskylän yliopistolta, Jyväskylän ammattikorkeakoululta, Gradialta ja Pokelta. Tavoitteena oli tarjota mahdollisuus oppia kestävyyden eri osa-alueista käytännönläheisesti ja itse tekemällä.

-Halusimme Pokella liittää nämä teemat osaksi yhteisten aineiden opiskelua, joita ovat  viestintä ja vuorovaikutus, äidinkieli ja englanti, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen sekä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen. Yhteisten aineiden opetussuunnitelmaan kuuluvat myös kestävyysasiat, sanoo Rantanen.

Toiminnallisilla rasteilla käsiteltiinn muun muassa sosiaalista vastuullisuutta, kestävyysviestintää, kiertotaloutta, riskiraaka-aineita, energiaa ja hiiltä.

Piilolan opiskelijoista teemapäivään osallistuivat tieto- ja viestintätekniikan, prosessiteollisuuden, kone- ja tuotantotekniikan sekä ajoneuvoalan opiskelijat.

-Opiskelijoiden pitää tulevaisuudessa osata ottaa huomioon ammatissaan monenlaisia kestävyyteen liittyviä asioita, kuten esimerkiksi materiaalivalinnat, sanoo Rantanen.

Teemapäivä on osa POLKU 2.0 -hanketta. Hanke luo Keski-Suomeen laadukasta kestävyysopintotarjontaa, joka sopii työuran eri vaiheisiin ja vastaa työelämän tarpeisiin. Näin hanke tukee jatkuvaa oppimista eli osaamisen täydentämistä joustavasti koko elämän ajan. Hankkeen tuloksena syntyy kestävän tulevaisuuden Polkukartta, uudenlainen kokonaisuus, joka kuvaa mahdollisuuksia hankkia kestävyysosaamista siten, että käyttäjä voi valita juuri itselleen sopivan oppimispolun.

Hankkeen toteuttajina toimivat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE.

 

Lisätietoja: kehittäjäopettaja Anne Rantanen, Poke, p. 040 536 9761

projektipäällikkö, Tarja Hyötyläinen, Poke, p. 040 740 0385

https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/wisdom/polkukartta/polku-2-0-hanke

https://poke.fi/hankkeet/polku-2-0

 

Haemme äidinkielen sekä taiteen ja luovan ilmaisun päätoimista tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Tehtävänä on toimia yhteisten tutkinnon osien viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osan opettajana:

  • viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä suomi ja
  • suomi toisena kielenä sekä
  • taide ja luova ilmaisu osa-alueet

Edellytämme hyviä tiimi- ja vuorovaikutustaitoja ja rohkeaa asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta. Arvostamme myös hyviä tieto- ja viestintäteknisiä taitoja ja kokemusta verkko-opetuksesta sekä lukitesteistä sekä vastuunottavaa asennetta opetuksen kehittämiseen.

Tehtävässä menestyminen vaatii yleissivistävän näkökulman ohella käsitystä siitä, miten oppija voi hyödyntää osaamistaan omassa toiminnassaan ja tulevissa työtehtävissään. Tärkeintä on kuitenkin on aito halu opettaa ja ohjata opiskelijoita, ja kyky työskennellä asiakaslähtöisesti opiskelijoiden tarpeet huomioiden.

Tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (986/1998) 14 §:n mukaisesti.

Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevä henkilö voidaan nimetä määräajaksi tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES osio C). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa palvelussuhteen alkamisesta.

Kiinnostuitko?

Jätä hakemuksesi Kuntarekry.fi -palvelun kautta 2.5. klo 12.00 mennessä! Kuntarekry.fi

Tarjoamme kesätyötä kahdelle reippaalle nuorelle kiinteistönhoitajien apuna

Kiinteistönhoidon kesätyöpaikat Poken Piilolan yksikössä ovat haettavissa Kuntarekry.fi -palvelun kautta. Haku on avoinna maanantaihin 8.4. saakka, jonka jälkeen kutsumme  haastatteluun reippaita nuoria. Etusijassa ovat oppilaitokseen hakeneet ja oppilaitoksesta valmistuneet nuoret.

Avoinna on yksi kesätyöpaikka kesäkuulle 5.6.-30.6. ja toinen kesätyöpaikka heinäkuulle 3.7.-28.7.

Jätä hakemuksesi Forms-lomakkeella täällä.

Lisätietoja antaa kiinteistönhoitaja Rauno Pieksämäki
rauno.pieksamaki(at)poke.fi
P. 0400 992 117

Tarjoamme siivoustyötä 4 henkilölle 4 viikkoa 5.6. – 30.6.2023

Siivoustyön kesätyöpaikat Poken Piilolan ja Opinahjon yksiköissä ovat haettavissa alla olevan linkin kautta. Haku on avoinna torstaihin 4.5. saakka, jonka jälkeen kutsumme toukokuun aikana haastatteluun reippaita nuoria. Etusijassa ovat oppilaitokseen hakeneet ja oppilaitoksesta valmistuneet nuoret.

Tee hakemus tämän linkin kautta.

Lisätietoja antaa siivoustyönohjaaja Marjo Tervo, puh. 040 7368 911, marjo.tervo(at)poke.fi

KIINTEISTÖNHOIDON KESÄTYÖPAIKAT – TIETOA TÄÄLLÄ!

Vaskihaaste

Vaskihaaste-kampanja on kaikille ammatillisille oppilaitoksille suunnattu maksuton kampanja, joka on toteutettu Opetushallituksen Vihreän siirtymän

Mukaan on haastettu kaikki Suomen ammatilliset oppilaitokset ja ammattiin opiskelevat.

Vuonna 2023 Vaskihaaste-kampanja järjestetään käsi kädessä huhtikuussa SAKU ry:n Liikevirtaa -kampanjan kanssa.

Tavoitteena on kerätä oppilaitosten henkilökunnalta ja opiskelijoilta kestävän kehityksen lupauksia ja innostaa muita toimimaan kestävällä tavalla. Lupaukset voivat olla pieniä tai isoja, yhdessä tai yksin kehitettyjä. Lupauksista viestitään huhtikuussa yhteistyötahojen sosiaalisissa medioissa.

Opettajat järjestävät opiskelijaryhmilleen vastuullisuustyöpajoja yhteisten lupausten inspiroimiseksi.

Tutustu lupauksiin ja haasteeseen netissä:

#vaskihaaste
#kekelupaus
@vaski – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke

Lue lisää Vaskihaasteesta ja jätä oma vastuullisuuslupauksesi:

Vaskihaaste – VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Vaski-hankkeen yhteyshenkilö Pokessa

Mervi Makkula
mervi.makkula(at)poke.fi

 

Räppäri Paleface tähdittää kampanjaa

Haemme päätoimista logistiikka-alan tuntiopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.8.2023 alkaen.

Arvostamme hyviä yksilö- ja ryhmäohjaustaitoja, vuorovaikutus-, tiimi- ja yhteistyötaitoja, opetusteknologian ja verkkopedagogiikan osaamista sekä valmiutta työn kehittämiseen.

Hakijalta edellytetään suoritettua liikenneopettajan erikoisammattitutkintoa, joka sisältää tutkinnonosat 2.4. ja 2.7, ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän ja logistiikan perustutkkinnon perusteiden tuntemus. Ajokorttivaatimuksena on CE. D-ajokortti katsotaan eduksi.

Hakijan eduksi/edellytys katsotaan ammattipätevyyskouluttajana toimiminen, käytännön kokemus kuljetusalalta ja ajoneuvotekniikan tuntemus.

  • Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto suoritettuna sisältäen tutkinnonosat 2.4 ja 2.7
  • Ajokorttivaatimuksena on CE. D-ajokortti katsotaan eduksi.
  • Tuntee ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän ja logistiikan perustutkinnon perusteet
  • Toiminut ammattipätevyyskouluttajana
  • Käytännön kokemusta kuljetusalalta
  • Tuntee ajoneuvotekniikkaa

Työnkuva

Kolmivuotisessa perustutkintokoulutuksessa ensimmäisenä vuonna opetus on luokkaopetuspainotteista. Opetusvuoteen sisältyy myös jonkin verran liikenneopetusta. Toisena vuotena alkaa ajokorttiopetukset ja kolmantena vuotena tutkintosuorituksiin valmennus. Toimintapaikkana Poken Laukaan yksikkö.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista (1150/2017) 13 §:n mukaan.
Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös epäpätevä henkilö voidaan nimetä määräajaksi tehtävään.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES oisio C). Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikosrekisterin ote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi. Valitun tulee palvelussuhteen alkaessa 30 päivän sisällä toimittaa lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset 28.4. klo 12 mennessä:

Kuntarekry.fi 

Kuntayhtymässä avoinna ollutta talousjohtajan virkaa haki määräaikaan 28.3.2023 mennessä kuusi hakijaa.

Virkaa hakivat:

Salla Manni, Hallintotieteiden maisteri, Keski-Suomen hyvinvointialueen hallinto- ja talouspäällikkö
Heini Manninen, Filosofian maisteri, Toivakan koulukeskuksen lehtorin viransijainen
Mervi Tall, Kauppatieteiden maisteri, Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n vt.talousjohtaja
Päivi Tulla, YO-merkonomi

Hakemuksen jättäneistä kaksi henkilöä eivät halunneet nimeään julkaistavan.

Hakijoista kolme on kutsuttu haastatteluun. Haastattelut pidetään 13.4.2023 klo 9.00 – 12.00 Poken Äänekosken yksikössä ja haastattelijoina toimivat hallituksen puheenjohtaja Tuija Tuikkanen, hallituksen jäsenet Carita Tuominen (vpj), Olli Jämsén, Pentti Räisänen sekä kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela.

Hallitus päättää valintatyöryhmän esityksestä talousjohtajan valinnasta huhtikuun 26. päivä olevassa kokouksessa.

 

 

Kelan koulumatkatuki uudistuu sähköisellä hakemuksella

Kelan tiedote

Koulumatkatuen hakeminen uudistuu 1.8.2023 alkaen kätevästi verkkohakemuksella OmaKelassa (www.kela.fi/omakela). Jotta voit kirjautua OmaKelaan ja hakea tukea, tarvitset omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Huolehdithan siis ajoissa, että sinulla on käytössäsi tunnukset tai varmenne.

Tuen hakeminen OmaKelassa nopeuttaa sen saamista. Jos kuljet koulumatkat linja-autolla, saat matkalipun useimmista matkalippuja myyvistä verkkokaupoista heti, kun olet lähettänyt hakemuksen.

Toisella asteella opiskeleva voi saada Kelasta koulumatkatukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 km pitkä.

Koulumatkatuen verkkohakemus tulee käyttöön toukokuun lopussa.

Lisätietoja koulumatkatuesta on osoitteessa www.kela.fi/koulumatkatuki.